Jakiego artykułu szukasz?

​Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) - kierunek architektura krajobrazu

Studia na architekturze krajobrazu w UP przewidują 8-tygodniową praktykę zawodową, realizowaną w obiektach Uczelni i firmach projektowo-wykonawczych. Praktyka obejmuje projektowanie obiektów krajobrazu, pielęgnowanie szaty roślinnej, budownictwo ogrodowe, rekultywację terenów zdegradowanych, konserwację obiektów zabytkowych.
​Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) - kierunek architektura krajobrazu

Ciekawe studia proponuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP). Kierunek architektura krajobrazu można studiować na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Studia są dwustopniowe, realizowane w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. W programie studiów znajdują się przedmioty ogólne jak technologia informacyjna, bezpieczeństwo pracy z ergonomią, ochrona własności intelektualnych, przedmioty kształcenia podstawowego: matematyka, geometria wykreślna, historia sztuki i architektury, ekologia, botanika, ekofizjologia roślin, uprawa gleby i żywienie roślin oraz przedmioty kierunkowe, przykładowo: rysunek, malarstwo i rzeźba, fizjografia, gleboznawstwo, materiałoznawstwo, historia sztuki ogrodowej, grafika inżynierska, zasady projektowania krajobrazu, projektowanie, budowa oraz pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, elementy prawa cywilnego i administracyjnego, ekonomia i zarządzanie, rekultywacja krajobrazu, szata roślinna Polski, dendrologia, ozdobne rośliny zielne, fauna w krajobrazie, inżynieria w terenach zieleni, konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych, budownictwo ogrodowe, instalacje budowlane, gospodarka przestrzenna, geodezja.

Studia na architekturze krajobrazu w UP przewidują 8-tygodniową praktykę zawodową, realizowaną w obiektach Uczelni i firmach projektowo-wykonawczych. Praktyka obejmuje projektowanie obiektów krajobrazu, urządzanie i zagospodarowanie przyrodniczego terenu, pielęgnowanie szaty roślinnej, budownictwo ogrodowe, rekultywację terenów zdegradowanych, konserwację obiektów zabytkowych, itp.

Na studiach magisterskich przedmioty w zakresie treści programowych realizowane są (do wyboru) w czterech blokach tematycznych:

  • planowanie i projektowanie krajobrazu,
  • sztuka kształtowania ogrodów,
  • zarządzanie i ochrona krajobrazu,
  • urządzanie i pielęgnacja krajobrazu.

Co po studiach?

Absolwenci są przygotowani do wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu, wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu, projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia, kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu.

Na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu można również studiować kierunek ogrodnictwo oraz medycyna roślin.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) to uczelnia dynamiczna o znaczącej roli dla regionu i kraju, uczelnia o ponad 100-letnim rodowodzie i ugruntowanych tradycjach akademickich. Oferta dydaktyczna uczelni i programy studiów zapewniają kształcenie na wysokim poziomie teoretycznym i praktycznym, na kierunkach związanych z szeroko pojętym środowiskiem przyrodniczym, jego zagospodarowaniem i ochroną, także produkcją i przetwarzaniem żywności. Nowe kierunki studiów, ostatnio uruchomione, to: ekoenergetyka, weterynaria oraz inżynieria i gospodarka wodna.

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Gdański
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni