Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zootechnika w Krakowie

Studia na Zootechnice przede wszystkim wybierają miłośnicy zwierząt. Interesujące specjalności pozwalają zdobyć kwalifikacje do pracy z końmi, zwierzętami towarzyszącymi czy egzotycznymi. Poznaj ofertę kształcenia na Zootechnice w Krakowie. Sprawdź wymogi rekrutacyjne, program studiów oraz perspektywy pracy.
zootechnika w Krakowie

Zootechnika - studia

Studenci Zootechniki zdobywają wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt, dobrostanu zwierząt, oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym.

Zootechnika realizowana jest na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwenci uzyskują odpowiednio tytuł inżyniera i magistra inżyniera.

Czym zajmuje się zootechnik?

Najczęściej jego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad zwierzętami w takich miejscach jak fermy, hodowle, ogrody i sklepy zoologiczne, schroniska, stacje badawcze czy też rezerwaty przyrody. Zootechnik dobiera pasze, podaje szczepionki dba o dobre warunki życia zwierząt. Nie ma kompetencji do ich leczenia, wykonywania zabiegów.

Zootechnika - przedmioty na studiach

W grupie przedmiotów ogólnych będą m.in.: chemia ogólna, anatomia zwierząt, mikrobiologia, zoologia stosowana, genetyka zwierząt i metody hodowli, botanika i fizjologia roślin, propedeutyka zootechniki, technologia informacyjna, znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka, biochemia zwierząt, ekologia zwierząt, podstawy produkcji roślinnej, ustawodawstwo zootechniczne i weterynaryjne, mechanizacja produkcji zwierzęcej, zasady postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi, fizjologia zwierząt, endokrynologia ogólna, paszoznawstwo, żywienie zwierząt, budownictwo inwentarskie, etologia.

Dla każdej specjalności przewidziano oddzielną grupę przedmiotów.

Zootechnika – specjalizacje

W Krakowie studenci studiów pierwszego stopnia mogą wybrać:

 • hodowla zwierząt
 • hodowla i użytkowanie koni
 • prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt
 • hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych
 • gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód

Na studiach drugiego stopnia dostępne są:

 • hodowla i użytkowanie zwierząt
 • bioinżynieria rozrodu zwierząt
 • żywienie i dietetyka zwierząt
 • akwakultura i ochrona środowiska wodnego
 • bioengineering in animal science

Zootechnika – rekrutacja

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw. Punktowany jest język obcy oraz jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka i matematyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Zootechnikę w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia rolnicze i przyrodnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Zootechnice

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy przykładowo w:

 • gospodarstwach rolniczych i hodowlanych
 • przedsiębiorstwach hodowlanych
 • stajniach rekreacyjnych
 • ogrodach zoologicznych
 • ośrodkach biotechnologicznych
 • zakładach spółdzielczych
 • ośrodkach doradztwa rolniczego
 • placówkach naukowo-badawczych
 • przedsiębiorstwach produkcji pasz
 • administracji
 • szkolnictwie
 • instytucjach obsługi rolnictwa
 • mediach branżowych

Zootechnika – zarobki po studiach

Według portalu analizującego wynagrodzenia w różnych zawodach mediana zarobków Zootechnika wynosi nieco ponad 5000 zł brutto.

To dane uśrednione, faktyczne zarobki zależą tak naprawdę od miejsca zatrudnienia, zajmowanego stanowiska. Więcej zarobią osoby zatrudnione w korporacji niż w niewielkim gospodarstwie hodowlanym.

Czy warto studiować Zootechnikę?

Zootechnika – opinie

Studia na Zootechnice często traktowane są jako alternatywa dla kierunku Weterynaria, na który duża liczba chętnych i wysokie wymogi rekrutacyjne powodują trudności z dostaniem się na studia. Jeśli więc marzysz o pracy ze zwierzętami, nie musisz kończyć trudnych i obleganych studiów weterynaryjnych.

W trakcie studiowania Zootechniki jest możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w ramach kursu inseminacji trzody chlewnej (kończy się egzaminem państwowym), kursu inseminacji owiec i kóz, programów Europejskiego Funduszu Społecznego UE czy szkoleń w ramach Akademii Jeździeckiej JNBT.

***

Może zainteresują Cię podobne kierunki:

Weterynaria

Behawiorystyka zwierząt

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Analityka weterynaryjna

Zoofizjoterapia

Bioinżynieria zwierząt

Hipologia i jeździectwo

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Rolnictwo

Żywienie zwierząt

Poznaj inne kierunki studiów przyrodniczych

Więcej o studiach przyrodniczych

Jakie uczelnie w Krakowie oferują kierunek zootechnika

Jakie inne kierunki oferowane są w Krakowie

a
additive manufacturing administracja administracja i polityka publiczna agriculture (studia w języku angielskim) agrobiologia aktorstwo aktorstwo filmowe amerykanistyka analityka gospodarcza analityka medyczna analiza danych społecznych applied informatics arabistyka archeologia architektura architektura informacji architektura krajobrazu architektura wnętrz archiwistyka, biurowość i cyfryzacja archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo art & design art & science arteterapia - terapia artystyczna astrofizyka i kosmologia astronomia audyt finansowy automatyka i robotyka automatyka przemysłowa i robotyka
b
bankowość i zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne biochemia biofizyka biofizyka molekularna i komórkowa biogospodarka bioinformatyka bioinformatyka i analiza danych bioinżynieria zwierząt biolingwistyka z komunikacją kliniczną biologia biologia stosowana biotechnologia biotechnologia molekularna biotechnologia przemysłowa biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego browarnictwo i słodownictwo budownictwo business and finance management
c
ceramika chemia chemia budowlana chemia medyczna chemia w kryminalistyce chemia zrównoważonego rozwoju computer physics computer science cyberbezpieczeństwo
d
data science w naukach społecznych design dietetyka dietetyka i ekologiczna żywność dietetyka kliniczna digital design digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie doradztwo i administracja rolnicza doradztwo inwestycyjno-gospodarcze doradztwo podatkowe drug discovery and development dyrygentura dziennikarstwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo specjalistyczne i medioznawstwo
e
e-gospodarka przestrzenna earth sciences in a changing world east european studies: languages and discourses economic diplomacy and statecraft edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna edytorstwo ekologiczne źródła energii ekonomia ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych ekotechnologie cieplne ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju ekoturystyka electronics and telecommunications elektroniczne przetwarzanie informacji elektronika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika elektrotechnika i automatyka energetyka energetyka odnawialna i zarządzanie energią energetyka wodorowa energy and environmental engineering environmental and land engineering environmental and plant biotechnology environmental protection and management esg in finance etnologia i antropologia kulturowa etologia i psychologia zwierząt etyka - mediacje i negocjacje european banking and insurance in digital environment european joint master’s programme in english and american studies european studies europeistyka
f
farmacja filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia francuska filologia germańska filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia polska nauczycielska filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rumuńska filologia słowiańska filologia szwedzka filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia węgierska filologia włoska filozofia filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii financial accounting accredited by acca financial analytics finanse i controlling finanse i rachunkowość finanse publiczne w gospodarce cyfrowej finanse, bankowość, ubezpieczenia fizjoterapia fizyka fizyka dla firm fizyka medyczna fizyka techniczna food engineering food processing, safety and quality
g
game design gastronomia i catering dietetyczny geodezja i geoinformacja geodezja i kartografia geofizyka geografia geografia i gospodarka przestrzenna geoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowe geologia geologia stosowana geopolityka geośrodowisko miasta geoturystyka global and development studies global business services global finance and accounting global human resource management gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja gospodarka i administracja publiczna gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami grafika grafika reklamowa i multimedia
h
historia historia - studia nauczycielskie historia sztuki hr w mediach i organizacjach międzynarodowych
i
indologia informatyka informatyka - data science informatyka - uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja informatyka analityczna informatyka geoprzestrzenna informatyka gier komputerowych informatyka i ekonometria informatyka i systemy inteligentne informatyka materiałowa informatyka medyczna informatyka społeczna informatyka stosowana informatyka techniczna informatyka w inżynierii komputerowej infotronika innowacje w biznesie innowacyjność produktu instrumentalistyka intellectual property and new technologies interdisciplinary bioeconomy studies intermedia international business international financial management international logistics international management international master of horticultural science international relations international relations and area studies international relations and public diplomacy international security and development international studies inżynieria akustyczna inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria czystego powietrza inżynieria górnicza inżynieria i analiza danych inżynieria i gospodarka wodna inżynieria i monitoring środowiska inżynieria i ochrona środowiska inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi inżynieria jakości produktu inżynieria kształtowania środowiska inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna i materiałowa inżynieria mechatroniczna inżynieria medyczna inżynieria metali inżynieria metali nieżelaznych inżynieria naftowa i gazownicza inżynieria obliczeniowa inżynieria procesów odlewniczych inżynieria procesów przemysłowych inżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakości inżynieria środowiska inżynieria wzornictwa przemysłowego inżynieria zarządzania iranistyka
j
japonistyka jazz i muzyka improwizowana język polski w komunikacji społecznej język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarski, program w języku angielskim kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kognitywistyka informatyczna kompozycja i teoria muzyki komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich komputerowo wspomagana inżynieria materiałów budowlanych komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR konserwacja i restauracja dzieł sztuki korean studies kosmetologia kryminalistyka kryminalistyka z kryminologią kryminologia i resocjalizacja krytyka literacka kultura fizyczna osób starszych kultura fizyczna w służbach mundurowych kulturoznawstwo kulturoznawstwo - teksty kultury kulturoznawstwo i wiedza o mediach kulturoznawstwo międzynarodowe
l
laboratoria kultury współczesnej latynoamerykanistyka leśnictwo lingwistyka logistyka logistyka międzynarodowa logopedia
m
malarstwo management w organizacjach czasu wolnego marketing cyfrowy marketing i komunikacja rynkowa marketing i logistyka matematyka matematyka komputerowa matematyka stosowana materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa materiały i technologie metali nieżelaznych mechanika i budowa maszyn mechatronic engineering media content & creative writing media społecznościowe w zarządzaniu metalcasting engineering metallurgical engineering metalurgia międzynarodowa polityka społeczna i analityka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne migracje międzynarodowe mikro- i nanotechnologie w biofizyce mikroelektronika w technice i medycynie modern business management modern materials design and application molecular biotechnology montaż i color grading muzyka kościelna muzykologia
n
nanoinżynieria materiałów nanotechnologie i nanomateriały nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego nauczyciel biologii i geografii nauki o polityce nauki o rodzinie nauki społeczne stosowane neurobiologia nowoczesne technologie paliwowe nowoczesne technologie w kryminalistyce
o
ochrona bioróżnorodności ochrona dóbr kultury ochrona ludności i obrona cywilna ochrona środowiska odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna ogrodnictwo operatorski operatorski camera/ light organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną pedagogika specjalna pedagogika stosowana pedagogika szkolna z edukacją techniczną pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną performatyka pielęgniarstwo pojazdy samochodowe politologia polonistyka - komparatystyka polonistyka antropologiczno-kulturowa położnictwo porównawcze studia cywilizacji post-pre production cinema praca socjalna prawo prawo i doradztwo w biznesie prawo kanoniczne prawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów produkcja filmowa professional language przedsiębiorczość cyfrowa przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce przekład literacki przekładoznawstwo przekładoznawstwo literacko‐kulturowe psychologia psychologia i biologia zwierząt
r
rachunkowość i controlling rachunkowość i zarządzanie finansami ratownictwo medyczne raw materials value chain realizacja dźwięku recykling i metalurgia region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe relacje międzykulturowe religioznawstwo remote sensing and geo-informatics renewable energy sources and waste management rewitalizacja terenów zdegradowanych reżyseria reżyseria dźwięku reżyseria filmowa rolnictwo rosjoznawstwo rynki finansowe rzeźba
s
scenariopisarstwo scenografia sinologia socjologia sport w szkolnym wychowaniu fizycznym stosunki międzynarodowe strategiczne doradztwo organizacyjne strategie rozwoju biznesu studia afrykańskie studia bliskowschodnie studia eurazjatyckie studia europejskie studia matematyczno-przyrodnicze studia miejskie studia nad buddyzmem studia nad Chinami studia nad Japonią studia nad Koreą studia nad wizualnością - visual studies studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie studia polskie dla cudzoziemców studia polsko‐ukraińskie studia strategiczne nad Azją sztuczna inteligencja sztuka cyfrowa sztuka i edukacja sztuka i media sztuka ogrodowa sztuka współczesna
ś
środki transportu i logistyka
t
teatrologia technologia chemiczna technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych technologia żywności i żywienie człowieka technologie przemysłu 4.0 teleinformatyka teologia terapia zajęciowa transport transport i logistyka transport i spedycja transport w przemyśle 4.0 trener zdrowia i sprawności fizycznej turkologia turystyka historyczna i muzealnictwo turystyka i rekreacja turystyka i zarządzanie dziedzictwem turystyka przygodowa turystyka zdrowotna twórcze pisanie tworzywa i technologie motoryzacyjne
w
weterynaria wiedza o teatrze winogrodnictwo i enologia wokalistyka wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne w służbach mundurowych wzornictwo
z
zaawansowane materiały i nanotechnologia zamówienia publiczne zarządzanie zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe zarządzanie - psychologia w zarządzaniu zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie in­for­macją zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe zarządzanie kryzysowe zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie międzynarodowe zarządzanie ochroną środowiska zarządzanie polityką społeczną zarządzanie projektami zarządzanie publiczne zarządzanie rekreacją i rozrywką zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych zarządzanie w ochronie zdrowia zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie w turystyce i w sporcie zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zasobami przyrody zarządzanie zmianą społeczną zdrowie publiczne zmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacja zootechnika
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Śląska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie