Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bałtologia-filologia łotewska

Bałtologia - filologia łotewska to specjalność realizowana na kierunku Filologia.

Oprócz praktycznej nauki języka dodatkowy blok przedmiotów poświęcony jest literaturze, kulturze oraz mitologii i folklorze łotewskim. W ramach odrębnych zajęć studenci mają możliwość zestawienia i poszerzenia tej wiedzy o wiadomości z zakresu języka, literatury i kultury.

Kształcenie obejmuje kompleksową, szeroką i zróżnicowaną wiedzę o dwóch krajach bałtyckich – Łotwie i Litwie.

Obowiązkowy jest udział także w zajęciach z praktycznej nauki innego języka europejskiego, przykładowo angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.


Dla kogo studia na kierunku bałtologia-filologia łotewska

Studia na bałtologii-filologii łotewskiej dedykowane są pasjonatom letonistyki, osobom pragnącym doskonalić znajomość języka łotewskiego oraz poznać kontekst kulturowych, historię, literaturę Łotwy i Litwy.

W przypadku kandydatów na studia filologiczne istotne są predyspozycje językowe, dobra pamięć, słuch fonetyczny, komunikatywność.

Program kształcenia na kierunku bałtologia-filologia łotewska

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Praktyczna nauka języka łotewskiego
 • Historia literatury łotewskiej
 • Historia Łotwy
 • Gramatyka opisowa języka łotewskiego
 • Wiedza o krajach bałtyckich.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bałtologia-filologia łotewska

Kandydaci rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie maturalnym z:

 • języka obcego (części ustnej i pisemnej)
 • przedmiotu wybranego spośród: geografia, historia, matematyka, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej.

Perspektywy pracy po kierunku bałtologia-filologia łotewska

Uzyskane w trakcie studiów kompetencje pozwalają na podjęcie pracy przykładowo w:

 • placówkach dyplomatycznych
 • krajowych i zagranicznych ośrodkach kultury i nauki
 • mediach
 • dużych firmach o zasięgu globalnym
 • mniejszych przedsiębiorstwach i firmach, zainteresowanych współpracą z krajami bałtyckimi
 • w charakterze tłumacza, w tym również przysięgłego.

Opinie o kierunku bałtologia-filologia łotewska

Unikatowe studia to możliwość zaznajomienia się z językiem łotewskim i uzyskanie biegłości w komunikowaniu się w tym języku.

Kierunki pokrewne do kierunku bałtologia-filologia łotewska

filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia angielska z lingwistyką stosowaną filologia angielska z pedagogiką filologia angielsko-celtycka filologia angielsko-chińska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia białoruska z językiem angielskim filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia dalekowschodnia filologia duńska filologia fińska fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną filologia hiszpańska z językiem angielskim filologia klasyczna filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia koreańska filologia litewska i łotewska (bałtologia) filologia niderlandzka filologia norweska filologia nowogrecka filologia polska filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek) filologia polska jako obca filologia polska nauczycielska filologia polska z językiem angielskim filologia południowsłowiańska filologia portugalska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filologia rosyjsko-ukraińska filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia słowiańska filologia szwedzka filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia węgierska filologia wietnamska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska studia nad Azją Centralną studia nad Azją Południowo-Wschodnią studia nad buddyzmem studia nad Chinami studia nad Indiami i Azją Południową studia nad Japonią studia nad Koreą studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie studia polonistyczno - germanistyczne studia polsko-niemieckie studia polsko‐ukraińskie studia regionalne studia slawistyczne studia środkowo-wschodnioeuropejskie studia śródziemnomorskie studia wschodnie studies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societies

Jakie uczelnie oferują kierunek bałtologia-filologia łotewska

W których miastach można studiować kierunek bałtologia-filologia łotewska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim