Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów to studnia nie tylko dla fanów kapitana Jacka Sparrowa! Kulturoznawca latynoamerykanista to wysoko kwalifikowany specjalista zdolny poznawać, analizować, rozumieć, interpretować, wyjaśniać i opisywać procesy zachodzące w społeczeństwach latynoamerykańskich. Student uczy się nabywać postawę krytyczną wobec stereotypowych wyobrażeń o Ameryce Łacińskiej i aktywnie popularyzuje kulturę tego regionu w swoim środowisku.

Absolwent kierunku:

 • dysponuje wiedzą umożliwiającą podstawowe „rozumienie Ameryki Łacińskiej” – które jest efektem obserwacji i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w latynoamerykańskich społeczeństwach
 • potrafi wykorzystać teoretyczny oraz terminologiczny dorobek wielu dyscyplin naukowych w refleksji nad Ameryką Łacińską i kulturą latynoamerykańską, jej historią i współczesnością
 • posiada zdolność analizowania i interpretowania relacji Ameryki Łacińskiej z innymi obszarami kulturowymi i politycznymi świata, w szczególności z Europą.

W sferze kompetencji społecznych absolwent posiada:

 • umiejętność współdziałania w grupie przy realizowaniu projektów z uwzględnieniem aspektów międzykulturowych
 • zdolność korzystania ze zdobytej wiedzy przy samodzielnym rozwiązywaniu konkretnych problemów w ramach wykonywanego zawodu
 • zdolność do uczestnictwa w przygotowywaniu projektów społecznych związanych z kulturą latynoamerykańską
 • umiejętność propagowania wolnych od stereotypów poglądów o Ameryce Łacińskiej.

Wiele zajęć prowadzonych jest w języku angielskim. Wśród stałych wykładowców są naukowcy z Polski, Stanów Zjednoczonych i Meksyku.

Dla kogo studia na kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

To studia odpowiednie dla pasjonatów Ameryki Południowej, ludzi otwartych na inne kultury oraz tych, którzy na świat nie patrzą stereotypowo (tak jak napisaliśmy w pierwszym zdaniu opisu – „nie tylko dla fanów kapitana Jacka Sparrowa”).

Kandydat na kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów musi znać język angielski w stopniu umożliwiającym mu rozumienie zajęć.

Program kształcenia na kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Program kierunku obejmuje zajęcia obowiązkowe, wprowadzające do poszczególnych dziedzin składających się na program studiów, oraz zajęcia do wyboru, stanowiące rozwinięcie wiedzy w ramach tych dziedzin. Studenckie granty badawcze pozwalają najlepszym studentom I stopnia na prowadzenie kwerend bibliotecznych i badań empirycznych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Wybrane przedmioty na kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów:

 • Ameryka prekolumbijska
 • antropologia ogólna
 • Economies of America (gospodarki Ameryk)
 • historia powszechna
 • History of America (historia Ameryk)
 • Human Geography of America (geografia społeczna Ameryk)
 • Key Methods in Cultural Studies (metodologia kulturoznawstwa)
 • krainy geograficzne i zasoby przyrodnicze Ameryk
 • Ameryka Łacińska i Karaiby w okresie kolonialnym
 • ekonomia
 • antropologia kultury Ameryk
 • historia polityczna i gospodarcza Ameryki Łacińskiej
 • język hiszpański
 • kultura audiowizualna i media w Ameryce Łacińskiej
 • literatura hispanoamerykańska
 • migracje, rasa i etniczność w Ameryce Łacińskiej
 • Actualidad latinoamericana.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Ubiegając się o przyjęcie na kierunek, kandydat musi okazać zaświadczenie o znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.

Język angielski jest też najlepiej punktowanym przedmiotem maturalnym. Dodatkowe przedmioty, za które można uzyskać punkty to matematyka, język polski oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofii, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, historii sztuki, języka hiszpańskiego, języka portugalskiego, fizyki, chemii oraz biologii.

Perspektywy pracy po kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w biznesie, handlu, dziennikarstwie, mediach, instytucjach kultury, nauce i szkolnictwie, administracji państwowej, służbie zagranicznej i organizacjach międzynarodowych, turystyce. We wszystkich organizacjach, które wiążą swoją działalność ze współpracą gospodarczą, turystyczną lub polityczną z krajami Ameryki Łacińskiej.

Opinie o kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Studiuję Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów na CESLi UW. Najfajniejsze w studiowaniu jest to, że ma się dużo czasu na zawieranie nowych ciekawych znajomości oraz to, że wreszcie nie trzeba uczyć się wszystkiego, na przykład chemii. Najbardziej lubię „Futbol w Ameryce Południowej", całe życie grałem w piłkę i od małego szkraba się nią pasjonowałem. Jest to jeden z tych wykładów, na którym często nawet nie zerknę na telefon. Kacper Araszewski

Czy studiowanie ma sens - czytaj więcej.

Kierunki pokrewne do kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Jakie uczelnie oferują kierunek kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

W których miastach można studiować kierunek kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Coventry University Wrocław
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy