Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria rolnicza

Inżynieria rolnicza to kierunek techniczny, przygotowujący do zadań inżynierskich dla potrzeb rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej, z dużym nakierowaniem na informatykę i aeroenergetykę.

Studia pierwszego stopnia uczą:

 • technik i technologii stosowanych w rolnictwie
 • zasad zarządzania usługami technicznymi dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego
 • techniki komunalnej
 • gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesach produkcji, informatyki, mechatroniki i podstaw prawnych.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria rolnicza

To odpowiednie studia dla wszystkich, którzy odziedziczyli rolę i chcą nią jak najlepiej zarządzać. Dla tych, którzy chcą prowadzić swoje życie poza dużymi miastami. Oraz dla osób dobrze radzących sobie z przedmiotami ścisłymi.

Program kształcenia na kierunku inżynieria rolnicza

Przykładowe przedmioty na kierunku inżynieria rolnictwa to:

 • podstawy gleboznawstwa
 • systemy operacyjne
 • rysunek techniczny
 • technologie materiałów konstrukcyjnych i elektrotechnika
 • podstawy produkcji rolniczej i leśnej
 • automatyka
 • teoria maszyn
 • maszyny rolnicze i ich eksploatacja
 • uprawy rolnicze i energetyczne
 • podstawy zootechniki i produkcji zwierzęcej
 • maszyny do ochrony i pielęgnacji roślin
 • podstawy agrobiznesu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria rolnicza

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji na inżynierię rolniczą to biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria rolnicza

Absolwent kierunku inżynieria rolnicza jest przygotowany do pracy w rolnictwie, przemyśle rolnym, leśnym oraz w zakładach gospodarki żywnościowej.

Może też podjąć taką pracę jak:

 • doradca klienta w firmach zajmujących się sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych i części zamiennych
 • inżynier serwisu technicznego
 • zarządzający pionem technicznym w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych
 • urzędnik administracji państwowej i samorządowej.

Opinie o kierunku inżynieria rolnicza

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria rolnicza

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria rolnicza

W których miastach można studiować kierunek inżynieria rolnicza

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet w Siedlcach