Jakiego kierunku studiów szukasz?

Planowanie i organizacja przestrzeni

Studia na kierunku planowanie i organizacja przestrzeni obejmują wiedzę i kompetencje z zakresu organizacji przestrzennej, planowania działalności społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem wartości przyrodniczych oraz zasad rozwoju zrównoważonego. Wyróżniają się przestrzennym podejściem do problemu oraz kształceniem umiejętności praktycznych poprzez realizowanie aktywnych form zajęć: prac projektowych, opracowań planistycznych, ćwiczeń symulacyjnych.

Oprócz modułów podstawowych duży jest udział przedmiotów fakultatywnych oraz autorskich, pozwalających na indywidualizację ścieżki kształcenia zgodnie z zainteresowaniami, predyspozycjami, potrzebami obecnego lub przyszłego miejsca pracy.

W zależności od doboru modułów, możliwe jest ukończenie specjalności:

 • organizacja przestrzeni lokalnej i regionalnej
 • zagospodarowanie i zrównoważony rozwój miasta.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku planowanie i organizacja przestrzeni

Studia przewidziane są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania i urbanistyki, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, zarządzania miastem, rewitalizacji, zarządzania publicznego oraz innych kierunków społeczno-ekonomicznych.

Program kształcenia na kierunku planowanie i organizacja przestrzeni

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • polityka przestrzenna
 • analiza i wizualizacja danych przestrzennych
 • przestrzeń ekologiczna i zrównoważony rozwój
 • planowanie i zarządzanie przestrzenią lokalną i regionalną
 • zarządzanie i marketing terytorialny
 • rynki nieruchomości i gospodarka komunalna
 • kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich
 • miejskie systemy transportowe
 • rewitalizacja przestrzeni miejskiej i kształtowanie przestrzeni publicznej
 • przestrzeń społeczna współczesnych miast
 • miasto inteligentne: społeczeństwo, przestrzeń i technologie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku planowanie i organizacja przestrzeni

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub pierwszego stopnia w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania i urbanistyki, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, zarządzania miastem, rewitalizacji, zarządzania publicznego oraz innych kierunków społeczno-ekonomicznych.

W przypadku dużej liczby kandyatów przeprowadzany jest konkurs dyplomów.

Perspektywy pracy po kierunku planowanie i organizacja przestrzeni

Uzyskane podczas studiów kompetencje pozwalają na podjęcie pracy przykładowo w:

 • administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach związanych z planowaniem i gospodarowaniem przestrzenią, rozwojem miast i regionów, rewitalizacją, gospodarką komunalną, nieruchomościami, polityką społeczną, zarządzaniem transportem, ochroną środowiska,
 • pracowniach planistycznych i urbanistycznych
 • innych instytucjach, w szczególności na stanowiskach odpowiedzialnych za kreowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, planowanie przestrzenne i rozwój transportu, w działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami
 • agencjach rozwoju
 • agencjach konsultingowych i doradczych w zakresie gospodarki gruntami i innych firmach otoczenia biznesu
 • agencjach i instytucjach Unii Europejskiej
 • placówkach naukowo-badawczych.

Opinie o kierunku planowanie i organizacja przestrzeni

Planowanie i organizacja przestrzeni to studia podejmujące ważne współczesne problemy, jak rewitalizacja terenów zdegradowanych, adaptacja miast do zmian klimatu, kształtowanie przestrzeni publicznej oraz rola dziedzictwa kulturowego w tożsamości lokalnej.

Kierunek charakteryzuje się zintegrowanym podejściem do planowania i organizacji przestrzeni, zgodnie z potrzebami mieszkańców, zasadami zrównoważonego rozwoju, z zachowaniem wartości środowiskowych, kulturowych i krajobrazowych.

Kierunki pokrewne do kierunku planowanie i organizacja przestrzeni

Jakie uczelnie oferują kierunek planowanie i organizacja przestrzeni

W których miastach można studiować kierunek planowanie i organizacja przestrzeni

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Architektura i urbanistyka
Architektura i urbanistyka
Architektura w Lublinie
Architektura w Lublinie
Studia architektoniczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia architektoniczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia architektoniczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia architektoniczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia architektoniczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia architektoniczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia architektoniczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia architektoniczne w Opolu i woj. opolskim
Studia architektoniczne w Opolu i woj. opolskim
Studia architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia architektoniczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia architektoniczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia architektoniczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia architektoniczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia architektoniczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia architektoniczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia architektoniczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia architektoniczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
​Architektura i architektura wnętrz w Bydgoszczy
​Architektura i architektura wnętrz w Bydgoszczy
​Architektura w Łodzi
​Architektura w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Gdański
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Coventry University Wrocław
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni