Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie mają charakter interdyscyplinarny i opierają się na intensywnym doskonaleniu języka niemieckiego oraz zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających rozumienie zjawisk i procesów zachodzących w krajach niemieckiego obszaru językowego (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Lichtenstein) w kontekście historycznym, politycznym, społecznym, kulturalnym oraz gospodarczym.

Wiedza o krajach, kulturze i historii społeczeństw niemieckiego obszaru językowego stanowi punkt wyjścia do analizy i interpretacji problemów tej części Europy. Studia mają przygotować do planowania i realizacji działań mających na celu podtrzymywanie kontaktów bilateralnych i multilateralnych, obejmującym szeroko pojmowane stosunki polsko-niemieckie.

Są to studia II stopnia realizowane w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Studia adresowane są do osób interesujących się kulturą i historią Niemiec, które chcą, nie tylko nabyć umiejętności językowe, ale również poznać specyfikę krajów niemieckojęzycznych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku.

Program kształcenia na kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak przedmioty:

 • tradycje polityczne plemion germańskich do początków średniowiecznej Rzeszy
 • historia krajów niemieckiego obszaru językowego od XIV w. do 1990
 • Niemcy dzisiaj. Ludzie – fakty – interpretacje
 • stosunki polsko – czesko – słowackie w XX i XXI w
 • relacje Niemiec z krajami sąsiednimi po II wojnie światowej
 • polityka pamięci w RFN i Austrii
 • stosunki polsko – niemieckie 1815 - 1989
 • Polska i Niemcy w jednoczącej się Europie
 • Europa Środkowa i Środkowo - Wschodnia w dobie współczesnej
 • społeczeństwo i literatura na polsko - niemieckim i polsko - austriackim pograniczu kulturowym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia. Kandydat musi legitymować się dobrą znajomością języka niemieckiego potwierdzoną świadectwem, dyplomem lub certyfikatem. W przypadku braku formalnego poświadczenia znajomości języka niemieckiego przeprowadzona zostanie rozmowa, której celem będzie ustalenie poziomu kompetencji językowej kandydata.

Perspektywy pracy po kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Absolwent tego kierunku dzięki kompetencjom językowym ma szerokie możliwości w poszukiwaniu pracy po studiach, zarówno na rynku polskim, jak i niemieckim oraz czeskim. Znajdzie zatrudnienie jako:

 • analityk,
 • dziennikarz,
 • urzędnik wydziałów współpracy z zagranicą w administracji terytorialnej i samorządowej,
 • specjalista w korporacjach i firmach oraz rządowych i pozarządowych organizacjach, współpracujących z krajami niemieckiego obszaru językowego.

Opinie o kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

„Studia realizowane są wspólnie z Uniwersytetem Karola w Pradze. Dzięki temu można uzyskać podwójny dyplomu obydwu uczelni, który zapewnia wysoką uznawalność wykształcenia.”

Kierunki pokrewne do kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Jakie uczelnie oferują kierunek studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

W których miastach można studiować kierunek studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie