Jakiego artykułu szukasz?

​Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie - architektura krajobrazu

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEiZ) w Warszawie oferuje studia na kierunkach: architektura, wzornictwo, budownictwo, ochrona środowiska, edukacja techniczno-informatyczna, zdrowie publiczne, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji.
​Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie - architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu to kierunek, który oferuje Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEiZ) w Warszawie. Studia są 4-letnie, realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, absolwenci uzyskują tytuł inżyniera. Studenci mjogą korzystać z nowoczesnych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, jak również Pracowni Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu, wyposażonej w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, m.in. komputery Apple iMac Core 2 Duo, tablety graficzne, manipulatory 3D, programy - ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax.

Ciekawe specjalności, jakie można wybrać na kierunku architektura krajobrazu to:

  • projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej – absolwent będzie przygotowany do aranżacji przestrzennej i programowej obiektów wypoczynkowych, a także do wskazania technik i technologii oraz pielęgnacji tych terenów, specjalność uwzględnia współczesne formy wypoczynku i rekreacji ściśle zintegrowane z typem krajobrazu,
  • projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego – studenci otrzymują wiedzę na temat krajobrazu i obiektów architektury krajobrazu o funkcji głównej innej niż wypoczynkowa, zdobyta wiedza pozwoli na głębsze rozumienie zasad gospodarowania przestrzenią, wspomagających funkcję główną, dobierając przy tym stosowane techniki, technologie budowy i pielęgnacji krajobrazu oraz zlokalizowanych tu obiektów i urządzeń.

Co po studiach?

Absolwenci architektury krajobrazu mogą być zatrudnieni zarówno we własnych firmach projektowych i projektowo- wykonawczych jak i w firmach związanych bezpośrednio z projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu. Znajdują pracę w organach samorządowych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu jak i w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEiZ) w Warszawie oferuje również studia na kierunkach architektura, wzornictwo, budownictwo, ochrona środowiska, edukacja techniczno-informatyczna, zdrowie publiczne, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji. Studenci mogą zdoby tytułu: inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, licencjata, a także na trzech kierunkach studiów - magistra inżyniera.

WSEiZ dysponuje własną, usytuowaną w centrum Warszawy, nowoczesną i przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych bazą dydaktyczno-administracyjną, w której mieszczą się profesjonalnie wyposażone specjalistyczne pracownie i laboratoria, m.in. rysunku i malarstwa, projektowania architektonicznego, grafiki komputerowej, rzeźby, fotografii, projektowania mebla, mechaniki płynów, hydrauliki i hydrologii, chemii, gleboznawstwa, oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów, urządzania i pielęgnacji ogrodów czy pracownia projektowania wirtualnego obiektu budowlanego i krajobrazu.

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu