Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria rolnicza

Inżynieria rolnicza to kierunek techniczny, przygotowujący do zadań inżynierskich dla potrzeb rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej, z dużym nakierowaniem na informatykę i aeroenergetykę.

Studia pierwszego stopnia uczą:

 • technik i technologii stosowanych w rolnictwie
 • zasad zarządzania usługami technicznymi dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego
 • techniki komunalnej
 • gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesach produkcji, informatyki, mechatroniki i podstaw prawnych.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria rolnicza

To odpowiednie studia dla wszystkich, którzy odziedziczyli rolę i chcą nią jak najlepiej zarządzać. Dla tych, którzy chcą prowadzić swoje życie poza dużymi miastami. Oraz dla osób dobrze radzących sobie z przedmiotami ścisłymi.

Program kształcenia na kierunku inżynieria rolnicza

Przykładowe przedmioty na kierunku inżynieria rolnictwa to:

 • podstawy gleboznawstwa
 • systemy operacyjne
 • rysunek techniczny
 • technologie materiałów konstrukcyjnych i elektrotechnika
 • podstawy produkcji rolniczej i leśnej
 • automatyka
 • teoria maszyn
 • maszyny rolnicze i ich eksploatacja
 • uprawy rolnicze i energetyczne
 • podstawy zootechniki i produkcji zwierzęcej
 • maszyny do ochrony i pielęgnacji roślin
 • podstawy agrobiznesu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria rolnicza

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji na inżynierię rolniczą to biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria rolnicza

Absolwent kierunku inżynieria rolnicza jest przygotowany do pracy w rolnictwie, przemyśle rolnym, leśnym oraz w zakładach gospodarki żywnościowej.

Może też podjąć taką pracę jak:

 • doradca klienta w firmach zajmujących się sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych i części zamiennych
 • inżynier serwisu technicznego
 • zarządzający pionem technicznym w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych
 • urzędnik administracji państwowej i samorządowej.

Opinie o kierunku inżynieria rolnicza

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria rolnicza

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria rolnicza

W których miastach można studiować kierunek inżynieria rolnicza

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie