Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuka ogrodowa

Sztuka ogrodowa to wiedza, którą do perfekcji przyswoili projektanci barokowych pałaców i otaczających ich terenów. Zagadnienia sztuki ogrodowej obejmują projektowanie ogrodów oraz założeń parkowych, pielęgnację zieleni, dobór właściwych roślin oraz ich odmian do danego terenu i warunków klimatycznych tam panujących. To sposób łączenia architektury i zieleni w taki sposób, aby pozostawały w harmonii ze sobą.

Studenci kierunku Sztuka ogrodowa zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nauk ogrodniczych, technicznych oraz plastycznych. Poznają przyrodnicze uwarunkowania, metody, techniki i materiały do projektowania, budowy oraz pielęgnacji ogrodów w różnej skali, od ogrodów przydomowych po publicznie użytkowane przestrzenie. Ponadto otrzymują wiedzę i zdobywają umiejętności niezbędne do zakładania, utrzymania i prowadzenia nadzoru nad terenami zieleni na poziomie praktycznym, biznesowym oraz normatywnym.

Są przygotowani do inwentaryzacji i waloryzacji zasobów roślinnych. Niezbędna jest im znajomość zasad projektowania, a także sprawne posługiwanie się technikami rysunkowymi oraz programami komputerowymi.

W programie studiów znaczące miejsce zajmuje kształcenie praktyczne i inżynierskie. Studenci zdobywają umiejętności w pracowniach projektowych wyposażonych w nowoczesne programy komputerowe oraz w obiektach szklarniowych, a także w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę pomiarową. W trakcie kształcenia realizowane są praktyki w firmach produkujących rośliny ozdobne, w biurach projektowych oraz zakładających ogrody i pielęgnujących zieleń, zarówno w kraju jak i za granicą.

Dla kogo studia na kierunku sztuka ogrodowa

Kierunek sztuka ogrodowa to odpowiednia propozycja dla osób łączących uzdolnienia ścisłe (inżynierskie) z humanistycznymi (artystyczna wizja świata, wrażliwość). Koniecznie dla miłośników roślin i pracy w ogrodzie!

Program kształcenia na kierunku sztuka ogrodowa

Przedmioty obowiązkowe:

 • technologia informacyjna
 • gleboznawstwo
 • wybrane zagadnienia z chemii
 • rysunek techniczny
 • ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych
 • geodezja
 • struktury wizualne w kompozycjach ogrodowych
 • rysunek odręczny
 • podstawy biznesu
 • botaniczne podstawy sztuki ogrodowej
 • język obcy
 • materiałoznawstwo
 • podstawy uprawy i żywienia roślin
 • ogrody owocowe
 • warzywa w ogrodach
 • kwiaciarstwo
 • budowa terenów zieleni
 • AutoCAD 2D w projektowaniu ogrodów
 • podstawy fizjologii roślin
 • dendrologia
 • fitosocjologia
 • zasady projektowania
 • byliny w kompozycjach ogrodowych
 • genetyka i hodowla roślin ozdobnych
 • kultura, sztuka i tradycja regionu
 • szkółkarstwo roślin ozdobnych
 • projektowanie ogrodów przydomowych
 • diagnostyka chorób w terenach zieleni
 • diagnostyka szkodników w terenach zieleni
 • doniczkowe rośliny ozdobne
 • trawy w kompozycjach ogrodowych
 • pielęgnacja terenów zieleni
 • kompozycje sezonowe
 • projektowanie małej architektury ogrodowej
 • dekoracje roślinne
 • praktikum z zakresu sztuki ogrodowej
 • ochrona własności intelektualnej
 • terapia ogrodnicza.

Przedmioty fakultatywne:

 • Biblia w kulturze świata
 • historia sztuki
 • ogrody natury
 • techniki ochrony roślin
 • rośliny pokarmowe owadów zapylających
 • podstawy biotechnologii roślin
 • techniki bezglebowej uprawy roślin
 • warunki glebowe w mieście
 • żywienie roślin ozdobnych
 • ogrody tymczasowe
 • rośliny cebulowe
 • plener malarski
 • ochrona roślin ozdobnych przed szkodnikami w obiektach zamkniętych
 • ochrona roślin ozdobnych przed chorobami w obiektach zamkniętych
 • uprawa i zastosowanie winorośli
 • sady w ogrodach historycznych
 • zioła w ogrodach
 • warzywa dekoracyjne
 • fizjologia roślin ozdobnych
 • nasionoznawstwo
 • uszlachetnianie nasion
 • mikrobiologia gleby
 • historia roślin ogrodowych
 • logistyka roślin ozdobnych
 • utrwalanie i preparowanie roślin ozdobnych
 • socjoogrodnictwo.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuka ogrodowa

Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje jeden przedmiot do wyboru spośród biologii, chemii, geografii, historii sztuki oraz matematyki.

Perspektywy pracy po kierunku sztuka ogrodowa

Absolwent Sztuki ogrodowej może rozpocząć i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą albo podjąć pracę w pracowniach zajmujących się projektowaniem, realizacją i pielęgnacją ogrodów, w firmach deweloperskich czy urzędach administracji państwowej. Może zajmować się rozmnażaniem i produkcją roślin ozdobnych, ich sprzedażą oraz obrotem. Jest także przygotowany do prowadzenia zajęć hortiterapeutycznych w zespole rehabilitacyjnym.

Opinie o kierunku sztuka ogrodowa

„Moja przyjaciółka jest na 2 roku. Jest zadowolona, bo kierunek pokrywa się z jej zainteresowaniami. Jest dużo rysunków technicznych i projektowania ogrodów. Pamiętam, że musiała robić jakiś zielnik z różnymi trawami i kwiatkami, a potem było z tego kolokwium (z rozpoznawania). Generalnie nauka o budowie roślin, tkanki itp., jeśli miałaś rozszerzoną biologię w liceum to będzie easy, ona uczyła się z moich książek właśnie z liceum. Były jakieś zajęcia terenowe w szklarniach, zajęcia o winach z degustacjami, wiem że teraz na drugim roku chodzili oglądać trawę na boisku golfowym. Jeśli chodzi o perspektywy to twierdzi, że znajdzie pracę w jakimś biurze projektowym, ale to wszystko jeszcze przed nią, wiadomo, że wszystko zależy od sytuacji na rynku pracy i od miasta”.

autorka: tysia7891, źródło: forum vinted.pl:

Kierunki pokrewne do kierunku sztuka ogrodowa

Jakie uczelnie oferują kierunek sztuka ogrodowa

W których miastach można studiować kierunek sztuka ogrodowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi