Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mikrobiologia stosowana

Studia na kierunku mikrobiologia stosowana dostarczają wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobnoustrojów, opartą na podstawach z nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych oraz technicznych.

Studenci przygotowywani są z zakresu chemii, biochemii, biotechnologii, anatomii, histologii, ekologii, genetyki, immunologii, epidemiologii oraz patologii. Zapoznają się z biologią środowiska wodnego i glebowego, podstawami przetwórstwa żywności, chorobami zakaźnymi człowieka i zwierząt oraz chorobami wirusowymi - grzybiczymi i bakteryjnymi roślin.

Na program studiów mikrobiologia stosowana składają się zajęcia praktyczne w laboratoriach, które przygotowują do pracy z najnowszą aparaturą diagnostyczną i badawczą. Dzięki badaniom laboratoryjnym studenci zapoznają się z cyklami diagnostycznymi w laboratoriach zajmujących się mikrobiologią lekarską, mikrobiologią żywności, mikrobiologią weterynaryjną oraz parazytologią.

Absolwent mikrobiologii stosowanej może podjąć pracę w laboratoriach farmaceutycznych, laboratoriach ochrony przyrody i środowiska, w różnego rodzaju laboratoriach mikrobiologicznych (szpitale, zakłady przetwórstwa żywności), zakładach higieny weterynaryjnej, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Dla kogo studia na kierunku mikrobiologia stosowana
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku mikrobiologia stosowana
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mikrobiologia stosowana
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku mikrobiologia stosowana
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku mikrobiologia stosowana
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku mikrobiologia stosowana
Jakie uczelnie oferują kierunek mikrobiologia stosowana
W których miastach można studiować kierunek mikrobiologia stosowana
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie