Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ogrodnictwo miejskie i arborystyka

Studia pierwszego stopnia na kierunku Ogrodnictwo i arborystyka mają za zadanie wykształcić specjalistów z zakresu ekologii, ochrony środowiska miejskiego, arborystyki, zagospodarowania przestrzeni miejskiej.

Po ich ukończeniu zyskasz kompetencje w zakresie kształtowania przestrzeni w mieście począwszy od planowania i wykonania, aż po ekonomiczne aspekty tego procesu.

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: ekologia, ochrona środowiska, dendrologia, fitosocjologia, sadownictwo i warzywnictwo miejskie, ochrona roślin, elementy projektowania, panel przedmiotów związanych z greenkeepingiem oraz arborystyką.

Po ukończeniu studiów absolwent zyska wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Będzie miał wiedzę na temat kształtowania i zarządzania obiektami zieleni miejskiej, zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka.

Absolwent będzie przygotowany do:

 • wykonywania prac przyrodniczo-inwentaryzacyjnych obiektów zieleni miejskiej;
 • wykonywania ocen szaty roślinnej w terenach zurbanizowanych;
 • wykonywania projektów gospodarki zadrzewieniami, łącznie z obiektami zabytkowymi;
 • budowy i pielęgnowania obiektów zieleni miejskiej i elementów ich wyposażenia;
 • kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w miejskich terenach zieleni;
 • zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu
 • współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów zieleni miejskiej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania miejskich terenów zieleni;
 • jednostkach realizujących te projekty i pielęgnujących miejskie tereny zieleni;
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
 • zakładach produkcji ogrodniczej i stowarzyszeniach zawodowych,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • przedstawicielstwach różnych firm zagranicznych,

Absolwent posiada wiedzę w zakresie przedsiębiorczości, ochrony własności intelektualnej, doradztwa związanego z ogrodnictwem, zwłaszcza ogrodnictwem miejskim.

Dla kogo studia na kierunku ogrodnictwo miejskie i arborystyka

To propozycja dla osób zainteresowanych środowiskiem naturalnym, ekologią, terenami zielonymi, urbanistyką miejską. Zdobyta na studiach wiedza pozwoli Wam związać swoją zawodową przyszłość właśnie z tymi dziedzinami.

Program kształcenia na kierunku ogrodnictwo miejskie i arborystyka

Podczas zajęć zdobędziesz wiedzę z takich przedmiotów, jak:

 • ekologia
 • ochrona środowiska
 • dendrologia
 • fitosocjologia
 • sadownictwo i warzywnictwo miejskie
 • ochrona roślin
 • elementy projektowania
 • panel przedmiotów związanych z greenkeepingiem
 • arborystyka

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ogrodnictwo miejskie i arborystyka

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę przedmioty (jeden do wyboru):

 • biologia
 • chemia
 • matematyka

Perspektywy pracy po kierunku ogrodnictwo miejskie i arborystyka

Absolwenci będą specjalistami w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, potrafiącymi tworzyć wizje i plany dotyczące terenów biologicznie czynnych oraz decydować o ich przyszłości.

Będą przygotowani do wykonywania prac przyrodniczo-inwentaryzacyjnych obiektów zieleni miejskiej, oceny szaty roślinnej w terenach zurbanizowanych, wykonywania projektów, kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w miejskich terenach zieleni.

Będą mogli podejmować zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zakładach produkcji ogrodniczej i placówkach naukowo-badawczych.

Opinie o kierunku ogrodnictwo miejskie i arborystyka

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku ogrodnictwo miejskie i arborystyka

Jakie uczelnie oferują kierunek ogrodnictwo miejskie i arborystyka

W których miastach można studiować kierunek ogrodnictwo miejskie i arborystyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania