Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rewitalizacja terenów zdegradowanych

Jaki krajobraz pozostawiamy po sobie? Co przekażemy przyszłym pokoleniom? Czy - jak w pewnym hollywoodzkim filmie o Ziemi przyszłości - całość planety będą pokrywać niekończące się wysypiska śmieci?

Aby zapobiec takim katastroficznym wizjom, powstają kierunki takie jak ten - dotyczące umiejętnej rewitalizacji terenów zniszczonych przez działalność człowieka.

Studenci Rewitalizacji terenów zdegradowanych zdobywają wiedzę z zakresu:

 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie
 • przyczyn i skutków degradacji środowiska (z uwzględnieniem działalności wydobywczej)
 • metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji
 • podstawowych zasad projektowania w skali urbanistycznej
 • formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych
 • metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów podziemnych oraz adaptacji dla współczesnych funkcji
 • budownictwa, z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań w architekturze
 • narzędzi ekonomiczno-finansowych oraz zarządzania i marketingu procesem rewitalizacji
 • społecznych aspektów rewitalizacji.

Dla kogo studia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

To kierunek dla osób, którym nieobca jest troska o przyszłość planety i dobro wspólne. I dla tych, którzy dobrze sobie radzą z przedmiotami technicznymi.

Program kształcenia na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Przedmioty, z jakimi będą musieli się zmierzyć studenci rewitalizacji terenów zdegradowanych to:

 • podstawy geologii i mineralogii
 • grafika inżynierska i rysunek techniczny
 • podstawy ekonomii
 • rozwój rekultywacji i rewitalizacji
 • materiałoznawstwo
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • podstawy gospodarki odpadami
 • ochrona i adaptacja dziedzictwa przemysłu
 • instalacje i infrastruktura techniczna
 • geodezja i kartografia
 • podstawy warsztatu urbanistycznego
 • kształtowanie środowiska wodnego
 • ocena opłacalności projektów
 • podstawy socjologii
 • ocena oddziaływania na środowisko
 • budownictwo na terenach górniczych
 • Mining & Environment.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Najlepiej punktowane przedmioty podczas rekrutacji to matematyka, fizyka, chemia, informatyka oraz biologia.

Perspektywy pracy po kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Absolwenci rewitalizacji terenów zdegradowanych mogą pracować jako:

 • specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych
 • laboranci i kadra naukowo-badawcza
 • kierownicy projektów
 • specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko
 • analitycy finansowi
 • obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji
 • konsultanci ds. rewitalizacji.

Ich potencjalne miejsca pracy to:

 • zakłady górnicze (odkrywkowe, podziemne, otworowe)
 • specjalistyczne laboratoria i instytucje naukowo-badawcze
 • firmy realizujące usługi w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych
 • firmy realizujące usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami
 • biura projektowe
 • firmy konsultingowe
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • organy administracyjne w zakresie ochrony środowiska
 • firmy zajmujące się restrukturyzacją i rekultywacją kopalń
 • agencje rozwoju przemysłu.

Opinie o kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Kierunki pokrewne do kierunku rewitalizacja terenów zdegradowanych

Jakie uczelnie oferują kierunek rewitalizacja terenów zdegradowanych

W których miastach można studiować kierunek rewitalizacja terenów zdegradowanych

Komentarze (1)

RTZ.AGH
Po więcej informacji na temat kierunku i studiów na AGH zapraszamy na Facebooka: https://www.facebook.com/RTZ.AGH !
25.06.2020

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
​Studia inżynierskie na Politechnice Świętokrzyskiej
​Studia inżynierskie na Politechnice Świętokrzyskiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Białostocka
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie