Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)

Studia filologiczno - kulturoznawcze są połączeniem zagadnień z zakresu literatury, historii i kulturoznawstwa.

Studenci wybierają specjalność związaną z konkretnym obszarem, zgodnie z czym przedmioty kierunkowe powiązane są z państwami anglojęzycznymi, Francją, Hiszpanią, Portugalią, państwami niemieckojęzycznymi lub Włochami.

Studenci zdobywają wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację poszczególnych zjawisk kultury. Uczą się dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury. Dzięki studiom absolwenci posiadają ponadpodstawową wiedzę z zakresu wiadomości o języku, literaturze, kulturze nie mniej niż dwóch obszarów językowych.

Na program nauczania składają się aż trzy języki obce. Przykładowe przedmioty na studiach filologiczno-językowych: literatura angielska, literatura amerykańska, historia literatury francuskiej XIX-XX wieku, literatura w kulturze hiszpańskiej, historia kultury Portugalii, kultur Brazylii i krajów luzoafrykańskich, historia Niemiec, geografia z elementami wiedzy o krajach danego obszaru językowego, filozofia, wiedza o sztuce, gramatyka opisowa.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • literatura i kultura Wielkiej Brytanii i Commonwealth
 • literatura i kultura Stanów Zjednoczonych wraz z Kanadą anglojęzyczną
 • literatura i kultura Francji
 • literatura i kultura Hiszpanii
 • literatura i kultura państw niemieckojęzycznych
 • literatura i kultura Portugalii
 • literatura i kultura Włoch
 • literatura i kultura Hiszpanii

Po ukończeniu studiów filologiczno - kulturoznawczych absolwent może podjąć pracę w charakterze tłumacza oraz pracę w wydawnictwach czy redakcjach oraz w innych miejscach wymagających dobrej znajomości języków i kultur.

Po ukończeniu kursu pedagogicznego może zostać nauczycielem języka obcego.

Dla kogo studia na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)

Jakie uczelnie oferują kierunek studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)

W których miastach można studiować kierunek studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Gdański