Jakiego kierunku studiów szukasz?

E-gospodarka przestrzenna

E-gospodarka przestrzenna to nowoczesny kierunek Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Studenci uczą się zarządzania przestrzenią w oparciu o najnowsze technologie geoinformatyczne, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz przy uwzględnieniu przyrodniczych i społecznych uwarunkowań funkcjonowania danego obszaru.

Kierunek e-gospodarka przestrzenna łączy pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej i kształtowania środowiska z kształceniem w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacji geograficznej (systemy informacji geograficznej, teledetekcja, analiza przestrzenna, geowizualizacja) w gospodarowaniu przestrzenią.

Dla kogo studia na kierunku e-gospodarka przestrzenna

To studia skierowane do absolwentów kierunków przyrodniczych, społecznych i technicznych. Dla pasjonatów geografii, pracy w terenie i nowych technologii.

Program kształcenia na kierunku e-gospodarka przestrzenna

Przedmioty na kierunku e-gospodarka przestrzenna to między innymi:

  • marketing terytorialny
  • metodologia nauk
  • modele i bazy danych przestrzennych
  • modele i narzędzia w gospodarce przestrzennej
  • przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego
  • pozyskiwanie danych geograficznych i infrastruktury informacji przestrzennej
  • techniki opracowania dokumentów planistycznych: studium i plan
  • rewitalizacja i partycypacja społeczna w gospodarce przestrzennej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku e-gospodarka przestrzenna

Na studia II stopnia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku.

Perspektywy pracy po kierunku e-gospodarka przestrzenna

Absolwenci kierunku e-gospodarka przestrzenna mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, instytucjach i jednostkach administracji publicznej zajmujących się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, decyzjami lokalizacyjnymi, rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, ochroną przyrody oraz analizą przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych danych przestrzennych.

Opinie o kierunku e-gospodarka przestrzenna

Kierunki pokrewne do kierunku e-gospodarka przestrzenna

Jakie uczelnie oferują kierunek e-gospodarka przestrzenna

W których miastach można studiować kierunek e-gospodarka przestrzenna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu