Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biologia stosowana

Studia na kierunku Biologia stosowana wyposażają w wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach z dziedzin nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych. Studenci badają zjawiska zachodzących w przyrodzie oraz poznają zasady funkcjonowania organizmów żywych. Studia opierają się zdobywaniu podstaw teoretycznych dotyczących między innymi: biologii komórki, mikrobiologii, botaniki, fizjologii i anatomii roślin oraz zoologii, anatomii zwierząt i człowieka, a także na nabywaniu umiejętności praktycznych wykorzystywanych w badaniach laboratoryjnych, opierających się na posługiwaniu się specjalistyczną aparaturą oraz stosowaniu różnych technik badawczych.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku biologia stosowana

To kierunek studiów dla osób interesujących się naukami przyrodniczymi, głownie biologią i chemią. Kandydata powinna cechować systematyczność i dokładność, które są niezbędne w pracy badawczej prowadzonej w laboratoriach.

Studia II stopnia to propozycja dla kandydatów legitymujących się dyplomem uzyskanym na kierunku pokrewnym: biologia, biotechnologia, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, zootechnika.

Program kształcenia na kierunku biologia stosowana

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • matematyka
 • biologia komórki
 • anatomia funkcjonalna zwierząt i człowieka
 • mikrobiologia
 • botanika ogólna
 • zoologia – bezkręgowce
 • podstawy etyki w naukach przyrodniczych
 • chemia organiczna
 • fizyka i biofizyka
 • ochrona środowiska
 • zoologia – kręgowce
 • anatomia roślin
 • ochrona zwierząt doświadczalnych
 • genetyka ogólna
 • biochemia ogólna
 • ekologia
 • embriologia zwierząt
 • zasady postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi
 • fizjologia zwierząt
 • endokrynologia ogólna
 • podstawy biotechnologii
 • fizjologia roślin
 • biologia molekularna z elementami inżynierii genetycznej
 • biologiczne uwarunkowania hodowli i żywienia zwierząt
 • fizjologia środowiskowa
 • podstawy immunologii
 • ochrona i eksploatacja zasobów zwierząt wolno żyjących
 • podstawy ewolucjonizmu
 • znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biologia stosowana

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to do wyboru jeden przedmiot spośród:

 • biologia,
 • chemia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

Nabór na studia II stopnia odbywa się na podstawie:

 • oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów,
 • dodatkowo może być brana pod uwagę średnia arytmetyczna z ocen wykazanych w suplemencie.

Perspektywy pracy po kierunku biologia stosowana

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • firmach biotechnologicznych,
 • zakładach hodowli roślin i zwierząt,
 • diagnostycznych laboratoriach medycznych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • służbach ochrony środowiska,
 • jednostkach monitorowania zdrowia publicznego,
 • laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych,
 • szkolnictwie.

Opinie o kierunku biologia stosowana

Kierunki pokrewne do kierunku biologia stosowana

Jakie uczelnie oferują kierunek biologia stosowana

W których miastach można studiować kierunek biologia stosowana

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studiuję biologię - rozmowa z Łukaszem Łuczyńskim, studentem biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Studiuję biologię - rozmowa z Łukaszem Łuczyńskim, studentem biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Uniwersytet Łódzki – studia podyplomowe „Biologia sądowa”
Uniwersytet Łódzki – studia podyplomowe „Biologia sądowa”
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Szczeciński
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku