Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia bałkańskie

Któż z nas nie marzy o wakacjach na Bałkanach? Słoneczna Chorwacja, Macedonia, Czarnogóra, Albania, Bośnia i Hercegowina, czy popularna od lat Grecja kuszą turytów z całego świata. Do tego dodajmy bałkański temperament, kulturowy misz-masz, mocną czaczę - i mamy naprawdę fascynujący region do zgłębienia.

Ale to zdecydowanie zbyt płytkie ujęcie. Studia bałkańskie to propozycja dla tych, którzy sięgają głębiej - interesują się historią, kulturą i szeroko rozumianą problematyką krajów wspólnoty bałkańskiej.

Praktyczną naukę bałkańskiego języka kierunkowego (660 godz.) oraz drugiego języka obszaru: włoskiego lub tureckiego (240 godz.) prowadzą native speakerzy, gwarantując osiągnięcie odpowiednio poziomu B2 oraz A2 wg CEFR.

Dla kogo studia na kierunku studia bałkańskie

To studia dla humanistów, podróżników, a przede wszystkim pasjonatów bałkańskiej historii, kultury, kuchni… i krajobrazów.

Program kształcenia na kierunku studia bałkańskie

Wybierając się na bałkanistykę, trzeba się liczyć z przedmiotami takimi jak:

 • praktyczna nauka języka serbskiego/chorwackiego
 • językoznawstwo ogólne
 • literatura południowosłowiańska a sztuki wizualne (film, teatr, malarstwo)
 • kanon współczesnych literatur bałkańskich
 • kontakty polityczno-gospodarcze Polski z krajami regionu XX-XXI w.
 • Bałkany w ujęciu historycznym
 • systemy polityczno-prawne wybranych państw regionu
 • kultura ludowa narodów bałkańskich
 • podstawy teorii przekładu
 • dziedzictwo historyczno-kulturowe wybranych narodów bałkańskich
 • język angielski w biznesie
 • język angielski w dyplomacji
 • praktyczna nauka języka tureckiego/włoskiego
 • przekład pisemny polsko-serbski/chorwacki
 • przekład ustny polsko-serbski/chorwacki
 • nowoczesne technologie w pracy tłumacza
 • multietniczność Bałkanów
 • geokulturologia państw Półwyspu Bałkańskiego
 • Bałkany w kulturze Zachodu
 • semiotyka komunikacji
 • europejski kontekst literatur bałkańskich
 • zarys kinematografii na Bałkanach
 • wstęp do dyplomacji
 • międzynarodowe stosunki polityczne na Bałkanach
 • przekład tekstów specjalistycznych - prawo
 • przekład tekstów specjalistycznych - ekonomia
 • wiedza o religiach regionu
 • współczesna kultura krajów Półwyspu Bałkańskiego
 • polityka językowa i normatywistyka w regionie
 • język kierunkowy w praktyce zawodowej
 • problematyka mniejszości narodowych
 • specyfika rynków lokalnych państw Półwyspu Bałkańskiego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia bałkańskie

Najlepiej punktowanym przedmiotem maturalnym jest język polski. Drugi w kolejce jest język obcy, a później przedmiot wybrany spośród historii, historii sztuki, drugiego języka obcego, geografii, matematyki oraz WOS-u.

Perspektywy pracy po kierunku studia bałkańskie

Absolwenci studiów bałkańskich mogą być zatrudnieni w podmiotach gospodarczych działających na rynkach krajów południowosłowiańskich, w placówkach kultury albo w placówkach dyplomatycznych. Pracę mogą też znaleźć w turystyce (na przykład jako pracownicy biur podróży albo rezydenci) i firmach przewozowych albo jako tłumacze oraz redaktorzy w środkach masowego przekazu.

Opinie o kierunku studia bałkańskie

Oferta kształcenia jest dostosowana do potrzeb rynku pracy. Katedra Slawistyki UG, która sprawuje pieczę nad kierunkiem, utrzymuje kontakty z Ambasadą Republiki Serbii, Ambasadą Republiki Chorwacji oraz ambasadami innych państw regionu, a także instytucjami takimi jak Matica Srpska, Matica Hrvatska oraz polskimi i międzynarodowymi firmami inwestującymi w krajach Półwyspu Bałkańskiego. Dzięki tym kontaktom studenci będą mieli dostęp do aktualnych ofert pracy, informacji o targach pracy z udziałem międzynarodowych firm oraz stażach w firmach działających na Bałkanach.

Beata Czechowska-Derkacz, rzeczniczka Uniwersytetu Gdańskiego

Źródło: https://nauka.trojmiasto.pl/UG-otwiera-kolejne-kierunki-studiow-n88432.html

Kierunki pokrewne do kierunku studia bałkańskie

Jakie uczelnie oferują kierunek studia bałkańskie

W których miastach można studiować kierunek studia bałkańskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego