Jakiego artykułu szukasz?

Architektura i urbanistyka

Praca architekta łączy wrażliwość humanisty, talent, pasję, kreację artysty z doświadczeniem inżyniera. Zadaniem architekta jest spojenie wiedzy technicznej ze sztuką, pogodzenie aspektów prawnych z psychicznymi, biologicznymi i użytkowymi potrzebami człowieka.

Architektura i urbanistyka

Zadaniem architekta jest połączenie wiedzy technicznej ze sztuką, pogodzenie aspektów prawnych z psychicznymi, biologicznymi i użytkowymi potrzebami człowieka. Praca architekta łączy wrażliwość humanisty, talent, pasję, kreację artysty z doświadczeniem inżyniera.

Świat za oknami dynamicznie się zmienia. Wyrastają drapacze chmur, powstają nowe osiedla mieszkaniowe, wraz z migracją mieszkańców miast do miejscowości podmiejskich rozrasta się zabudowa domów wolnostojących.

Rozwój kraju wymaga specjalistów przygotowanych do kompetentnego kształtowania przestrzeni tworzącej ramy życia jednostek i grup społecznych. Nowe obiekty budowlane mają być nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne, wkomponowane w charakter istniejącej zabudowy, dostosowane do oczekiwań użytkownika, ale i zgodne z aktualnymi trendami.

Architekturę i urbanistykę można studiować przede wszystkim na uniwersytetach technicznych, politechnikach, ale również w wybranych uczelniach artystycznych i niepublicznych. Studia są dwustopniowe: po uzyskaniu tytułu zawodowego można kontynuować naukę na studiach magisterskich.

W programie nauczania znajdują się m.in. następujące przedmioty:

projektowanie architektoniczne, historia architektury, rysunek odręczny, malarstwo, grafika prezentacyjna, planowanie infrastruktury technicznej, rewitalizacja urbanistyczna, rewitalizacja miast w kontekście kwestii mieszkaniowej, zarządzanie projektami rewitalizacji, koordynacja projektów architektonicznych, restrukturyzacja obiektów architektonicznych, konstrukcje budowlane, przyrodnicze uwarunkowania w projektowaniu, historia sztuki, matematyka, geometria wykreślna, fizyka i mechanika budowli, budownictwo, ekonomika procesu inwestycyjnego i zarządzania tym procesem, ekologia i ochrona środowiska, informatyczne wspomaganie procesu projektowego, podstawy kompozycji przestrzennej, fizyka budowli, modelowanie komputerowe.

Wybrane uczelnie w ramach kierunku architektura i urbanistyka oferują specjalności do wyboru:

  • projektowanie obiektów mieszkalnych
  • projektowanie obiektów biurowych i usługowych
  • projektowanie terenów wiejskich
  • rewitalizacja i konserwacja zabytków architektury
  • projektowanie architektoniczne i urbanistyczne

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu historii i teorii architektury, budownictwa, sztuk pięknych, projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Są zaznajomieni z prawem budowlanym, organizacją inwestycji budowlanych, organizacją procesów budowlanych w Polsce i krajach UE. Potrafią kształtować środowisko człowieka zgodnie z potrzebami użytkowymi, uwzględniając przy tym potrzeby osób niepełnosprawnych, estetykę, wymagania techniczne, kwestie ochrony środowiska.

Absolwenci kierunku Architektura i Urbanistyka mogą pracować w biurach architektonicznych, przedsiębiorstwach nadzoru budowlanego, planowania przestrzennego, firmach budowlanych.

Obecnie architekci to nie tylko projektanci tworzący plany regionów, fragmentów miast, czy budowli, ale często menedżerowie całego procesu inwestycyjnego. Zajmują się inżynierią miejską, działalnością deweloperską, architekturą krajobrazu. Tworzą także specjalistyczne programy komputerowe, pracują w charakterze nauczycieli akademickich, urzędników państwowych lub samorządowych.

Interdyscyplinarny charakter pracy architekta wymaga od kandydata na studia zainteresowań i uzdolnień w zakresie zarówno przedmiotów ścisłych, jak i humanistycznych oraz artystycznych. Powinna to być osoba o szerokich horyzontach intelektualnych, o nieprzeciętnej wrażliwości plastycznej i talencie artystycznym, ale także komunikatywna, łatwo nawiązująca kontakt.

„ - Najwięcej pracy jest, kiedy oddajemy projekt. Wtedy faktycznie dzień miesza się z nocą. Ale w końcu na tym będzie polegać praca, więc trzeba się przyzwyczaić. Ciężka jest geometria wykreślna i mechanika budowli, zresztą każdy rok ma swój znienawidzony przedmiot" - uspokaja Paweł, student architektury i urbanistyki na Politechnice Poznańskiej.

Kandydaci na studia drżą przed egzaminem wstępnym z rysunku. „ - Ja dostałam się po roku kursów - mówi Ania - chodziłam na zajęcia grupowe i to mi wystarczyło. Takie krytyczne spojrzenie innych osób jest bardzo cenne. Każdy mówi, co by w twoim rysunku pozmieniał i na odwrót. Jak się samemu rysuje, to nie patrzy się na swoją pracę obiektywnie. Z rysunku wypadłam jako jedna z lepszych”.

Powiązane treści

Komentarze (1)

sylwunia13
po architekturze można ogarnąć bardzo dobra posadkę..wiem, bo tata mojej koleżanki skończył ten kierunek, założył swoje biuro i zgarnia niezły hajsik za każdy projekt, ważne, żeby pracować na swoim nie dla kogoś ;)
01.10.2014
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu