Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

Studia na kierunku Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna dostarczają specjalistycznej wiedzy dotyczącej różnorodności biologicznej, zagrożeń oraz sposobów ochrony i odnowy lasów. Studenci poznają nowoczesne narzędzia i techniki badania ekosystemów, siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz biologii roślin i zwierząt. Zdobywają umiejętności związane ze sporządzaniem i merytoryczną oceną dokumentacji, ekspertyz, planów i zadań ochronnych. Duży nacisk kładziony jest na wiedzę praktyczną oraz zajęcia terenowe, które pozwalają na zdobycie doświadczenia i wzmacniają współpracę w grupie.

Program tego kierunku powstał w wyniku połącznia sił dwóch wydziałów: Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

Studia na tym kierunku adresowane są głównie do absolwentów kierunków zgodnych z kierunkami studiów: leśnictwo, biologia i ochrona środowiska.

Program kształcenia na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • lasy i leśnictwo a ochrona przyrody
 • systemy, organizacja i prawo ochrony przyrody
 • ochrona flory i jej funkcjonalne znaczenie w ochronie przyrody
 • metody statystycznej analizy danych
 • metody analizy danych i podstawy modelowania matematycznego
 • inwazje biologiczne w środowisku leśnym
 • ochrona siedlisk przyrodniczych i Dyrektywa Siedliskowa
 • ochrona zasobów wodnych i torfowiskowych
 • inwentaryzacja i monitoring przyrodniczy
 • automatyczny monitoring akustyczny ptaków środowisk leśnych
 • grzyby w środowisku leśnym
 • planowanie w leśnictwie i ochronie przyrody
 • genetyka konserwatorska
 • dialog i negocjacje w ochronie przyrody
 • etyka w ochronie przyrody
 • finansowanie ochrony przyrody.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w:

 • regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • Lasach Państwowych,
 • parkach narodowych,
 • parkach krajobrazowych,
 • biurach urządzania lasu,
 • biurach projektów przyrodniczych,
 • urzędach miejskich i gmin (np. wydziały gospodarki komunalnej i ochrony środowiska)
 • wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska.

Perspektywy pracy po kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

Opinie o kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

Jakie uczelnie oferują kierunek ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

W których miastach można studiować kierunek ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu