Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

Kierunek Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych został stworzony dla osób zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi do zagospodarowania odpadów.

Studenci kierunku poszerzają swoją wiedzę dotyczącą zwiększania korzyści gospodarczych poprzez zmniejszanie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych. Absolwent kierunku dysponuje wiedzą techniczną i przyrodniczą, umożliwiającą rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych.

Kierunek gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych przygotowuje specjalistów do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym i inwestycyjnym dotyczącym urządzeń i instalacji służących do gospodarowania odpadami.

Absolwenci potrafią oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich segregacji, utylizowania i zagospodarowania. Zdobyte wykształcenie przygotowuje absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

Kierunek jest propozycją dla kandydatów o zainteresowaniach w obszarze nauk biologicznych i chemicznych, ale również o predyspozycjach technicznych. To studia dla osób, którym bliskie są problemy ekologii, przywracanie świetności obszarów zdegradowanych.

Program kształcenia na kierunku gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • ekologia
 • geologia i gleboznawstwo
 • meteorologia i klimatologia
 • mikrobiologia
 • biotechnologia środowiskowa
 • ekotoksykologia
 • geodezja i kartografia
 • hydrologia i gospodarowanie wodą
 • pochodzenie i właściwości odpadów
 • projektowanie rekultywacji
 • rekultywacja biologiczna
 • geograficzne systemy informacyjne
 • zagrożenia środowiska odpadami.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

Przykładowe miejsca zatrudnienia:

 • jednostki administracji samorządowej i rządowej, a zwłaszcza w wydziały ochrony środowiska,
 • instytucje i agencje Unii Europejskiej,
 • przedsiębiorstwa wytwarzające odpady,
 • zakłady gospodarki komunalnej (spalarnie, kompostownie, oczyszczalnie),
 • firmy projektowe, zarządzające i realizujące przedsięwzięcia rekultywacyjne..

Opinie o kierunku gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

Problemy podejmowane w toku kształcenia to kwestie niezwykle istotne z punktu widzenia postępujących zagrożeń środowiska. Kierunek przygotowuje nowoczesnych inżynierów, gotowych mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata.

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

W których miastach można studiować kierunek gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu