Jakiego kierunku studiów szukasz?

Lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

Lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego to specjalność na kierunku Filologie regionów.

Indonezja i Wietnam to dwa szybko rozwijające się państwa w regionie Azji Południowo-Wschodniej, których ogromny rynek oferuje zarówno polskim przedsiębiorcom jak i językoznawcom szanse na rozwój kariery oraz możliwości współpracy.

Zależnie od zainteresowań, studenci mogą wybrać konkretny obszar regionu azjatyckiego:

  • Azja Południowo-Wschodnia
  • region wietnamski.

Wybór konkretnych ścieżek determinuje języki wiodące na kierunku: indonezyjski lub wietnamski, dodatkowo japoński lub hindi. Oznacza to, że absolwenci będą posługiwać się dwoma językami azjatyckimi.

Dodatkowo studenci poznają barwną kulturę konkretnego regionu, jego historię, literaturę.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.


Dla kogo studia na kierunku lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego oraz języka regionu na poziomie co najmniej B2.

Studia dedykowane są osobom otwartym na inne kultury, zainteresowanych poznaniem wybranych języków azjatyckich. Dużą zaletą będzie łatwość komunikacji, predyspozycje językowe.

Kandydaci muszą być absolwentami studiów pierwszego stopnia, niekoniecznie filologicznych.

Program kształcenia na kierunku lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

Wybrane przedmioty w programie studiów:

  • pierwszy język regionu - indonezyjski/wietnamski
  • drugi język regionu - japoński lub hindi
  • język europejski
  • komunikacja interkulturowa
  • komunikacja niewerbalna
  • topografia językowa i kulturowa.

Studenci mają do wyboru także szeroki wachlarz ciekawych zajęć z historii, literatury, sztuki i wielu innych dziedzin związanych z danym obszarem językowym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

O przyjęciu na studia decyduje ocena na dyplomie studiów wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

Absolwenci mogą pracować jako specjaliści językowi w różnych branżach, w przedsiębiorstwach japońsko-indonezyjskich i japońsko-wietnamskich np. w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, elektrotechnicznym, tekstylnym, w handlu i turystyce.

Opinie o kierunku lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

bałtologia-filologia litewskabałtologia-filologia łotewskabałtyckie studia kulturowefilologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia angielska z lingwistyką stosowanąfilologia angielska z pedagogikąfilologia angielsko-celtyckafilologia angielsko-chińskafilologia bałkańska (bałkanistyka)filologia białoruska z językiem angielskimfilologia chorwacka z językiem serbskimfilologia czeskafilologia dalekowschodniafilologia duńskafilologia fińskafi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskimfilologia germańskafilologia germańska z dodatkowym językiemfilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia hiszpańska z amerykanistyką filologicznąfilologia hiszpańska z językiem angielskimfilologia indyjska (indologia)filologia klasycznafilologia klasyczna i studia śródziemnomorskiefilologia koreańskafilologia litewska i łotewska (bałtologia)filologia niderlandzkafilologia norweskafilologia nowogreckafilologia polskafilologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)filologia polska jako obcafilologia polska nauczycielskafilologia polska z językiem angielskimfilologia południowsłowiańskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia romańska z językiem obcymfilologia rosyjskafilologia rosyjska z dodatkowym językiem obcymfilologia rosyjsko-ukraińskafilologia rumuńskafilologia skandynawska (skandynawistyka)filologia słowiańskafilologia szwedzkafilologia ukraińskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia wietnamskafilologia włoskafilologia wschodniosłowiańskakulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnymstudia nad Azją Centralnąstudia nad Azją Południowo-Wschodniąstudia nad buddyzmemstudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia polonistyczno - germanistycznestudia polsko-niemieckiestudia polsko‐ukraińskiestudia regionalnestudia slawistycznestudia śródziemnomorskiestudia wschodniestudies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societies

Jakie uczelnie oferują kierunek lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

W których miastach można studiować kierunek lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego