Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geografia

Studenci geografii kształceni są w zakresie podstawowych dyscyplin geograficznych, rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. Zajęcia realizowane w ramach kierunku geografia związane są w szczególności z środowiskiem geograficznym oraz działalnością człowieka w tym środowisku. Ćwiczenia terenowe uzupełniają zajęcia dydaktycznie w okresie letnim.

Program umożliwia studentom poznanie podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce w skali lokalnej i globalnej. Celem kształcenia na kierunku geografia jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią geograficzną.

Specjalności oferowane na geografii:

 • ekologia miasta
 • geoanaliza społeczno-gospodarcza
 • geoekologia
 • geografia fizyczna
 • geografia kształtowania obrazu
 • geografia osadnictwa
 • geografia społeczno-ekonomiczna
 • geografia
 • geoinformacja
 • geologia
 • gleboznawstwo i geografia gleb
 • gospodarka przestrzenna
 • hydrologia, meteorologia i klimatologia
 • kształtowanie środowiska przyrodniczego
 • kartografia i topografia
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • organizacją działalności społeczno-gospodarczej
 • systemy informacji geograficznej
 • teledetekcja
 • turystyka.

Dla kogo studia na kierunku geografia

Studia na geografii to propozycja dla osób interesujących się naukami przyrodniczymi, środowiskiem, jego znaczeniem dla człowieka.

Kandydatów dociekliwych, z pasją, o predyspozycjach do realizowania zadań badawczych, również pracy laboratoryjnej czy terenowej.

Program kształcenia na kierunku geografia

W programie studiów na geografii znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • kartografia i topografia
 • geomorfologia
 • klimatologia i meteorologia
 • hydrologia i oceanografia
 • kształtowanie i ochrona środowiska
 • geografia rolnictwa i przemysłu
 • geografia ludności i osadnictwa
 • geografia polityczna
 • systemy informacji geograficznej GIS
 • geografia regionalna polski i świata.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geografia

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są głownie takie przedmioty jak:

 • język obcy
 • geografia
 • biologia
 • fizyka
 • informatyka
 • matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku geografia

Absolwenci geografii mogą pracować przykładowo w:

 • firmach geoinformatycznych, firmach i instytucjach wykorzystujących systemy informacji geograficznej (GIS)
 • biurach prognoz i analiz (badania rynku i opinii społecznej)
 • przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych
 • służbach państwowych (jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla)
 • centrach zagrożenia kryzysowego (meteorologia i klimatologia hydrologia, osłona hydrometeorologiczna)
 • biurach zarządzania środowiskiem
 • biurach planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego (pozyskiwanie funduszy strukturalnych UE)
 • komórkach ochrony, monitoringu oraz kształtowania środowiska przyrodniczego
 • organizacjach i biurach turystycznych i innych
 • ośrodkach analityczno-badawczych
 • szkolnictwie.

Opinie o kierunku geografia

Studia na geografii, stereotypowe kojarzone z perspektywą pracy w charakterze nauczyciela przedmiotów przyrodniczych, pozwalają zdobyć wykształcenie znajdujące zastosowanie w różnorodnych podmiotach gospodarczych.

Kierunki pokrewne do kierunku geografia

Jakie uczelnie oferują kierunek geografia

W których miastach można studiować kierunek geografia

Komentarze (1)

Bella
Bardzo ciekawa nauka, ale chyba dla pasjonatów.
31.03.2020

Zobacz również

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi