Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nauczanie biologii i przyrody

Studia na kierunku Nauczanie biologii i przyrody dają szerokie przygotowanie dotyczące nauk biologicznych oraz kompetencje pedagogiczne w zakresie edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Kształcenia na kierunku odbywa się w ramach dwóch bloków tematycznych. Pierwszy koncentruje się przygotowaniu teoretycznym i praktycznym w zakresie analizy, opisu i wyjaśniania złożoności zjawisk przyrodniczych. Drugi dotyczy zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej i szczegółowej w działaniach edukacyjnych oraz realizacji działań wychowawczych.

Są to studia II stopnia w trybie stacjonarny.

Dla kogo studia na kierunku nauczanie biologii i przyrody

Studia na tym kierunku to propozycja dla absolwentów studiów I stopnia ukończonych na kierunku biologia posiadających przygotowanie pedagogiczne z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz absolwentów studiów wyższych dowolnego kierunku również posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Program kształcenia na kierunku nauczanie biologii i przyrody

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • metodologia i metodyka badań przyrodniczych
 • analiza filogenetyczna
 • metody statystyczne w naukach biologicznych
 • edukacja oparta na naukowych dowodach – Science Education
 • podstawy pedagogiki dla nauczycieli
 • podstawy psychologii dla nauczycieli
 • integracja wewnątrz- i międzykomórkowa
 • techniki biologii molekularnej
 • biologia interakcji
 • dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej
 • konsekwencje globalnych zmian środowiska
 • biologia populacji subfosylnych
 • owady i ich rola w ekosystemach
 • pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć ucznia w szkole ponadpodstawowj
 • strategie i metody badań w biologii rozwoju człowieka
 • biologia zachowań człowieka
 • biorobotyka
 • astrobiologia w teorii i praktyce
 • biologiczne i psychospołeczne aspekty seksualności człowieka - wychowanie do życia w rodzinie
 • biologia nowotworów i ich mikrośrodowiska
 • biologia psychopatologii.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nauczanie biologii i przyrody

Kwalifikacja na studia w przypadku absolwentów legitymujących się dyplomem uzyskanym na kierunku biologia odbywa się na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów wyższych,
 • oceny z egzaminu dyplomowego.

Kandydaci z dyplomem uzyskanym na kierunku innym niż biologia rekrutowani są na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu biologii i przygotowania pedagogicznego.

Perspektywy pracy po kierunku nauczanie biologii i przyrody

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • szkolnictwie,
 • centrach edukacyjnych,
 • działach dydaktycznych ogrodów botanicznych i zoologicznych,
 • ośrodkach edukacji ekologicznej, przyrodniczej, leśnej,
 • firmach realizujące projekty z zakresu edukacji,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • jednostkach rządowych, samorządowych oraz organizacjach pozarządowych zajmujących się edukacją przyrodniczą oraz ekologiczną.

Opinie o kierunku nauczanie biologii i przyrody

Kierunki pokrewne do kierunku nauczanie biologii i przyrody

Jakie uczelnie oferują kierunek nauczanie biologii i przyrody

W których miastach można studiować kierunek nauczanie biologii i przyrody

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia WIT w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Kaliski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki