Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów to studnia nie tylko dla fanów kapitana Jacka Sparrowa! Kulturoznawca latynoamerykanista to wysoko kwalifikowany specjalista zdolny poznawać, analizować, rozumieć, interpretować, wyjaśniać i opisywać procesy zachodzące w społeczeństwach latynoamerykańskich. Student uczy się nabywać postawę krytyczną wobec stereotypowych wyobrażeń o Ameryce Łacińskiej i aktywnie popularyzuje kulturę tego regionu w swoim środowisku.

Absolwent kierunku:

 • dysponuje wiedzą umożliwiającą podstawowe „rozumienie Ameryki Łacińskiej” – które jest efektem obserwacji i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w latynoamerykańskich społeczeństwach
 • potrafi wykorzystać teoretyczny oraz terminologiczny dorobek wielu dyscyplin naukowych w refleksji nad Ameryką Łacińską i kulturą latynoamerykańską, jej historią i współczesnością
 • posiada zdolność analizowania i interpretowania relacji Ameryki Łacińskiej z innymi obszarami kulturowymi i politycznymi świata, w szczególności z Europą.

W sferze kompetencji społecznych absolwent posiada:

 • umiejętność współdziałania w grupie przy realizowaniu projektów z uwzględnieniem aspektów międzykulturowych
 • zdolność korzystania ze zdobytej wiedzy przy samodzielnym rozwiązywaniu konkretnych problemów w ramach wykonywanego zawodu
 • zdolność do uczestnictwa w przygotowywaniu projektów społecznych związanych z kulturą latynoamerykańską
 • umiejętność propagowania wolnych od stereotypów poglądów o Ameryce Łacińskiej.

Wiele zajęć prowadzonych jest w języku angielskim. Wśród stałych wykładowców są naukowcy z Polski, Stanów Zjednoczonych i Meksyku.

Dla kogo studia na kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

To studia odpowiednie dla pasjonatów Ameryki Południowej, ludzi otwartych na inne kultury oraz tych, którzy na świat nie patrzą stereotypowo (tak jak napisaliśmy w pierwszym zdaniu opisu – „nie tylko dla fanów kapitana Jacka Sparrowa”).

Kandydat na kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów musi znać język angielski w stopniu umożliwiającym mu rozumienie zajęć.

Program kształcenia na kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Program kierunku obejmuje zajęcia obowiązkowe, wprowadzające do poszczególnych dziedzin składających się na program studiów, oraz zajęcia do wyboru, stanowiące rozwinięcie wiedzy w ramach tych dziedzin. Studenckie granty badawcze pozwalają najlepszym studentom I stopnia na prowadzenie kwerend bibliotecznych i badań empirycznych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Wybrane przedmioty na kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów:

 • Ameryka prekolumbijska
 • antropologia ogólna
 • Economies of America (gospodarki Ameryk)
 • historia powszechna
 • History of America (historia Ameryk)
 • Human Geography of America (geografia społeczna Ameryk)
 • Key Methods in Cultural Studies (metodologia kulturoznawstwa)
 • krainy geograficzne i zasoby przyrodnicze Ameryk
 • Ameryka Łacińska i Karaiby w okresie kolonialnym
 • ekonomia
 • antropologia kultury Ameryk
 • historia polityczna i gospodarcza Ameryki Łacińskiej
 • język hiszpański
 • kultura audiowizualna i media w Ameryce Łacińskiej
 • literatura hispanoamerykańska
 • migracje, rasa i etniczność w Ameryce Łacińskiej
 • Actualidad latinoamericana.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Ubiegając się o przyjęcie na kierunek, kandydat musi okazać zaświadczenie o znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.

Język angielski jest też najlepiej punktowanym przedmiotem maturalnym. Dodatkowe przedmioty, za które można uzyskać punkty to matematyka, język polski oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofii, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, historii sztuki, języka hiszpańskiego, języka portugalskiego, fizyki, chemii oraz biologii.

Perspektywy pracy po kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w biznesie, handlu, dziennikarstwie, mediach, instytucjach kultury, nauce i szkolnictwie, administracji państwowej, służbie zagranicznej i organizacjach międzynarodowych, turystyce. We wszystkich organizacjach, które wiążą swoją działalność ze współpracą gospodarczą, turystyczną lub polityczną z krajami Ameryki Łacińskiej.

Opinie o kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Studiuję Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów na CESLi UW. Najfajniejsze w studiowaniu jest to, że ma się dużo czasu na zawieranie nowych ciekawych znajomości oraz to, że wreszcie nie trzeba uczyć się wszystkiego, na przykład chemii. Najbardziej lubię „Futbol w Ameryce Południowej", całe życie grałem w piłkę i od małego szkraba się nią pasjonowałem. Jest to jeden z tych wykładów, na którym często nawet nie zerknę na telefon. Kacper Araszewski

Czy studiowanie ma sens - czytaj więcej.

Kierunki pokrewne do kierunku kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Jakie uczelnie oferują kierunek kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

W których miastach można studiować kierunek kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie