Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rewitalizacja terenów zdegradowanych

Jaki krajobraz pozostawiamy po sobie? Co przekażemy przyszłym pokoleniom? Czy - jak w pewnym hollywoodzkim filmie o Ziemi przyszłości - całość planety będą pokrywać niekończące się wysypiska śmieci?

Aby zapobiec takim katastroficznym wizjom, powstają kierunki takie jak ten - dotyczące umiejętnej rewitalizacji terenów zniszczonych przez działalność człowieka.

Studenci Rewitalizacji terenów zdegradowanych zdobywają wiedzę z zakresu:

 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie
 • przyczyn i skutków degradacji środowiska (z uwzględnieniem działalności wydobywczej)
 • metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji
 • podstawowych zasad projektowania w skali urbanistycznej
 • formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych
 • metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów podziemnych oraz adaptacji dla współczesnych funkcji
 • budownictwa, z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań w architekturze
 • narzędzi ekonomiczno-finansowych oraz zarządzania i marketingu procesem rewitalizacji
 • społecznych aspektów rewitalizacji.

Dla kogo studia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

To kierunek dla osób, którym nieobca jest troska o przyszłość planety i dobro wspólne. I dla tych, którzy dobrze sobie radzą z przedmiotami technicznymi.

Program kształcenia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Przedmioty, z jakimi będą musieli się zmierzyć studenci rewitalizacji terenów zdegradowanych to:

 • podstawy geologii i mineralogii
 • grafika inżynierska i rysunek techniczny
 • podstawy ekonomii
 • rozwój rekultywacji i rewitalizacji
 • materiałoznawstwo
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • podstawy gospodarki odpadami
 • ochrona i adaptacja dziedzictwa przemysłu
 • instalacje i infrastruktura techniczna
 • geodezja i kartografia
 • podstawy warsztatu urbanistycznego
 • kształtowanie środowiska wodnego
 • ocena opłacalności projektów
 • podstawy socjologii
 • ocena oddziaływania na środowisko
 • budownictwo na terenach górniczych
 • Mining & Environment.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Najlepiej punktowane przedmioty podczas rekrutacji to matematyka, fizyka, chemia, informatyka oraz biologia.

Perspektywy pracy po kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Absolwenci rewitalizacji terenów zdegradowanych mogą pracować jako:

 • specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych
 • laboranci i kadra naukowo-badawcza
 • kierownicy projektów
 • specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko
 • analitycy finansowi
 • obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji
 • konsultanci ds. rewitalizacji.

Ich potencjalne miejsca pracy to:

 • zakłady górnicze (odkrywkowe, podziemne, otworowe)
 • specjalistyczne laboratoria i instytucje naukowo-badawcze
 • firmy realizujące usługi w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych
 • firmy realizujące usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami
 • biura projektowe
 • firmy konsultingowe
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • organy administracyjne w zakresie ochrony środowiska
 • firmy zajmujące się restrukturyzacją i rekultywacją kopalń
 • agencje rozwoju przemysłu.

Opinie o kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Kierunki pokrewne do kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Jakie uczelnie oferują kierunek rewitalizacja terenów zdegradowanych

W których miastach można studiować kierunek rewitalizacja terenów zdegradowanych

Komentarze (1)

RTZ.AGH
Po więcej informacji na temat kierunku i studiów na AGH zapraszamy na Facebooka: https://www.facebook.com/RTZ.AGH !
25.06.2020

Zobacz również

​Studia inżynierskie na Politechnice Świętokrzyskiej
​Studia inżynierskie na Politechnice Świętokrzyskiej
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi