Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia biologiczno - geograficzne

Studia biologiczno - geograficzne łączą nauki dotyczące Ziemi, przyrody, środowiska przyrodniczego i środowiska geograficznego.

Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania przyrody na różnych poziomach organizacji, w tym w szczególności relacje między przyrodą ożywioną i nieożywioną. Zdobywają wiedzę o ekosystemach lądowych i wodnych. Uczą się rozpoznawać zagrożenia dla różnorodności biologicznej Ziemi i inne problemy globalne, a także przewidywać skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze.

Na program składają się również zagadnienia związane z rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi ochrony zasobów przyrodniczych oraz metody zarządzania zasobami przyrodniczymi. Słuchacze przygotowywani są do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji oraz skutków zmian.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • biologia środowiskowa
  • geografia fizyczna
  • systemy informacji geograficznej (GIS)

Po ukończeniu kierunku studia biologiczno - geograficzne absolwent może być pracownikiem administracji publicznej, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i laboratoriów specjalizujących się w analizach środowiskowych. Może znaleźć zatrudnienie w zarządzaniu obszarami przyrodniczymi, a także w monitoringu przyrodniczym.

Po ukończeniu szkolenia pedagogicznego może uczyć przyrody w szkołach podstawowych oraz biologii i geografii w szkołach gimnazjalnych.

Dla kogo studia na kierunku studia biologiczno - geograficzne

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku studia biologiczno - geograficzne

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia biologiczno - geograficzne

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku studia biologiczno - geograficzne

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku studia biologiczno - geograficzne

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku studia biologiczno - geograficzne

Jakie uczelnie oferują kierunek studia biologiczno - geograficzne

W których miastach można studiować kierunek studia biologiczno - geograficzne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu