Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia biologiczno - geograficzne

Studia biologiczno - geograficzne łączą nauki dotyczące Ziemi, przyrody, środowiska przyrodniczego i środowiska geograficznego.

Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania przyrody na różnych poziomach organizacji, w tym w szczególności relacje między przyrodą ożywioną i nieożywioną. Zdobywają wiedzę o ekosystemach lądowych i wodnych. Uczą się rozpoznawać zagrożenia dla różnorodności biologicznej Ziemi i inne problemy globalne, a także przewidywać skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze.

Na program składają się również zagadnienia związane z rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi ochrony zasobów przyrodniczych oraz metody zarządzania zasobami przyrodniczymi. Słuchacze przygotowywani są do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji oraz skutków zmian.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • biologia środowiskowa
  • geografia fizyczna
  • systemy informacji geograficznej (GIS).

Dla kogo studia na kierunku studia biologiczno - geograficzne

To studia dla miłośników przyrody, osób interesujący się biologią, geografią, środowiskiem naturalnym.

Program kształcenia na kierunku studia biologiczno - geograficzne

Kształcenie na kierunku obejmuje podstawy nauk biologicznych (biochemia, biofizyka, biologia, ekologia, mikrobiologia) jak też nauk o Ziemi (geologia, oceanologia, geografia społeczno- ekonomiczna, planowanie przestrzenne).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia biologiczno - geograficzne

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronach internetowych uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku studia biologiczno - geograficzne

Po ukończeniu kierunku studia biologiczno - geograficzne absolwent może być pracownikiem administracji publicznej, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i laboratoriów specjalizujących się w analizach środowiskowych. Może znaleźć zatrudnienie w zarządzaniu obszarami przyrodniczymi, a także w monitoringu przyrodniczym.

Po ukończeniu szkolenia pedagogicznego może uczyć przyrody w szkołach podstawowych oraz biologii i geografii w szkołach gimnazjalnych.

Opinie o kierunku studia biologiczno - geograficzne

Ze względu na interdyscyplinarny charakter kierunku w procesie kształcenia uwzględniono elementy nauk ścisłych zwłaszcza chemii, fizyki, matematyki niezbędne do prawidłowego identyfikowania i opisywania zjawisk przyrodniczych.

Kierunki pokrewne do kierunku studia biologiczno - geograficzne

Jakie uczelnie oferują kierunek studia biologiczno - geograficzne

W których miastach można studiować kierunek studia biologiczno - geograficzne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu