Jakiego kierunku studiów szukasz?

Translatoryka biznesowa

Kierunek studiów translatoryka biznesowa ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze tłumacza z zakresu języka angielskiego, specjalizującego się przede wszystkim w zagadnieniach biznesowych.

Translatoryka Biznesowa umożliwia zdobycie biegłej znajomości języka angielskiego, w szczególności w zakresie języka używanego w najważniejszych rodzajach działalności gospodarczej. Studia przygotowują do wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Absolwent będzie rozumiał konteksty kulturowe oraz kluczowe zagadnienia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, prawa i logistyki wpływające na pracę tłumacza.

Specjalności na kierunku translatoryka biznesowa:

 • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka polskiego i angielskiego
 • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka ukraińskiego i angielskiego
 • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka rosyjskiego i angielskiego

Perspektywy pracy po ukończeniu translatoryki biznesowej:

 • biurach tłumaczeń
 • firmach turystycznych, logistycznych i handlowych oraz innych jednostkach gospodarczych
 • organizacjach międzynarodowych
 • urzędach państwowych i samorządowych
Dla kogo studia na kierunku translatoryka biznesowa
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku translatoryka biznesowa
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku translatoryka biznesowa
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku translatoryka biznesowa
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku translatoryka biznesowa
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku translatoryka biznesowa
Jakie uczelnie oferują kierunek translatoryka biznesowa
W których miastach można studiować kierunek translatoryka biznesowa
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu