Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie mają charakter interdyscyplinarny i opierają się na intensywnym doskonaleniu języka niemieckiego oraz zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających rozumienie zjawisk i procesów zachodzących w krajach niemieckiego obszaru językowego (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Lichtenstein) w kontekście historycznym, politycznym, społecznym, kulturalnym oraz gospodarczym.

Wiedza o krajach, kulturze i historii społeczeństw niemieckiego obszaru językowego stanowi punkt wyjścia do analizy i interpretacji problemów tej części Europy. Studia mają przygotować do planowania i realizacji działań mających na celu podtrzymywanie kontaktów bilateralnych i multilateralnych, obejmującym szeroko pojmowane stosunki polsko-niemieckie.

Są to studia II stopnia realizowane w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Studia adresowane są do osób interesujących się kulturą i historią Niemiec, które chcą, nie tylko nabyć umiejętności językowe, ale również poznać specyfikę krajów niemieckojęzycznych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku.

Program kształcenia na kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak przedmioty:

 • tradycje polityczne plemion germańskich do początków średniowiecznej Rzeszy
 • historia krajów niemieckiego obszaru językowego od XIV w. do 1990
 • Niemcy dzisiaj. Ludzie – fakty – interpretacje
 • stosunki polsko – czesko – słowackie w XX i XXI w
 • relacje Niemiec z krajami sąsiednimi po II wojnie światowej
 • polityka pamięci w RFN i Austrii
 • stosunki polsko – niemieckie 1815 - 1989
 • Polska i Niemcy w jednoczącej się Europie
 • Europa Środkowa i Środkowo - Wschodnia w dobie współczesnej
 • społeczeństwo i literatura na polsko - niemieckim i polsko - austriackim pograniczu kulturowym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia. Kandydat musi legitymować się dobrą znajomością języka niemieckiego potwierdzoną świadectwem, dyplomem lub certyfikatem. W przypadku braku formalnego poświadczenia znajomości języka niemieckiego przeprowadzona zostanie rozmowa, której celem będzie ustalenie poziomu kompetencji językowej kandydata.

Perspektywy pracy po kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Absolwent tego kierunku dzięki kompetencjom językowym ma szerokie możliwości w poszukiwaniu pracy po studiach, zarówno na rynku polskim, jak i niemieckim oraz czeskim. Znajdzie zatrudnienie jako:

 • analityk,
 • dziennikarz,
 • urzędnik wydziałów współpracy z zagranicą w administracji terytorialnej i samorządowej,
 • specjalista w korporacjach i firmach oraz rządowych i pozarządowych organizacjach, współpracujących z krajami niemieckiego obszaru językowego.

Opinie o kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

„Studia realizowane są wspólnie z Uniwersytetem Karola w Pradze. Dzięki temu można uzyskać podwójny dyplomu obydwu uczelni, który zapewnia wysoką uznawalność wykształcenia.”

Kierunki pokrewne do kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Jakie uczelnie oferują kierunek studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

W których miastach można studiować kierunek studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Zamojska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie