Jakiego kierunku studiów szukasz?

Planowanie i organizacja przestrzeni

Studia na kierunku planowanie i organizacja przestrzeni obejmują wiedzę i kompetencje z zakresu organizacji przestrzennej, planowania działalności społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem wartości przyrodniczych oraz zasad rozwoju zrównoważonego. Wyróżniają się przestrzennym podejściem do problemu oraz kształceniem umiejętności praktycznych poprzez realizowanie aktywnych form zajęć: prac projektowych, opracowań planistycznych, ćwiczeń symulacyjnych.

Oprócz modułów podstawowych duży jest udział przedmiotów fakultatywnych oraz autorskich, pozwalających na indywidualizację ścieżki kształcenia zgodnie z zainteresowaniami, predyspozycjami, potrzebami obecnego lub przyszłego miejsca pracy.

W zależności od doboru modułów, możliwe jest ukończenie specjalności:

 • organizacja przestrzeni lokalnej i regionalnej
 • zagospodarowanie i zrównoważony rozwój miasta.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku planowanie i organizacja przestrzeni

Studia przewidziane są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania i urbanistyki, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, zarządzania miastem, rewitalizacji, zarządzania publicznego oraz innych kierunków społeczno-ekonomicznych.

Program kształcenia na kierunku planowanie i organizacja przestrzeni

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • polityka przestrzenna
 • analiza i wizualizacja danych przestrzennych
 • przestrzeń ekologiczna i zrównoważony rozwój
 • planowanie i zarządzanie przestrzenią lokalną i regionalną
 • zarządzanie i marketing terytorialny
 • rynki nieruchomości i gospodarka komunalna
 • kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich
 • miejskie systemy transportowe
 • rewitalizacja przestrzeni miejskiej i kształtowanie przestrzeni publicznej
 • przestrzeń społeczna współczesnych miast
 • miasto inteligentne: społeczeństwo, przestrzeń i technologie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku planowanie i organizacja przestrzeni

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub pierwszego stopnia w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania i urbanistyki, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, zarządzania miastem, rewitalizacji, zarządzania publicznego oraz innych kierunków społeczno-ekonomicznych.

W przypadku dużej liczby kandyatów przeprowadzany jest konkurs dyplomów.

Perspektywy pracy po kierunku planowanie i organizacja przestrzeni

Uzyskane podczas studiów kompetencje pozwalają na podjęcie pracy przykładowo w:

 • administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach związanych z planowaniem i gospodarowaniem przestrzenią, rozwojem miast i regionów, rewitalizacją, gospodarką komunalną, nieruchomościami, polityką społeczną, zarządzaniem transportem, ochroną środowiska,
 • pracowniach planistycznych i urbanistycznych
 • innych instytucjach, w szczególności na stanowiskach odpowiedzialnych za kreowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, planowanie przestrzenne i rozwój transportu, w działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami
 • agencjach rozwoju
 • agencjach konsultingowych i doradczych w zakresie gospodarki gruntami i innych firmach otoczenia biznesu
 • agencjach i instytucjach Unii Europejskiej
 • placówkach naukowo-badawczych.

Opinie o kierunku planowanie i organizacja przestrzeni

Planowanie i organizacja przestrzeni to studia podejmujące ważne współczesne problemy, jak rewitalizacja terenów zdegradowanych, adaptacja miast do zmian klimatu, kształtowanie przestrzeni publicznej oraz rola dziedzictwa kulturowego w tożsamości lokalnej.

Kierunek charakteryzuje się zintegrowanym podejściem do planowania i organizacji przestrzeni, zgodnie z potrzebami mieszkańców, zasadami zrównoważonego rozwoju, z zachowaniem wartości środowiskowych, kulturowych i krajobrazowych.

Kierunki pokrewne do kierunku planowanie i organizacja przestrzeni

Jakie uczelnie oferują kierunek planowanie i organizacja przestrzeni

W których miastach można studiować kierunek planowanie i organizacja przestrzeni

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Architektura i architektura wnętrz w Bydgoszczy
​Architektura i architektura wnętrz w Bydgoszczy
Architektura i urbanistyka
Architektura i urbanistyka
​Architektura w Łodzi
​Architektura w Łodzi
Architektura w Lublinie
Architektura w Lublinie
Studia architektoniczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia architektoniczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia architektoniczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia architektoniczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia architektoniczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia architektoniczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia architektoniczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia architektoniczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia architektoniczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia architektoniczne w Opolu i woj. opolskim
Studia architektoniczne w Opolu i woj. opolskim
Studia architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia architektoniczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia architektoniczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia architektoniczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia architektoniczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia architektoniczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia architektoniczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia architektoniczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji