Jakiego kierunku studiów szukasz?

Niemcoznawstwo

Studia na kierunku Niemcoznawstwo łączą treści nauczania historii i filologii germańskiej, wzbogaconej o zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. Silny związek treści nauczania z najnowszą historią i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego, a także intensywna nauka języka niemieckiego zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy w Polsce i zagranicą.

Studenci niemcoznawstwa I stopnia mają możliwość wyboru specjalizacji:

 • „biznesowo-turystycznej”, obejmującej przedmioty z obszaru zarządzania i wiedzy o regionie
 • „integracji europejskiej”, obejmującej przedmioty z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej i współczesnych Niemczech.

W ramach studiów na kierunku Niemcoznawstwo możliwe jest rozpoczęcie nauki języka na dwóch poziomach: dla początkujących oraz dla osób z dobrą znajomością języka niemieckiego.

Niemcoznawstwo uzupełniające magisterskie oferuje do wyboru dwie specjalności: medioznawstwo i komunikacja międzykulturowa.

Dla kogo studia na kierunku niemcoznawstwo
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku niemcoznawstwo
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku niemcoznawstwo
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku niemcoznawstwo
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku niemcoznawstwo
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku niemcoznawstwo
Jakie uczelnie oferują kierunek niemcoznawstwo
W których miastach można studiować kierunek niemcoznawstwo
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Gdańska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego