Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia to szeroka dyscyplina naukowo-techniczna, obejmująca swoim zakresem pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizację danych przestrzennych na potrzeby procesów inwestycyjnych, gospodarki przestrzennej, zarządzania nieruchomościami, ochrony środowiska i wielu innych dziedzin.

Kierunek geodezja i kartografia pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych oraz specjalistycznych z obszaru geodezji i kartografii. W ramach przedmiotów specjalistycznych przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi, geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych i przemysłowych oraz gospodarki nieruchomościami. Metody fotogrametrii i teledetekcja, najczęściej kojarzone z obserwacją globu ziemskiego oraz topografią, są wykorzystywane również na potrzeby sztucznej inteligencji, medycyny, tworzenia gier komputerowych oraz wirtualnej rzeczywistości.

Podczas zajęć studenci zdobywają uniwersalną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z wymienionych powyżej obszarów, które mogą być spożytkowane w każdym miejscu na świecie. W trakcie ćwiczeń studenci korzystają z profesjonalnego sprzętu geodezyjnego oraz zaawansowanego oprogramowania. Atuty kierunku to m.in. kartowanie terenowe w technologii GIS i GPS, opracowywanie multimedialnych map internetowych, nowoczesne techniki pomiarowe (np. odbiorniki satelitarne i skanery laserowe).

Przykładowe specjalności oferowane na geodezji i kartografii (niektóre również w języku angielskim):

 • geodezja i geoinformatyka
 • geodezja gospodarcza
 • geodezja i nawigacja satelitarna
 • geodezja i technologie informatyczne
 • gospodarka nieruchomościami
 • kataster nieruchomości
 • geodezja i szacowanie nieruchomości
 • geodezja inżynieryjna
 • geomatyka, kataster i nieruchomości
 • fotogrametria i teledetekcja
 • geodezja i systemy informacji przestrzennej
 • geodezja rolna i wycena nieruchomości
 • kartografia i geomatyka
 • zdalne systemy pomiarowe
 • geodezja inżynieryjno - przemysłowa
 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • fotogrametria i teledetekcja
 • kartografia i systemy informacji geograficznej
 • systemy informacji przestrzennej
 • kataster i systemy informacji przestrzennej
 • technologie satelitarne w geodezji.

Absolwenci są przygotowani m.in. do prowadzenia własnej firmy współpracującej z jednostkami samorządowymi czy prywatnymi inwestorami. Wykonują szczegółowe pomiary w terenie jak i na budowach oraz monitorują deformacje budowli i obiektów inżynierskich oraz terenów górniczych i osuwiskowych.

Wykorzystują nowoczesne metody pozyskiwania danych z wykorzystaniem dronów, lotniczych i naziemnych skanerów laserowych, metod fotogrametrii cyfrowej i kamer 3D, tachimetrii i niwelacji precyzyjnej, precyzyjnych odbiorników GNSS, grawimetrów, a także danych pozyskanych z różnych misji satelitarnych, dzięki którym prowadzą analitykę danych przestrzennych; uczestniczą w rozwijaniu systemów nawigacyjnych oraz tworzeniu aplikacji wykorzystujących dane geolokalizowane (np. Uber).

Dla kogo studia na kierunku geodezja i kartografia

Oferta skierowana do osób zainteresowanych nabyciem umiejętności w zakresie nowoczesnych metod pozyskiwania danych geoprzestrzennych, ich przetwarzania lub analizy.

Na tym kierunku student opanuje znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu oraz własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.

W zawiązku z tym, że geodeta wykonuje najczęściej swoją pracę w terenie, niezbędny jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok. Poza tym przyszły student tego kierunku powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, umiejętność logicznego myślenia oraz zdolności techniczne i matematyczne.

Program kształcenia na kierunku geodezja i kartografia

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne i komputerowe oraz ćwiczenia projektowe w dobrze wyposażonych w aparaturę pomiarową laboratoriach. Ponadto program obejmuje praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach geodezyjnych lub jednostkach administracji oraz ćwiczenia terenowe. Ich celem jest ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych oraz zapoznanie z zawodem, do którego przygotowują studia.

Studenci kierunku geodezja i kartografia są kształceni m.in. w obszarze fotogrametrii cyfrowej, teledetekcyjnym monitorowaniu środowiska przyrodniczego, deformacji budowli i powierzchni terenu oraz w geodezyjnej obsłudze budowy tras komunikacyjnych, a także poznają techniki mapowania terenu i obiektów za pomocą dronów.

Tworzą bazy danych przestrzennych, projektują i programują systemy informacji geograficznej GIS, są specjalistami w geograficznych technologiach internetowych. Nieobce im są zaawansowane metody opracowania danych pochodzących z systemów satelitarnych GPS , GLONASS, Galileo, BeiDou do celów precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji lądowej, morskiej i lotniczej, a także zasady ruchu czy analizy dynamik orbit sztucznych satelitów Ziemi i przetwarzanie danych satelitarnych z misji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geodezja i kartografia

Rekrutacja obejmuje wybrane przedmioty maturalne, przede wszystkim:

 • język obcy nowożytny,
 • geografia,
 • biologia,
 • fizyka/fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • chemia.

Finaliści i laureaci wybranych olimpiad uprawnieni są do uzyskania dodatkowej liczby punktów.

Szczegóły odnośnie naboru na studia najlepiej sprawdzić w serwisie rekrutacyjnym wybranej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku geodezja i kartografia

Ukończenie kierunku Geodezja i kartografia pozwala na podjęcie pracy w niemal każdej branży, która wymaga pozyskiwania, przetwarzania lub analizy informacji przestrzennej.

Możliwość znalezienia zatrudnienia w:

 • firmach budowlanych
 • wydawnictwach i firmach kartograficznych
 • agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • firmach badających i monitorujących stan środowiska
 • jednostkach wykonujących priorytetowe zadania w Siłach Zbrojnych RP (po studiach na uczelni wojskowej)
 • firmach zajmujących się obsługą inwestycji inżynierskich
 • biurach projektowych związanych z obsługą planistyczną terenów, wyceną nieruchomości oraz scaleniami gruntów
 • administracji samorządowej i rządowej, a także w prywatnych i państwowych jednostkach wykonawstwa geodezyjnego
 • firmach zajmujących się przetwarzaniem i analizą obserwacji satelitarnych
 • branżach takich jak: konsulting środowiskowy, poszukiwania surowców mineralnych, zarządzanie infrastrukturą miejską
 • jednostkach administracji samorządowej takich jak powiatowe oraz wojewódzkie ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz kataster nieruchomości.

Opinie o kierunku geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia to kierunek z przyszłością i tradycjami. Stanowi połączenie geografii, geodezji i informatyki. W trakcie kształcenia wykorzystywane jest nowoczesne oprogramowanie i sprzęt pomiarowy: drony, georadary, skanery laserowe. Absolwenci to specjaliści poszukiwani na międzynarodowym rynku pracy.Kierunki pokrewne do kierunku geodezja i kartografia

Jakie uczelnie oferują kierunek geodezja i kartografia

W których miastach można studiować kierunek geodezja i kartografia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Częstochowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Tarnowska