Jakiego kierunku studiów szukasz?

Przyroda

Student Przyrody uczy się holistycznie rozpatrywać przyrodę jako system współzależności. Poznaje procesy kształtujące funkcjonowanie przyrody oraz system przyroda - człowiek. Zaznajamia się z metodologią badań przyrodniczych i uczy się obsługiwać aparaturę badawczą. Zdobywa umiejętność analizy zjawisk zachodzących w przyrodzie.

Kluczowe znaczenie dla integrowania wiedzy przyrodniczej ma laboratorium przyrodnicze.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • specjalność nauczycielska
 • zarządzanie projektami środowiskowymi
 • animacja kultury przyrodniczej
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • ochrona środowiska.

Dla kogo studia na kierunku przyroda

Studia na kierunku Przyroda skierowane są do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych naukami przyrodniczymi, szukających pogłębienia kompetencji badawczych, pragnących swobodnie poruszać się w różnych obszarach fizyki, chemii, biologii.

Program kształcenia na kierunku przyroda

W programie studiów znajdą się zagadnienia z zakresu:

 • wiedzy przyrodniczej
 • znajomości fizycznych aspektów występujących w przyrodzie
 • wykorzystywania nowoczesnej technologii w edukacji
 • konstruowania programów nauczania
 • ewaluacji procesu kształcenia
 • pedagogiki szkolnej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku przyroda

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku przyroda

Studia przyrodnicze przygotowują absolwenta do pracy w:

 • szkolnictwie,
 • instytucjach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych,
 • instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną,
 • pozarządowych centrach edukacji środowiskowej i ekologicznej,
 • parkach krajobrazowych,
 • samorządach terytorialnych,
 • wojewódzkich służbach ochrony środowiska,
 • środkach masowego przekazu,
 • instytucjach prowadzących edukację środowiskową.

Opinie o kierunku przyroda

Różnorodność oferowanych specjalności pozwala na wybór ścieżki kształcenia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Kierunki pokrewne do kierunku przyroda

Jakie uczelnie oferują kierunek przyroda

W których miastach można studiować kierunek przyroda

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie