Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów to studnia nie tylko dla fanów kapitana Jacka Sparrowa! Kulturoznawca latynoamerykanista to wysoko kwalifikowany specjalista zdolny poznawać, analizować, rozumieć, interpretować, wyjaśniać i opisywać procesy zachodzące w społeczeństwach latynoamerykańskich. Student uczy się nabywać postawę krytyczną wobec stereotypowych wyobrażeń o Ameryce Łacińskiej i aktywnie popularyzuje kulturę tego regionu w swoim środowisku.

Absolwent kierunku:

 • dysponuje wiedzą umożliwiającą podstawowe „rozumienie Ameryki Łacińskiej” – które jest efektem obserwacji i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w latynoamerykańskich społeczeństwach
 • potrafi wykorzystać teoretyczny oraz terminologiczny dorobek wielu dyscyplin naukowych w refleksji nad Ameryką Łacińską i kulturą latynoamerykańską, jej historią i współczesnością
 • posiada zdolność analizowania i interpretowania relacji Ameryki Łacińskiej z innymi obszarami kulturowymi i politycznymi świata, w szczególności z Europą.

W sferze kompetencji społecznych absolwent posiada:

 • umiejętność współdziałania w grupie przy realizowaniu projektów z uwzględnieniem aspektów międzykulturowych
 • zdolność korzystania ze zdobytej wiedzy przy samodzielnym rozwiązywaniu konkretnych problemów w ramach wykonywanego zawodu
 • zdolność do uczestnictwa w przygotowywaniu projektów społecznych związanych z kulturą latynoamerykańską
 • umiejętność propagowania wolnych od stereotypów poglądów o Ameryce Łacińskiej.

Wiele zajęć prowadzonych jest w języku angielskim. Wśród stałych wykładowców są naukowcy z Polski, Stanów Zjednoczonych i Meksyku.

Dla kogo studia na kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

To studia odpowiednie dla pasjonatów Ameryki Południowej, ludzi otwartych na inne kultury oraz tych, którzy na świat nie patrzą stereotypowo (tak jak napisaliśmy w pierwszym zdaniu opisu – „nie tylko dla fanów kapitana Jacka Sparrowa”).

Kandydat na kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów musi znać język angielski w stopniu umożliwiającym mu rozumienie zajęć.

Program kształcenia na kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Program kierunku obejmuje zajęcia obowiązkowe, wprowadzające do poszczególnych dziedzin składających się na program studiów, oraz zajęcia do wyboru, stanowiące rozwinięcie wiedzy w ramach tych dziedzin. Studenckie granty badawcze pozwalają najlepszym studentom I stopnia na prowadzenie kwerend bibliotecznych i badań empirycznych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Wybrane przedmioty na kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów:

 • Ameryka prekolumbijska
 • antropologia ogólna
 • Economies of America (gospodarki Ameryk)
 • historia powszechna
 • History of America (historia Ameryk)
 • Human Geography of America (geografia społeczna Ameryk)
 • Key Methods in Cultural Studies (metodologia kulturoznawstwa)
 • krainy geograficzne i zasoby przyrodnicze Ameryk
 • Ameryka Łacińska i Karaiby w okresie kolonialnym
 • ekonomia
 • antropologia kultury Ameryk
 • historia polityczna i gospodarcza Ameryki Łacińskiej
 • język hiszpański
 • kultura audiowizualna i media w Ameryce Łacińskiej
 • literatura hispanoamerykańska
 • migracje, rasa i etniczność w Ameryce Łacińskiej
 • Actualidad latinoamericana.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Ubiegając się o przyjęcie na kierunek, kandydat musi okazać zaświadczenie o znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.

Język angielski jest też najlepiej punktowanym przedmiotem maturalnym. Dodatkowe przedmioty, za które można uzyskać punkty to matematyka, język polski oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofii, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, historii sztuki, języka hiszpańskiego, języka portugalskiego, fizyki, chemii oraz biologii.

Perspektywy pracy po kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w biznesie, handlu, dziennikarstwie, mediach, instytucjach kultury, nauce i szkolnictwie, administracji państwowej, służbie zagranicznej i organizacjach międzynarodowych, turystyce. We wszystkich organizacjach, które wiążą swoją działalność ze współpracą gospodarczą, turystyczną lub polityczną z krajami Ameryki Łacińskiej.

Opinie o kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Studiuję Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów na CESLi UW. Najfajniejsze w studiowaniu jest to, że ma się dużo czasu na zawieranie nowych ciekawych znajomości oraz to, że wreszcie nie trzeba uczyć się wszystkiego, na przykład chemii. Najbardziej lubię „Futbol w Ameryce Południowej", całe życie grałem w piłkę i od małego szkraba się nią pasjonowałem. Jest to jeden z tych wykładów, na którym często nawet nie zerknę na telefon. Kacper Araszewski

Czy studiowanie ma sens - czytaj więcej.

Kierunki pokrewne do kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Jakie uczelnie oferują kierunek kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

W których miastach można studiować kierunek kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa