Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria geoprzestrzenna

Na kierunku Inżynieria geoprzestrzenna poznasz zagadnienia związane z:

 • inżynierią lądową,
 • geodezją i kartografią,
 • architekturą i urbanistyką,
 • informatyką oraz geografią.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania geodanych (teledetekcyjnych i fotogrametrycznych), które wykorzystywane są w Bazach Danych Obiektów Topograficznych, Systemach Informacji Geograficznej, Systemach Informacji Rzecznej (RIS) oraz do tworzenia Numerycznych Modeli Terenu i jego Pokrycia, ortofotomap oraz do modelowania informacji o budynkach (BIM).

Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się (po odbyciu wymaganej praktyki) o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria geoprzestrzenna

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku inżynieria geoprzestrzenna

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria geoprzestrzenna

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria geoprzestrzenna

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku inżynieria geoprzestrzenna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria geoprzestrzenna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria geoprzestrzenna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria geoprzestrzenna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański