Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geografia i gospodarka przestrzenna

Planistyka, urbanizacja, rozwój miast oraz relacje pomiędzy różnymi sferami współczesnej gospodarki - między innymi tym zajmują się specjaliści z dziedziny gospodarki przestrzennej.

Kierunek Geografia i gospodarka przestrzenna obejmuje jednak dużo szerszą wiedzę: studenci zdobywają wiedzę z zakresu geografii, geodezji, zagospodarowania przestrzennego, procesów ekonomicznych. Uczą się posługiwać pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi. Zyskują kompetencje z zakresu matematyki i statystyki, stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych, interpretowania danych i wyników testów statystycznych, rozumienia podstawowych procesów ekonomicznych, rozumienia relacji przestrzennych między poszczególnymi sferami gospodarki, posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi.

Studia odbywają się według indywidualnego programu ustalanego z opiekunem naukowym.

Do wyboru są cztery specjalności:

 • geografia fizyczna
 • geografia społeczno-ekonomiczna
 • gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
 • turystyka.

Dla kogo studia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna

To studia odpowiednie dla pasjonatów świata, podróżników, oraz ścisłych umysłów. Dla osób, które nie boją się dużej liczby przedmiotów z różnych dziedzin.

Program kształcenia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna

Przykładowe przedmioty na studiach z geografii i gospodarki przestrzennej to:

 • geografia regionalna świata
 • geologia
 • geoinformatyka
 • meteorologia i klimatologia
 • gleboznawstwo i geografia gleb
 • terenowe metody badań przyrodniczych
 • socjologia
 • hydrologia i oceanografia
 • kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych
 • metody opracowań hydrologicznych
 • geografia kultury i religii
 • ochrona środowiska
 • historia architektury i urbanistyki
 • geografia przemysłu i komunikacji
 • gospodarka przestrzenna gmin
 • globalne procesy społeczne i gospodarcze.

Ponadto kierunek oferuje następujące kursy do wyboru:

 • ogólne
 • regionalne
 • z geoinformatyki
 • z geomorfologii
 • z hydrologii
 • z meteorologii i klimatologii
 • z gleboznawstwa i biogeografii
 • z geoekologii
 • z geografii społeczno-ekonomicznej
 • z gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego
 • z turystyki
 • ćwiczenia terenowe regionalne
 • ćwiczenia terenowe przedmiotowe
 • blok kursów pedagogicznych
 • pilotaż i przewodnictwo turystyczne
 • transport.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna

Najlepiej punktowanym przedmiotem maturalnym jest oczywiście geografia.

Dodatkowo liczy się także wynik z biologii, chemii, fizyki, historii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie oraz języka obcego.

Perspektywy pracy po kierunku geografia i gospodarka przestrzenna

Absolwenci kierunku Geografia i gospodarka przestrzenna mogą znaleźć pracę w różnych instytucjach zajmujących się kształtowaniem i ochroną środowiska, zagospodarowaniem przestrzeni oraz rozwojem lokalnym i regionalnym.

Osoby zainteresowane mogą także rozpocząć cykl zajęć kończących się na 2. stopniu studiów uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela geografii i przyrody.

Opinie o kierunku geografia i gospodarka przestrzenna

„Co zaś do gospodarki przestrzennej to tak, wielu absolwentów w Warszawie narzeka na brak pracy. Uzyskanie uprawnień urbanistycznych wymaga sporo więcej niż tylko skończenia studiów, a na urbanistów nie ma aż takiego zapotrzebowania. Z kolei na innych polach absolwenci gospodarki przestrzennej przegrywają z geodetami i architektami, którzy mają właśnie wiele innych uprawnień”.

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,156046,1...

Kierunki pokrewne do kierunku geografia i gospodarka przestrzenna

Jakie uczelnie oferują kierunek geografia i gospodarka przestrzenna

W których miastach można studiować kierunek geografia i gospodarka przestrzenna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim