Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

Przekształcenia terenów poprzemysłowych to jedna z możliwości tworzenia terenów rekreacyjnych i użytkowych w rozrastających się miastach. W wyniku przeprowadzonej rewitalizacji powinny one spełniać wiele istotnych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Studia na kierunku Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych mają dostarczyć szerokiej wiedzy przyrodniczej, technicznej i społecznej oraz dać przygotowanie praktyczne z zakresu: procedur formalno-prawnych dotyczących ewaluacji terenów poprzemysłowych, identyfikacji przyczyn i rodzajów degradacji terenów oraz podstaw inżynierii środowiska.

Studenci będą mieli możliwość wyboru jednej z proponowanych ścieżek dyplomowania:

 • rewitalizacja geośrodowiskowa
 • rewitalizacja infrastruktury technicznej.

Na studiach II stopnia studenci mają również możliwość realizacji ścieżki:

 • zarządzanie projektem rewitalizacyjnym.

Dla kogo studia na kierunku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

Studia adresowane są do osób pasjonujących się naukami ścisłymi głównie matematyką, fizyką i chemią oraz naukami przyrodniczymi. To kierunek dla osób, które interesują się zagadnieniami ekologicznymi, problematyką rekultywacji i zagospodarowania terenów poprzemysłowych.

Program kształcenia na kierunku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

W programie studiów znajdziemy przedmioty z zakresu:

 • podstaw inżynierii środowiska,
 • technologii i technik naprawczych środowiska przyrodniczego,
 • oceny stopnia degradacji środowiska naturalnego na skutek działalności przemysłowej,
 • metod przywrócenia pierwotnych właściwości środowiska, z zachowaniem elementów dziedzictwa kulturowego,
 • likwidacji skutków katastrof,
 • kształtowania i zarządzania środowiskiem,
 • metod kartograficznych i wizualizacji,
 • metod i narzędzi komunikacji, prowadzenia negocjacji oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • ochrony zabytków poprzemysłowych i ich wykorzystania dla celów turystycznych i rekreacyjnych,
 • projektowania i realizacji inwestycji związanych z rewitalizacją obszarów zurbanizowanych,
 • tworzenia projektów rewitalizacyjnych,
 • analizy ekonomicznej i doboru środków finansowych do realizacji projektów rewitalizacyjnych,
 • wykorzystania narzędziami informatycznymi i programów komputerowych w działaniach rewitalizacyjnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • matematyka (poziom podstawowy)
 • przedmiot dodatkowy (poziom rozszerzony) do wyboru: matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie dyplomu ukończenia studiów ewentualnie średniej ocen ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

Absolwent kierunku to specjalista przygotowany do rozwiązywania problemów rekultywacji i zagospodarowania terenów poprzemysłowych, może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach prowadzących prace rekultywacyjne na terenach poprzemysłowych,
 • biurach projektowych,
 • instytutach badawczych,
 • jednostkach administracji publicznej.

Umiejętności zdobyte podczas studiów przygotowują również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Opinie o kierunku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

„Pochodzę ze Śląska, dlatego problemy związane z ekologią są mi bliskie. Ogromna ilość terenów wymagających rekultywacji znajduje się właśnie w naszym województwie. W dobie grożących nam niedoborów wody, czy ogólnie pogarszającego się stanu środowiska odzyskiwanie terenów poprzemysłowych to bardzo potrzebna i rozwojowa dziedzina.”

„Rekultywacja terenów poprzemysłowych to przyszłość miast, ja patrzę na ten kierunek w perspektywie pracy po studiach. Tereny poprzemysłowe są atrakcyjne dla inwestorów, dlatego sądzę, że po studiach będę mieć przygotowanie, które da mi możliwość znalezienia dobrej pracy.”

Kierunki pokrewne do kierunku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

Jakie uczelnie oferują kierunek rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

W których miastach można studiować kierunek rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi