Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geografia i gospodarka przestrzenna

Studia na kierunku Geografia i gospodarka przestrzenna zapoznają cię z zagadnieniami planistyki i gospodarki przestrzennej oraz relacjami pomiędzy różnymi sferami współczesnej gospodarki.

Jako student zdobędziesz oraz poszerzysz wiedzę z zakresu geografii, geodezji, zagospodarowania przestrzennego, procesów ekonomicznych, dowiesz się, w jaki sposób posługiwać się pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi w obszarze studiów.

Zyskasz kompetencje z zakresu: matematyki i statystyki, stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych, interpretowania danych i wyników testów statystycznych, rozumienia podstawowych procesów ekonomicznych, rozumienia relacji przestrzennych między poszczególnymi sferami gospodarki, posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi.

Gdzie i jaka praca po kierunku Geografia i gospodarka przestrzenna?

Po ukończeniu studiów możecie podjąć pracę w:
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej
 • agencjach rozwoju
 • firmach konsultingowych i doradczych
 • specjalista do spraw przygotowania i opracowania i dokumentów planistycznych
 • na stanowisku geodety
Dla kogo studia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku geografia i gospodarka przestrzenna
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku geografia i gospodarka przestrzenna
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku geografia i gospodarka przestrzenna
Jakie uczelnie oferują kierunek geografia i gospodarka przestrzenna
W których miastach można studiować kierunek geografia i gospodarka przestrzenna
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie