Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rewitalizacja terenów zdegradowanych

Jaki krajobraz pozostawiamy po sobie? Co przekażemy przyszłym pokoleniom? Czy - jak w pewnym hollywoodzkim filmie o Ziemi przyszłości - całość planety będą pokrywać niekończące się wysypiska śmieci?

Aby zapobiec takim katastroficznym wizjom, powstają kierunki takie jak ten - dotyczące umiejętnej rewitalizacji terenów zniszczonych przez działalność człowieka.

Studenci Rewitalizacji terenów zdegradowanych zdobywają wiedzę z zakresu:

 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie
 • przyczyn i skutków degradacji środowiska (z uwzględnieniem działalności wydobywczej)
 • metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji
 • podstawowych zasad projektowania w skali urbanistycznej
 • formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych
 • metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów podziemnych oraz adaptacji dla współczesnych funkcji
 • budownictwa, z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań w architekturze
 • narzędzi ekonomiczno-finansowych oraz zarządzania i marketingu procesem rewitalizacji
 • społecznych aspektów rewitalizacji.

Dla kogo studia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

To kierunek dla osób, którym nieobca jest troska o przyszłość planety i dobro wspólne. I dla tych, którzy dobrze sobie radzą z przedmiotami technicznymi.

Program kształcenia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Przedmioty, z jakimi będą musieli się zmierzyć studenci rewitalizacji terenów zdegradowanych to:

 • podstawy geologii i mineralogii
 • grafika inżynierska i rysunek techniczny
 • podstawy ekonomii
 • rozwój rekultywacji i rewitalizacji
 • materiałoznawstwo
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • podstawy gospodarki odpadami
 • ochrona i adaptacja dziedzictwa przemysłu
 • instalacje i infrastruktura techniczna
 • geodezja i kartografia
 • podstawy warsztatu urbanistycznego
 • kształtowanie środowiska wodnego
 • ocena opłacalności projektów
 • podstawy socjologii
 • ocena oddziaływania na środowisko
 • budownictwo na terenach górniczych
 • Mining & Environment.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Najlepiej punktowane przedmioty podczas rekrutacji to matematyka, fizyka, chemia, informatyka oraz biologia.

Perspektywy pracy po kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Absolwenci rewitalizacji terenów zdegradowanych mogą pracować jako:

 • specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych
 • laboranci i kadra naukowo-badawcza
 • kierownicy projektów
 • specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko
 • analitycy finansowi
 • obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji
 • konsultanci ds. rewitalizacji.

Ich potencjalne miejsca pracy to:

 • zakłady górnicze (odkrywkowe, podziemne, otworowe)
 • specjalistyczne laboratoria i instytucje naukowo-badawcze
 • firmy realizujące usługi w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych
 • firmy realizujące usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami
 • biura projektowe
 • firmy konsultingowe
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • organy administracyjne w zakresie ochrony środowiska
 • firmy zajmujące się restrukturyzacją i rekultywacją kopalń
 • agencje rozwoju przemysłu.

Opinie o kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Kierunki pokrewne do kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Jakie uczelnie oferują kierunek rewitalizacja terenów zdegradowanych

W których miastach można studiować kierunek rewitalizacja terenów zdegradowanych

Komentarze (1)

RTZ.AGH
Po więcej informacji na temat kierunku i studiów na AGH zapraszamy na Facebooka: https://www.facebook.com/RTZ.AGH !
25.06.2020

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
​Studia inżynierskie na Politechnice Świętokrzyskiej
​Studia inżynierskie na Politechnice Świętokrzyskiej
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Zamojska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka