Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia polonistyczno - germanistyczne

Studia po­lonistycz­no-ger­ma­nistycz­ne prowadzone przez Instytut Filologii Polskiej UAM wraz z Instytutem Filologii Germańskiej.

Studenci mogą wybrać następujeące specjalizacje:

  • nauczyciel języka polskiego
  • nauczyciel języka niemieckiego
  • specjalność translatorska

W czasie nauki student odbywa bardzo intensywny kurs języka niemieckiego.

Studia po­lonistycz­no-ger­ma­nistycz­ne wyposażają absolwenta w kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego lub języka niemieckiego w szkole podstawowej (specjalność nauczycielska) lub pracy tłumacza. Dzięki swemu wykształceniu w zakresie polonistyki i germanistyki absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku studia polonistyczno - germanistyczne

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku studia polonistyczno - germanistyczne

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia polonistyczno - germanistyczne

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku studia polonistyczno - germanistyczne

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku studia polonistyczno - germanistyczne

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku studia polonistyczno - germanistyczne

Jakie uczelnie oferują kierunek studia polonistyczno - germanistyczne

W których miastach można studiować kierunek studia polonistyczno - germanistyczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Uniwersytet Gdański
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie