Jakiego kierunku studiów szukasz?

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

Filozofia przyrody zajmuje się formułowaniem wniosków filozoficznych wynikających z dokonań nauk przyrodniczych i wyciąga wnioski z dokonań tych nauk, przyjmując je za rodzaj pewnika.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych biologią, fizyką, chemią, matematyką, geografią i ceniących problematykę filozoficzną oraz filozofów i humanistów interesujących się problematyką przyrodniczą.

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody podejmuje refleksję filozoficzną nad przyrodą oraz zagadnienia przedmiotowe, historyczne i metodologiczne inspirowane zarówno osiągnięciami współczesnych nauk przyrodniczych, jak i samym faktem ich istnienia i rozwoju.

Na program składają się następujące treści: historia nauk przyrodniczych i techniki, treści kształcenia w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii i nauk o Ziemi, filozofia przyrodoznawstwa, filozofia przyrody i tłumaczenie obcojęzycznych tekstów przyrodniczych.

Znajomość problematyki filozoficznej pojawiającej się w kontekście nauk przyrodniczych daje studentom możliwości ukształtowania zasadniczych poglądów dotyczących przyrody i miejsca w niej człowieka, co wpływa na jego osobistą postawę wobec życia.

Specjalności oferowane na kierunku Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody:

 • nauki o życiu
 • nauki o Ziemi i wszechświecie
 • filozofia przyrody ożywionej
 • filozofia przyrody nieożywionej

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwenci przyrodoznawstwa u filozofii przyrody mogą szukać zatrudnienia w instytutach naukowych oraz w szkolnictwie (po ukończeniu kursu pedagogicznego).

Dla kogo studia na kierunku przyrodoznawstwo i filozofia przyrody
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku przyrodoznawstwo i filozofia przyrody
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku przyrodoznawstwo i filozofia przyrody
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku przyrodoznawstwo i filozofia przyrody
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku przyrodoznawstwo i filozofia przyrody
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku przyrodoznawstwo i filozofia przyrody
Jakie uczelnie oferują kierunek przyrodoznawstwo i filozofia przyrody
W których miastach można studiować kierunek przyrodoznawstwo i filozofia przyrody
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego