Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geoinformacja

Studia na kierunku geoinformacja mają na celu przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu systemów informacji geograficznej, metod ich tworzenia i zarządzenia, analiz przestrzennych, zarządzania danymi przestrzennymi, podstaw prawnych oraz upowszechniania informacji geograficznej.

Studia dają interdyscyplinarne wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Przygotowują absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia zarówno w uczelniach polskich, jak i zagranicznych. Podczas studiów słuchacze poznają dwa główne obszary nauki: geograficzny i matematyczno-informatyczny.

Geoinformatyka łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i społecznych. W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z zarządzaniem informacją geograficzną, opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych.

Na kolejnym roku program studiów wprowadzone są przedmioty ogólne, takie jak język obcy i wychowanie fizyczne oraz kierunkowe. Przedmioty kierunkowe mają coraz większy zakres i pogrupowane są w moduły. Równolegle z nimi występują przedmioty spajające wiedzę i umiejętności studentów, takie jak proste analizy przestrzenne i modelowanie.

Przykładowe specjalności:

 • geoinformatyka
 • infrastruktura krytyczna.

Dla kogo studia na kierunku geoinformacja

Kandydaci na studia powinni wykazywać zainteresowanie naukami geograficznymi.

Posiadać predyspozycje techniczne, łatwość posługiwani się narzędziami informatycznymi.

Program kształcenia na kierunku geoinformacja

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • kartografia i geomatyka,
 • gospodarka przestrzenna,
 • geoinformacja,
 • geologia,
 • turystyka i rekreacja,
 • zarządzanie środowiskiem.
 • ekofizjografia,
 • analiza matematyczna,
 • systemy operacyjne,
 • cyfrowe przetwarzanie obrazów,
 • topograficzne bazy danych w geodezji,
 • GIS w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu, w klimatologii i meteorologii,
 • teledetekcja i fotogrametria cyfrowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geoinformacja

Rekrutacja obejmuje wybrane przedmioty maturalne, przede wszystkim:

 • język obcy
 • geografia
 • biologia
 • fizyka
 • informatyka
 • matematyka
 • wos.

Perspektywy pracy po kierunku geoinformacja

Absolwenci Geoinformacji mogą pracować w:

 • administracji samorządowej,
 • wydziałach i departamentach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki, demografii itp.,
 • instytucjach ochrony środowiska i firmach turystycznych,
 • laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe),
 • służbach, zakładach i firmach komunalnych, usługowych i o różnym profilu gospodarczym,
 • służbach państwowych i ratowniczych,
 • instytucjach i firmach wytwarzających dane monitoringowe o środowisku przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym,
 • firmach kartograficznych i wydawnictwach,
 • biurach badania opinii społecznych.

Opinie o kierunku geoinformacja

Kierunki pokrewne do kierunku geoinformacja

Jakie uczelnie oferują kierunek geoinformacja

W których miastach można studiować kierunek geoinformacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie