Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geografia

Studenci geografii kształceni są w zakresie podstawowych dyscyplin geograficznych, rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. Zajęcia realizowane w ramach kierunku geografia związane są w szczególności z środowiskiem geograficznym oraz działalnością człowieka w tym środowisku. Ćwiczenia terenowe uzupełniają zajęcia dydaktycznie w okresie letnim.

Program umożliwia studentom poznanie podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce w skali lokalnej i globalnej. Celem kształcenia na kierunku geografia jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią geograficzną.

Specjalności oferowane na geografii:

 • ekologia miasta
 • geoanaliza społeczno-gospodarcza
 • geoekologia
 • geografia fizyczna
 • geografia kształtowania obrazu
 • geografia osadnictwa
 • geografia społeczno-ekonomiczna
 • geografia
 • geoinformacja
 • geologia
 • gleboznawstwo i geografia gleb
 • gospodarka przestrzenna
 • hydrologia, meteorologia i klimatologia
 • kształtowanie środowiska przyrodniczego
 • kartografia i topografia
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • organizacją działalności społeczno-gospodarczej
 • systemy informacji geograficznej
 • teledetekcja
 • turystyka.

Dla kogo studia na kierunku geografia

Studia na geografii to propozycja dla osób interesujących się naukami przyrodniczymi, środowiskiem, jego znaczeniem dla człowieka.

Kandydatów dociekliwych, z pasją, o predyspozycjach do realizowania zadań badawczych, również pracy laboratoryjnej czy terenowej.

Program kształcenia na kierunku geografia

W programie studiów na geografii znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • kartografia i topografia
 • geomorfologia
 • klimatologia i meteorologia
 • hydrologia i oceanografia
 • kształtowanie i ochrona środowiska
 • geografia rolnictwa i przemysłu
 • geografia ludności i osadnictwa
 • geografia polityczna
 • systemy informacji geograficznej GIS
 • geografia regionalna polski i świata.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geografia

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są głownie takie przedmioty jak:

 • język obcy
 • geografia
 • biologia
 • fizyka
 • informatyka
 • matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku geografia

Absolwenci geografii mogą pracować przykładowo w:

 • firmach geoinformatycznych, firmach i instytucjach wykorzystujących systemy informacji geograficznej (GIS)
 • biurach prognoz i analiz (badania rynku i opinii społecznej)
 • przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych
 • służbach państwowych (jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla)
 • centrach zagrożenia kryzysowego (meteorologia i klimatologia hydrologia, osłona hydrometeorologiczna)
 • biurach zarządzania środowiskiem
 • biurach planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego (pozyskiwanie funduszy strukturalnych UE)
 • komórkach ochrony, monitoringu oraz kształtowania środowiska przyrodniczego
 • organizacjach i biurach turystycznych i innych
 • ośrodkach analityczno-badawczych
 • szkolnictwie.

Opinie o kierunku geografia

Studia na geografii, stereotypowe kojarzone z perspektywą pracy w charakterze nauczyciela przedmiotów przyrodniczych, pozwalają zdobyć wykształcenie znajdujące zastosowanie w różnorodnych podmiotach gospodarczych.

Kierunki pokrewne do kierunku geografia

Jakie uczelnie oferują kierunek geografia

W których miastach można studiować kierunek geografia

Komentarze (1)

Bella
Bardzo ciekawa nauka, ale chyba dla pasjonatów.
31.03.2020
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Piotrkowska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie