Jakiego kierunku studiów szukasz?

International master of horticultural science

Studia na kierunku International Master of Horticultural Science mają na celu poszerzanie wiedzy dotyczącej organizacji i technologii produkcji sadowniczej, warzywniczej, roślin ozdobnych i doskonalenia roślin ogrodniczych. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie projektowania i modyfikowania warunków prowadzenia produkcji ogrodniczej oraz oceny efektywność stosowanych technologii i systemów produkcji. Przygotowują się również do wykorzystywania technologii informatycznych oraz stosowania specjalistycznej aparatury w produkcji ogrodniczej. Zapoznają się także z podstawami prawnymi dotyczącymi zasad i przepisów określających warunki kwarantanny, wymiany produktów rolniczych oraz ochrony roślin w Polsce i krajach UE.

Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku international master of horticultural science

Kształcenie na tym kierunku to oferta dla absolwentów studiów I stopnia dysponujących dyplomem uzyskanym na kierunkach: ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności, rolnictwo, sztuka ogrodowa, technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, ochrona zdrowia roślin, ochrona zdrowia roślin i kontrola fitosanitarna. To propozycja dla osób, które pragną kontynuować kształcenie w zakresie ogrodnictwa i jednocześnie poprzez realizację studiów w języku angielskim chcą zdobyć przygotowanie do wejścia na międzynarodowy rynek pracy.

Program kształcenia na kierunku international master of horticultural science

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Rural Cultural Tourism
 • Integrated Protection of Hortuculture Crops
 • Plant Molecular Genetics and Genomics
 • Biostatistics
 • Humanistic cource in culture, art and tradition of the region
 • Applied Plant Biotechnology
 • Fruit Storage
 • Stone Fruit Production
 • Special Fruit Growing
 • Post Harvest Technology of Horticulture Crops
 • Integrated System of Fruit Production
 • Pruning and Training of Fruit Trees.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku international master of horticultural science

Rekrutacja na studia odbywa się w oparciu o:

 • ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów I stopnia,
 • dodatkowo pod uwagę może być brana średnia arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Szczegółowe wymagania rekrutacyjne dostępne są na stronie uczelni prowadzącej ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku international master of horticultural science

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • specjalistycznych gospodarstwach zajmujących się produkcją roślin ogrodniczych oraz w przetwórstwie owocowo-warzywnym,
 • administracji,
 • usługach,
 • doradztwie ogrodniczym,
 • instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni,
 • instytutach badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach europejskich w sektorze ogrodniczym,
 • szkolnictwie.

Jest również przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych, w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze jako kontroler obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin oraz w doradztwie rolniczym. Może także prowadzić własne gospodarstwo ogrodnicze.

Opinie o kierunku international master of horticultural science

„Studia na kierunku International Master of Horticultural Science to międzynarodowy projekt prowadzony przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa) oraz Uniwersytet Mendla w Brnie (Wydział Ogrodnictwa) i Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Wydział Ogrodnictwa i Inżynierii Krajobrazu).”

Kierunki pokrewne do kierunku international master of horticultural science

Jakie uczelnie oferują kierunek international master of horticultural science

W których miastach można studiować kierunek international master of horticultural science

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu