Jakiego kierunku studiów szukasz?

Agrobiologia

Agrobiologia to dziedzina biologii obejmująca badania zjawisk biologicznych w zakresie uprawy roślin i hodowli zwierząt w rolnictwie. Rozwój nowoczesnego rolnictwa oraz fakt, że duża część Polski składa się z obszarów rolniczych przemawia za studiami na kierunku agrobiologia.

Studia przeznaczone są dla osób, które wiążą swoją przyszłość z hodowlą zwierząt lub uprawą roślin, mogą także zainteresować przyszłych producentów i przetwórców żywności, nie tylko ekologicznej.

Studenci podczas nauki zapoznają się z osiągnięciami postępu biologicznego i ich wykorzystaniem we współczesnym agrobiznesie. Uczą się technik biologicznych, technologicznych i środowiskowych wykorzystywanych podczas ich przyszłej pracy.

Gdzie praca po agrobiologii?

Po agrobiologii prace można znaleźć w: doradztwie rolniczym, stacjach i firmach hodowlanych, firmach zajmujących materiałem biologicznym, gospodarstwach rolnych, stacjach hodowli roślin, laboratoriach, instytucjach naukowych i wyższych uczelniach.

Dla kogo studia na kierunku agrobiologia
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku agrobiologia
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku agrobiologia
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku agrobiologia
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku agrobiologia
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku agrobiologia
Jakie uczelnie oferują kierunek agrobiologia
W których miastach można studiować kierunek agrobiologia
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie