Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia polsko-niemieckie

Studia polsko-niemieckie realizowane są przy współpracy Uniwersytetu w Ratyzbonie.

Ich celem jest przybliżenie wiedzy na temat kultury, ustroju politycznego, literatury, historii oraz gospodarki Niemiec i Polski.

Studenci mają możliwość wykształcenia umiejętności językowych, kompetencji interkulturowych. Uczą się o strukturze języka polskiego oraz niemieckiego.

Część studiów odbywa się w Polsce, część realizowana jest w niemieckiej uczelni, gdzie studenci przygotowują pracę licencjacką.

Absolwenci uzyskują dwa dyplomy - Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu w Ratyzbonie.

Dla kogo studia na kierunku studia polsko-niemieckie

Studia polsko-niemieckie są propozycją dla osób zainteresowanych kulturą, literaturą i historią niemiecką, pragnących podnieść swoje kompetencje komunikacyjne w odniesieniu do języka niemieckiego.

Od kandydatów oczekuje się predyspozycji językowych, komunikatywności, zamiłowania do czytania, obcowania z kulturą.

Program kształcenia na kierunku studia polsko-niemieckie

Wybrane przedmioty realizowane w toku studiów:

 • praktyczna nauka języka niemieckiego
 • historia kultury, literatury niemieckiej
 • gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • wstęp do językoznawstwa
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • stosunki polsko-niemieckie
 • literatura porównawcza
 • polsko-niemieckie kontakty teatralne
 • Niemcy w Łodzi
 • film polski
 • film niemiecki
 • niemiecki system medialny
 • historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej
 • tłumaczenia
 • media
 • esej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia polsko-niemieckie

Rekrutacja na studia polsko-niemieckie odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka niemieckiego.

Przewidziany limit miejsc w połowie wypełniają studenci rekrutowani w Polsce, w połowie w partnerskiej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku studia polsko-niemieckie

Potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów studiów polsko-niemieckich:

 • biura tłumaczeń
 • instytucje kultury
 • dyplomacja
 • media.

Opinie o kierunku studia polsko-niemieckie

Ze względu na niewielką liczbę miejsc przewidzianych dla kierunku studia polsko-niemieckie mają charakter elitarny.

Wyróżnia je to, że część kształcenia realizowana jest obowiązkowo w partnerskiej uczelni, co niewątpliwie pozwala na lepsze poznanie kultury goszczącego kraju, podniesienia kompetencji komunikacyjnych, ale też nawiązanie kontaktów międzynarodowych.

Kierunki pokrewne do kierunku studia polsko-niemieckie

bałtyckie studia kulturowedwujęzykowe studia dla tłumaczyfilologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia angielska z lingwistyką stosowanąfilologia bałkańska (bałkanistyka)filologia białoruska z językiem angielskimfilologia chorwacka z językiem serbskimfilologia czeskafilologia dalekowschodniafilologia duńskafi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskimfilologia germańskafilologia germańska z dodatkowym językiemfilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia indyjska (indologia)filologia klasycznafilologia klasyczna i studia śródziemnomorskiefilologia koreańskafilologia litewska i łotewska (bałtologia)filologia niderlandzkafilologia norweskafilologia nowogreckafilologia południowsłowiańskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia romańska z językiem obcymfilologia rosyjskafilologia rosyjska z dodatkowym językiem obcymfilologia rosyjsko-ukraińskafilologia rumuńskafilologia skandynawska (skandynawistyka)filologia słowiańskafilologia szwedzkafilologia ukraińskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia wietnamskafilologia włoskakultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologicznekulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibówkulturoznawstwo europejskiekulturoznawstwo międzynarodowelatynoamerykanistykamiędzynarodowe studia kulturowepolsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie scandinavian studies (studia skandynawskie)studia afrykańskiestudia azjatyckiestudia bałkańskiestudia bułgarystycznestudia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)studia nad Azją Centralnąstudia nad Azją Południowo-Wschodniąstudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia polonistyczno - germanistycznestudia skandynawsko-bałtyckie studia środkowo-wschodnioeuropejskiestudia śródziemnomorskiestudia wschodniestudies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societiestranslatorykatranslatoryka biznesowa

Jakie uczelnie oferują kierunek studia polsko-niemieckie

W których miastach można studiować kierunek studia polsko-niemieckie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Filologia germańska
Filologia germańska
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
Filologia germańska w Opolu
Filologia germańska w Opolu
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
Filologia germańska w Radomiu
Filologia germańska w Radomiu
​Filologia germańska w Warszawie
​Filologia germańska w Warszawie
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego