Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uczelnia publiczna, 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21, (+12) 662 48 62, rekrutacja@urk.edu.pl

Kalendarz akademicki - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 1. Rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 1 października 2023 roku i kończy się 30 września 2024 roku. Dzieli się na dwa semestry:
  1) zimowy – trwający od 1 października 2023 roku do 25 lutego 2024 roku,
  2) letni – trwający od 26 lutego 2024 roku do 30 września 2024 roku.
 2. Okres zajęć dydaktycznych odbywa się w następujących terminach:
  1) od 2 października 2023 roku do 22 grudnia 2023 roku,
  2) od 3 stycznia 2024 roku do 28 stycznia 2024 roku,
  3) od 26 lutego 2024 roku do 27 marca 2024 roku,
  4) od 3 kwietnia 2024 roku do 16 czerwca 2024 roku.
 3. Okres zajęć dydaktycznych dla studentów VII semestru, kończących studia pierwszego stopnia, trwa od 2 października 2023 roku do 22 grudnia 2023 roku.
 4. Sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:
  1) sesja zimowa – trwa od 29 stycznia 2024 roku do 11 lutego 2024 roku,
  2)sesja zimowa poprawkowa – trwa od 19 lutego 2024 roku do 25 lutego 2024 roku,
  3)sesja letnia – trwa od 17 czerwca 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku,
  4) sesja letnia poprawkowa – trwa od 9 września 2024 roku do 22 września 2024 roku.
 5. Sesje egzaminacyjne dla studentów, o których mowa w ust. 3, odbywają się w następujących terminach:
  1) sesja zimowa – trwa od 3 stycznia 2024 roku do 14 stycznia 2024 roku,
  2) sesja zimowa poprawkowa – trwa od 15 stycznia 2024 roku do 21 stycznia 2024 roku.
 6. Okresy wolne od zajęć:
  1) wakacje zimowe ­­– trwają od 23 grudnia 2023 roku do 2 stycznia 2024 roku,
  2) zimowa przerwa międzysemestralna – trwa od 12 lutego 2024 roku do 18 lutego 2024 roku,
  3) wakacje wiosenne – trwają od 28 marca 2024 roku do 2 kwietnia 2024 roku,
  4) letnia przerwa wakacyjna – trwa od 1 lipca 2024 roku do 30 września 2024 roku,
  oraz dni ustawowo wolne od zajęć – 1 listopada 2023 roku; 11 listopada 2023 roku; 6 stycznia 2024 roku; 1 maja 2024 roku; 3 maja 2024 roku; 19 maja 2024 roku; 30 maja 2024 roku.
 7. Dni Rektorskie (dodatkowe dni wolne od zajęć):
  1) 5 października 2023 roku (czwartek) – centralna uroczystość inaugurująca rok akademicki 2023/2024, która odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
  2) 11 października 2023 roku (środa) – Dzień Jakości Kształcenia,
  3) 2 listopada 2023 roku (czwartek),
  4) 3 listopada 2023 roku (piątek) – dla studentów studiów stacjonarnych,
  5) 2 maja 2024 roku (czwartek),
  6) 31 maja 2024 roku (piątek).
 8. Zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane w formie dwu lub trzydniowych zjazdów, w terminach:
  1) semestr zimowy: 6–8.10.2023 roku; 20–22.10.2023 roku; 17–19.11.2023 roku; 1–3.12.2023 roku; 15–17.12.2023 roku; 12–14.01.2024 roku; 26–28.01.2024 roku,
  2) semestr letni: 8–10.03.2024 roku; 22–24.03.2024 roku; 5–7.04.2024 roku; 19–21.04.2024 roku; 10–12.05.2024 roku; 24–26.05.2024 roku; 7–9.06.2024 roku.
  Dziekan może ustalić dodatkowe terminy zjazdów, o czym informuje Prorektora ds. Kształcenia.
 9. Rektor dla wszystkich studentów Uczelni, a dziekan dla studentów kierunków studiów realizowanych na wydziale, z przyczyn organizacyjnych po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może dokonać zmian w podziale roku akademickiego (§ 6 ust. 7 Regulaminu studiów), w szczególności:
  1) zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu,
  2) zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru, zachowując pełen wymiar realizowanych godzin w semestrze.
  Dziekan o podjętych decyzjach informuje Prorektora ds. Kształcenia.
 10. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, wskazuje się dni pozwalające na odrobienie zajęć, włącznie z dniami ustawowo wolnymi od zajęć (sobota, niedziela). Dopuszcza się również skrócenie sesji egzaminacyjnej.
 11. Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 24 września 2024 roku.
 12. Wpisy na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 wszystkich lat studiów winny być zakończone do 8 października 2023 roku, a na semestr letni do 3 marca 2024 roku.
 13. Dni Adaptacyjne dla studentów pierwszego roku oraz wydziałowe inauguracje mogą odbywać się w dniach od 18 września 2023 roku do 30 września 2023 roku.
 14. Zakwaterowanie w domach studenckich URK rozpoczyna się 25 września 2023 roku i trwa do 29 września 2023 roku do godz. 15.00. Wskazany termin nie obowiązuje kandydatów, którzy będą w trakcie procesu rekrutacyjnego. Od dnia 2 października 2023 roku, wolne miejsca w domach studenckich wchodzą do puli rezerwowej Uczelni.

Kalendarz akademicki - informacje ogólne

Organizacja roku akademickiego 2023_2024

Rok akademicki na polskich uczelniach dzieli się z dwa semestry: semestr zimowy oraz semestr letni. Dokładny czas trwania oraz organizacja roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, są określone w uczelnianych regulaminach studiów.

Semestr zimowy zazwyczaj rozpoczyna się na początku października i kończy w połowie lutego. W pierwszym tygodniu zajęć na każdej uczelni odbywa się inauguracja roku akademickiego, w której biorą udział przedstawiciele poszczególnych roczników, kadra naukowa, władze uczelni. W grudniu przypada przerwa na Święta Bożego Narodzenia. Sesja egzaminacyjna trwa zwykle dwa lub trzy tygodnie, począwszy od stycznia.

Semestr letni rozpoczyna się w połowie lutego, a kończy w czerwcu. W trakcie semestru letniego studenci mają około tygodniową przerwę na czas Świąt Wielkanocnych. Letnie wakacje trwają zazwyczaj trzy miesiące od początku lipca do końca września, ale tylko dla tych studentów, którzy zdali wszystkie egzaminy w letniej sesji egzaminacyjnej. Ci, którym nie udało się zdać egzaminów, przystępują do nich ponownie we wrześniu. To oznacza, że de facto sesja egzaminacyjna letnia kończy się dla każdego studenta w innym terminie, w zależności od ustaleń z wykładowcami oraz wyników zaliczeń. Sesja egzaminacyjna poprawkowa na polskich uczelniach odbywa się we wrześniu.

Dni wolne w kalendarzu akademickim

 • 1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli
 • 1 maja - Święto Pracy
 • 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
 • 16 czerwca - Boże Ciało

Często zdarza się, że władze uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim lub na jego prośbę decydują się na dodatkowy dzień wolny od zajęć. Przykładem może być Dzień Zaduszny 2 listopada. Podobnie w sytuacji, gdy święto przypada w czwartek lub w poniedziałek, decyzją Rektora może być przedłużony weekend, co szczególnie doceniają studenci z odległych zakątków, odwiedzający rodzinne strony).

Sprawdź, jak Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie organizuje plan zajęć, terminy sesji, przerwy świąteczne w bieżącym roku akademickim.

Indywidualne harmonogramy zajęć / sesji

Organizacja nauki w poszczególnych semestrach na różnych uczelniach zależy od liczby godzin do wypracowania na danym kierunku oraz od dni wolnych przypadających w konkretnych miesiącach. Szczegółowe ustalenia tworzone są na podstawie sugestii studentów w porozumieniu z samorządem studenckim.

Osobną kwestią jest organizacja siatki wykładów i ćwiczeń dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Grupy stacjonarne mają zajęcia w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, choć w wielu przypadkach możliwe jest skumulowanie przedmiotów w trzy lub cztery dni. Grupy niestacjonarne (zaoczne) odbywają zajęcia w formie tzw. zjazdów, które na większości uczelni organizowane są co dwa tygodnie w weekendy. Dlatego organizacja roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych różni się terminami sesji egzaminacyjnych i poprawkowych, w zależności od danego kierunku.

Reasumując, terminy zajęć i harmonogramy sesji dla studentów nie są ustalane na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych „na sztywno”, choć trzymają się dwusemestralnego szablonu. Mogą się różnić w zależności od kierunku, wydziału, specyfiki i trybu kształcenia.

 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu