Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów to studnia nie tylko dla fanów kapitana Jacka Sparrowa! Kulturoznawca latynoamerykanista to wysoko kwalifikowany specjalista zdolny poznawać, analizować, rozumieć, interpretować, wyjaśniać i opisywać procesy zachodzące w społeczeństwach latynoamerykańskich. Student uczy się nabywać postawę krytyczną wobec stereotypowych wyobrażeń o Ameryce Łacińskiej i aktywnie popularyzuje kulturę tego regionu w swoim środowisku.

Absolwent kierunku:

 • dysponuje wiedzą umożliwiającą podstawowe „rozumienie Ameryki Łacińskiej” – które jest efektem obserwacji i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w latynoamerykańskich społeczeństwach
 • potrafi wykorzystać teoretyczny oraz terminologiczny dorobek wielu dyscyplin naukowych w refleksji nad Ameryką Łacińską i kulturą latynoamerykańską, jej historią i współczesnością
 • posiada zdolność analizowania i interpretowania relacji Ameryki Łacińskiej z innymi obszarami kulturowymi i politycznymi świata, w szczególności z Europą.

W sferze kompetencji społecznych absolwent posiada:

 • umiejętność współdziałania w grupie przy realizowaniu projektów z uwzględnieniem aspektów międzykulturowych
 • zdolność korzystania ze zdobytej wiedzy przy samodzielnym rozwiązywaniu konkretnych problemów w ramach wykonywanego zawodu
 • zdolność do uczestnictwa w przygotowywaniu projektów społecznych związanych z kulturą latynoamerykańską
 • umiejętność propagowania wolnych od stereotypów poglądów o Ameryce Łacińskiej.

Wiele zajęć prowadzonych jest w języku angielskim. Wśród stałych wykładowców są naukowcy z Polski, Stanów Zjednoczonych i Meksyku.

Dla kogo studia na kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

To studia odpowiednie dla pasjonatów Ameryki Południowej, ludzi otwartych na inne kultury oraz tych, którzy na świat nie patrzą stereotypowo (tak jak napisaliśmy w pierwszym zdaniu opisu – „nie tylko dla fanów kapitana Jacka Sparrowa”).

Kandydat na kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów musi znać język angielski w stopniu umożliwiającym mu rozumienie zajęć.

Program kształcenia na kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Program kierunku obejmuje zajęcia obowiązkowe, wprowadzające do poszczególnych dziedzin składających się na program studiów, oraz zajęcia do wyboru, stanowiące rozwinięcie wiedzy w ramach tych dziedzin. Studenckie granty badawcze pozwalają najlepszym studentom I stopnia na prowadzenie kwerend bibliotecznych i badań empirycznych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Wybrane przedmioty na kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów:

 • Ameryka prekolumbijska
 • antropologia ogólna
 • Economies of America (gospodarki Ameryk)
 • historia powszechna
 • History of America (historia Ameryk)
 • Human Geography of America (geografia społeczna Ameryk)
 • Key Methods in Cultural Studies (metodologia kulturoznawstwa)
 • krainy geograficzne i zasoby przyrodnicze Ameryk
 • Ameryka Łacińska i Karaiby w okresie kolonialnym
 • ekonomia
 • antropologia kultury Ameryk
 • historia polityczna i gospodarcza Ameryki Łacińskiej
 • język hiszpański
 • kultura audiowizualna i media w Ameryce Łacińskiej
 • literatura hispanoamerykańska
 • migracje, rasa i etniczność w Ameryce Łacińskiej
 • Actualidad latinoamericana.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Ubiegając się o przyjęcie na kierunek, kandydat musi okazać zaświadczenie o znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.

Język angielski jest też najlepiej punktowanym przedmiotem maturalnym. Dodatkowe przedmioty, za które można uzyskać punkty to matematyka, język polski oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofii, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, historii sztuki, języka hiszpańskiego, języka portugalskiego, fizyki, chemii oraz biologii.

Perspektywy pracy po kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w biznesie, handlu, dziennikarstwie, mediach, instytucjach kultury, nauce i szkolnictwie, administracji państwowej, służbie zagranicznej i organizacjach międzynarodowych, turystyce. We wszystkich organizacjach, które wiążą swoją działalność ze współpracą gospodarczą, turystyczną lub polityczną z krajami Ameryki Łacińskiej.

Opinie o kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Studiuję Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów na CESLi UW. Najfajniejsze w studiowaniu jest to, że ma się dużo czasu na zawieranie nowych ciekawych znajomości oraz to, że wreszcie nie trzeba uczyć się wszystkiego, na przykład chemii. Najbardziej lubię „Futbol w Ameryce Południowej", całe życie grałem w piłkę i od małego szkraba się nią pasjonowałem. Jest to jeden z tych wykładów, na którym często nawet nie zerknę na telefon. Kacper Araszewski

Czy studiowanie ma sens - czytaj więcej.

Kierunki pokrewne do kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Jakie uczelnie oferują kierunek kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

W których miastach można studiować kierunek kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Piotrkowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu