Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filozofia i etyka

Studia na kierunku Filozofia i etyka dostarczają narzędzi - w postaci wiedzy i umiejętności - przydatnych w różnych zawodach i różnych segmentach współczesnego rynku pracy, poczynając od szkolnictwa różnych szczebli przez instytucje kulturalne i media po agencje reklamowe, duże firmy i banki.

Studia nie służą nauczaniu jedynie słusznej doktryny moralnej, lecz lepszemu rozumieniu problemów etycznych na podłożu wiedzy filozoficznej, historycznej, społecznej, psychologicznej. Dostarczają pogłębionej wiedzy humanistycznej, ukazując zarówno historyczną genezę różnych idei, jak i ich współczesne znaczenie, w szczególności dla ważnych kwestii i sporów moralnych.

Duży nacisk w ramach studiów kładzie się na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, w tym na znajomości języków obcych.


Dla kogo studia na kierunku filozofia i etyka

Studia są adresowane zarówno do absolwentów szkół średnich, jak i do studentów innych kierunków studiów - są wybierane jako drugi kierunek studiów nie tylko dla humanistów, a także do osób, które pracują już zawodowo, ale chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, rozwinąć zainteresowania, zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

W szczególności adresowane są do tych, którzy chcieliby uczyć etyki i filozofii w szkołach (po zdobyciu uprawnień pedagogicznych) oraz tych, których interesuje praca w instytucjach kulturalnych i mediach.

Program kształcenia na kierunku filozofia i etyka

Program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • wprowadzenie do filozofii,
 • wprowadzenie do kultury i filozofii starożytnej oraz średniowiecznej,
 • filozofia nowożytna,
 • filozofia współczesna,
 • podstawy logiki,
 • argumentacja i retoryka,
 • klasyczne doktryny moralne,
 • bioetyka,
 • etyka i prawo,
 • etyka i polityka,
 • etyka i ekonomia,
 • filozofia społeczna,
 • filozofia języka,
 • filozofia kultury i sztuki,
 • podstawy psychologii i psychiatrii humanistycznej,
 • wprowadzenie do terapii filozoficznej,
 • lektoraty z języków obcych i translatoria,
 • warsztaty pisarskie

Ponadto oferowane są przedmioty fakultatywne, których część, za zgodą koordynatora kierunku, może być zaliczona na innych kierunkach studiów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filozofia i etyka

Podczas rekrutacji kandydaci wybierają jeden przedmiot spośród:

 • filozofia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku filozofia i etyka

Kolejne badania losów absolwentów różnych kierunków, absolwenci studiów filozoficznych na ogół radzą sobie na rynku pracy bardzo dobrze, odsetek bezrobotnych należy tu do najniższych. Wiele zależy oczywiście od „pomysłu na siebie”, inicjatywy i determinacji samych studentów, od stopnia, w jakim wykorzystają możliwości rozwoju oferowane na studiach oraz w jakim rozwiną własne zdolności.

Ukończenie Filozofii i etyki pozwala na podjęcie pracy przykładowo:

 • w szkołach różnego szczebla – jako nauczyciele etyki i filozofii (po zdobyciu uprawnień pedagogicznych, których studia na kierunku „filozofia i etyka” same przez się nie dają)
 • w mediach tradycyjnych i społecznościowych – jako dziennikarze i założyciele portali internetowych
 • w wydawnictwach literackich i naukowych oraz w redakcjach czasopism – jako redaktorzy i adiustatorzy tekstów
 • w agencjach reklamowych – jako twórcy inteligentnych reklam
 • w instytucjach kulturalnych oraz organach administracji państwowej i samorządowej – jako twórcy kultury oraz eksperci od polityki kulturalnej
 • w różnego rodzaju firmach i przedsiębiorstwach - jako specjaliści Public Relations, Human Relations i kreatywnego zarządzania.

Opinie o kierunku filozofia i etyka

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku filozofia i etyka

Jakie uczelnie oferują kierunek filozofia i etyka

W których miastach można studiować kierunek filozofia i etyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański