Jakiego kierunku studiów szukasz?

Niemcoznawstwo

Gdańsk z uwagi na swoją historię jest doskonałym miejscem do studiowania stosunków polsko-niemieckich. Program studiów na kierunku Niemcoznawstwo ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na praktycznej nauce języka niemieckiego oraz wiedzy z zakresu historii, kultury, polityki i gospodarki krajów niemieckojęzycznych. Warto zaznaczyć, że nauka języka niemieckiego prowadzona jest od poziomu podstawowego.

Studenci Niemcoznawstwa mają do wyboru jedną z dwóch proponowanych specjalizacji:

 • biznesowo – turystyczną,
 • historyczno – filologiczną.

Pierwsza specjalizacja dostarcza wiedzy z zakresu polityki regionalnej, zarządzania, gospodarki oraz turystyki w krajach niemieckojęzycznych. Student poznaje również dziedzictwo kulturalne Pomorza, Gdańska, Kaszub, Warmii i Mazur. Druga z prowadzonych specjalizacji skupia się na poznaniu niemieckiej historii i kultury.

Są to studia I stopnia realizowane w trybie stacjonarny.

Dla kogo studia na kierunku niemcoznawstwo

Studia adresowane są do osób interesujących się współczesną kulturą i historią Niemiec, które chcą nie tylko nabyć umiejętności językowe, ale również poznać specyfikę krajów niemieckojęzycznych w kontekście historycznym, kulturalnym oraz polityczno - gospodarczym.

Program kształcenia na kierunku niemcoznawstwo

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak przedmioty:

 • historia filozofii niemieckiej
 • wstęp do badań niemcoznawczych
 • wiedza o mediach niemieckich
 • kraje niemieckie w Europie średniowiecznej
 • kraje niemieckie po 1945 roku w kontekście europejskim
 • sztuka niemiecka
 • kino niemieckie
 • historia obszaru dawnych Prus Wschodnich
 • gramatyka opisowa
 • stosunki polsko-niemieckie
 • architektura i sztuka Pomorza Zachodniego, Gdańskiego, Warmii i Mazur
 • zarys dziejów turystyki
 • funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku niemieckim
 • interkulturowość w języku i komunikacji
 • historia historiografii niemieckiej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku niemcoznawstwo

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów:

 • język polski lub język niemiecki,
 • przedmiot do wyboru: historia, geografia, WOS, historia sztuki, matematyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, inny język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku niemcoznawstwo

Absolwent tego kierunku dzięki kompetencjom językowym ma szerokie możliwości w poszukiwaniu pracy po studiach, zarówno na rynku polskim, jak i niemieckim. Znajdzie zatrudnienie w: placówkach muzealnych, instytucjach związanych z propagowaniem kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce, instytucjach administracji państwowej i samorządu lokalnego, fundacjach i przedsiębiorstwach działających w obszarze gospodarki polskiej i niemieckiej.

Opinie o kierunku niemcoznawstwo

Kierunki pokrewne do kierunku niemcoznawstwo

Jakie uczelnie oferują kierunek niemcoznawstwo

W których miastach można studiować kierunek niemcoznawstwo

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie