Jakiego kierunku studiów szukasz?

Lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

Lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego to specjalność na kierunku Filologie regionów.

Indonezja i Wietnam to dwa szybko rozwijające się państwa w regionie Azji Południowo-Wschodniej, których ogromny rynek oferuje zarówno polskim przedsiębiorcom jak i językoznawcom szanse na rozwój kariery oraz możliwości współpracy.

Zależnie od zainteresowań, studenci mogą wybrać konkretny obszar regionu azjatyckiego:

 • Azja Południowo-Wschodnia
 • region wietnamski.

Wybór konkretnych ścieżek determinuje języki wiodące na kierunku: indonezyjski lub wietnamski, dodatkowo japoński lub hindi. Oznacza to, że absolwenci będą posługiwać się dwoma językami azjatyckimi.

Dodatkowo studenci poznają barwną kulturę konkretnego regionu, jego historię, literaturę.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.


Dla kogo studia na kierunku lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego oraz języka regionu na poziomie co najmniej B2.

Studia dedykowane są osobom otwartym na inne kultury, zainteresowanych poznaniem wybranych języków azjatyckich. Dużą zaletą będzie łatwość komunikacji, predyspozycje językowe.

Kandydaci muszą być absolwentami studiów pierwszego stopnia, niekoniecznie filologicznych.

Program kształcenia na kierunku lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • pierwszy język regionu - indonezyjski/wietnamski
 • drugi język regionu - japoński lub hindi
 • język europejski
 • komunikacja interkulturowa
 • komunikacja niewerbalna
 • topografia językowa i kulturowa.

Studenci mają do wyboru także szeroki wachlarz ciekawych zajęć z historii, literatury, sztuki i wielu innych dziedzin związanych z danym obszarem językowym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

O przyjęciu na studia decyduje ocena na dyplomie studiów wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

Absolwenci mogą pracować jako specjaliści językowi w różnych branżach, w przedsiębiorstwach japońsko-indonezyjskich i japońsko-wietnamskich np. w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, elektrotechnicznym, tekstylnym, w handlu i turystyce.

Opinie o kierunku lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

bałtologia-filologia litewska bałtologia-filologia łotewska bałtyckie studia kulturowe filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia angielska z lingwistyką stosowaną filologia angielska z pedagogiką filologia angielsko-celtycka filologia angielsko-chińska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia białoruska z językiem angielskim filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia dalekowschodnia filologia duńska filologia fińska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną filologia hiszpańska z językiem angielskim filologia klasyczna filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia koreańska filologia litewska i łotewska (bałtologia) filologia niderlandzka filologia norweska filologia nowogrecka filologia polska filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek) filologia polska jako obca filologia polska nauczycielska filologia polska z językiem angielskim filologia portugalska filologia południowsłowiańska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filologia rosyjsko-ukraińska filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia słowiańska filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia wietnamska filologia wschodniosłowiańska filologia węgierska filologia włoska fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym studia nad Azją Południowo-Wschodnią studia nad Azją Centralną studia nad Chinami studia nad Indiami i Azją Południową studia nad Japonią studia nad Koreą studia nad buddyzmem studia polonistyczno - germanistyczne studia polsko-niemieckie studia polsko‐ukraińskie studia regionalne studia slawistyczne studia wschodnie studia śródziemnomorskie studies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societies

Jakie uczelnie oferują kierunek lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

W których miastach można studiować kierunek lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

Komentarze (1)

AZ
Fil. regionów to jeden z tych kierunków, gdzie niczego się nie nauczysz. Niestety, założenia tych studiów ok, ale w praktyce wygląda to bardzo źle. Języki uczone są bez ładu i składu, większość zajęć się nie odbywa z praktycznej nauki języka (tak przynajmniej było w mojej grupie), przypadkowi wykładowcy mają gdzieś studentów, przedmioty kompletnie nie powiązane ze sobą itp. Taki kierunek na silę. Tragedia, szkoda czasu…
27.05.2023

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Śląska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Kielcach