Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

Program tych studiów łączy interdyscyplinarną wiedzę i praktykę z zakresu geografii, geologii, zarządzania kryzysowego, zarządzania zasobami ludzkimi, geograficznych systemów informacyjnych (GIS), zagadnień dotyczących obronności, psychologii oraz prawa. Kluczowymi elementami są przedmioty ukierunkowane na analizy środowiskowe i społeczno-ekonomiczne, na prognozowanie geozagrożeń i zagrożeń militarnych oraz projektowanie działań zapewniających bezpieczeństwo.

Zarówno w laboratorium, jak i podczas ćwiczeń terenowych, studenci uczą się pozyskiwać dane o przestrzeni oraz wykorzystywać je dla celów obronności i właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Podczas studiów prezentowana jest również wiedza niezbędna do skutecznego komunikowania się oraz zarządzania informacją.

Studenci Geografii wojskowej i zarządzania kryzysowego uczą się pilotowania dronów, obsługi skanerów laserowych 3D, a także sztuk walki i podstaw strzelectwa.

W ramach kierunku można podjąć jedną z dwóch specjalności:

 • geograficzne uwarunkowania obronności
 • zarządzanie ryzykiem środowiskowym.

Dla kogo studia na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

To kierunek dla osób zdyscyplinowanych, umiejących odnaleźć się w wojsku i nie bojących się zajęć o charakterze fizycznym.

Program kształcenia na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

Przykładowe przedmioty na kierunku to:

 • analizy przestrzenne GIS
 • funkcjonowanie geosystemów
 • surowce strategiczne
 • katastrofy ekologiczne
 • podstawy geowizualizacji
 • monitorowanie i prognozowanie geozagrożeń
 • systemy ostrzegania ludności
 • psychospołeczne aspekty zarządzania kryzysowego
 • astronawigacja
 • podstawy toksykologii środowiskowej
 • hydrologiczne bezpieczeństwo kraju
 • meteorologia i klimatologia polowa
 • prawne aspekty zarządzania kryzysowego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

Punktowane podczas rekrutacji przedmioty (należy wybrać dwa z nich) to:

 • geografia
 • matematyka
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • biologia
 • chemia
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia
 • język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

Absolwenci geografii wojskowej i zarządzania kryzysowego są przygotowani są do pracy w charakterze specjalistów od środowiska i zarządzania sytuacjami kryzysowymi w:

 • służbach mundurowych i cywilnych, takich jak Wojsko Polskie, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska
 • jednostkach zarządzania kryzysowego w ramach struktur administracji państwowej i samorządowej
 • centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • Służbie Ochrony Państwa
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • laboratoriach.

Opinie o kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

Kierunki pokrewne do kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

Jakie uczelnie oferują kierunek geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

W których miastach można studiować kierunek geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie