Jakiego kierunku studiów szukasz?

Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Studia pierwszego stopnia na kierunku Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe mają na celu wykształcić specjalistów potrafiących śledzić i analizować powiązania między językami a środowiskiem ich użytkowania, dostrzegać i rozumieć relacje zachodzące między językami i innymi aspektami komunikacji kulturowej, a także wykorzystywać dane językowe w badaniach nad kulturą w różnych jej odsłonach – tradycyjnej, masowej, religijnej.

To studia językowe i kulturowe jednocześnie, dające narzędzia do poznawania społeczeństw i kultur, a także warsztatowe umiejętności badania i rozumienia zachodzących w nich procesów. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, łączący elementy językoznawstwa, kulturoznawstwa i religioznawstwa.

Kształcenie zakłada równoległą trzyletnią naukę dwóch języków karpackich: słowackiego i ukraińskiego, prowadzącą do osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2+, a ponadto możliwość poznania podstaw trzeciego języka: rumuńskiego lub łemkowskiego. W każdym semestrze jeden z przedmiotów prowadzony jest w języku angielskim, by umożliwić studentom poznanie leksyki związanej ze wszystkimi dyscyplinami nauki, z którymi powiązane są studia.

Program przewiduje, że studenci poznają również specyfikę społeczną, kulturową i religijną regionu karpackiego, zgłębiają wspólne elementy kultur karpackich i ich odrębności, analizując je na tle ogólnych systemów kulturowych społeczeństw regionu. Podczas studiów szczególny nacisk kładziony jest na problematykę mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Nasz program jako jedyny w kraju posiada w stałej ofercie moduły poświęcone kulturze łemkowskiej i rusińskiej.

Dla kogo studia na kierunku region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Studia przewidziane są dla osób o predyspozycjach językowych, jednocześnie miłośników literatury, otwartych na inne kultury. Szczególnie polecane kandydatom zainteresowanym nauką języka słowackiego i ukraińskiego, chętnym poznać historię, literaturę czy kulturę krajów występowania tych języków.

Program kształcenia na kierunku region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • język ukraiński
 • język słowiański
 • historia regionu karpackiego
 • pogranicze i tożsamość
 • kultury Karpat słowackich
 • kultury Karpat ukraińskich
 • kultury Karpat rumuńskich
 • kultury Karpat polskich
 • panorama językowa regionu karpackiego
 • panorama regionalna regionu karpackiego
 • panorama etnograficzna regionu karpackiego
 • antropologia religii
 • religia i kultura.


Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z:

 • języka polskiego
 • jednego przedmiotu wybranego spośród: język obcy, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Absolwenci - osoby doskonale posługujące się językiem słowackim i ukraińskim, mogą znaleść zatrudnienie przykładowo w:

 • instytucjach kultury
 • przedsiębiorstwach międzynarodowych
 • branży turystycznej
 • administracji
 • wydawnictwach
 • szkołach językowych.

Opinie o kierunku region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Stałym i obowiązkowym elementem programu są badania terenowe realizowane w kraju i za granicą. Każdy student co najmniej dwukrotnie w toku studiów weźmie udział w takich badaniach. Pozyskane podczas nich dane będą mogły zostać wykorzystane jako materiał do pracy licencjackiej.

Kierunki pokrewne do kierunku region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Jakie uczelnie oferują kierunek region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

W których miastach można studiować kierunek region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim