Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie to studia II stopnia, stanowiące niejako specjalność wśród obszernych zagadnień stawianych przez gospodarkę przestrzenną. Ich celem jest przygotowanie specjalistów z zakresu rozwoju przestrzennego poziomu regionalnego i lokalnego dla administracji publicznej (rządowej i samorządowej), instytucji pozarządowych oraz gospodarki w zakresie polityki i planowania przestrzennego oraz ochrony i zarządzania przestrzenią.

Kierunek łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną z czterech obszarów kształcenia. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu gospodarki przestrzennej, geografii, architektury i urbanistyki, ekonomii i zarządzania. Program przewiduje dużą ilość zajęć praktycznych – ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów, ćwiczeń terenowych oraz praktyk.

Absolwenci kierunku są przygotowani do:

 • przygotowywania opracowań i dokumentów planistycznych
 • opracowywania analiz przestrzennych dla celów gospodarczych i społecznych
 • opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych
 • sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowywania ofert inwestycyjnych
 • opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania
 • podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów
 • uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej
 • udziału w planowaniu systemów transportowych
 • planowania rozwoju usług, w tym dostępu do usług publicznych
 • uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska
 • kształtowania środowiska życia ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego
 • współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestycji na środowisko
 • przygotowywania – we współpracy ze specjalistami innych dziedzin – opracowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony
 • udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami
 • podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego
 • doradztwa w zakresie gospodarką gruntami i nieruchomościami
 • doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji
 • współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

To studia dla pasjonatów geografii, podróżników z zamiłowania, a jednocześnie tych, których zdaniem „czysta” gospodarka przestrzenna nie oferuje twardych umiejętności wykorzystywanych w późniejszej pracy.

Program kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach studiów:

 • teoretyczne aspekty gospodarki przestrzennej
 • rysunek planistyczny
 • komputerowe wspomaganie planowania przestrzennego
 • prawo w gospodarce przestrzennej
 • ekofizjografia planistyczna
 • problemy rozwoju regionalnego
 • współczesne wyzwania polityki przestrzennej
 • zintegrowany i zrównoważony rozwój miast
 • współczesne trendy w kształtowaniu przestrzeni miejskiej
 • polityki wspólnotowe UE
 • gospodarka przestrzenna a środowisko
 • analityczne metody badań środowiska
 • geomorfologia i gleboznawstwo stosowane
 • problemy polityki kształtowania rozwoju i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
 • koncepcja rozwoju pozarolniczych funkcji wsi.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

O przyjęcie na ten kierunek mogą ubiegać się absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna oraz pokrewnych kierunków geograficznych i ekonomicznych.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

Absolwenci Gospodarki przestrzennej i geozarządzania mogą znaleźć pracę w:

 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej
 • pracowniach projektowych
 • agencjach rozwoju
 • biurach nieruchomości
 • firmach doradczych
 • firmach działających w otoczeniu biznesu.

Opinie o kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

„Skończyłem ekonomię na I stopniu, ale mam duszę społecznika i zawsze mnie fascynowało kształtowanie miasta. Mam nadzieję że dzięki tym dwóm kierunkom będę mógł efektywniej wpływać na swoją lokalną społeczność”.

Jacek, 26 lat, Toruń

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

W których miastach można studiować kierunek gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Gdański
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Poznańska