Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia wschodnie

Studia wschodnie obejmują wiedzę z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa, ekonomii, nauk o kulturze oraz interdyscyplinarną wiedzę specjalistyczną ukierunkowaną na obszary i społeczeństw Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii.

Kierunek jest adresowany do wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę związaną z funkcjonowaniem państw postradzieckich. Umożliwia to studentom rozpoznawanie i analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na wschodzie.

Celem studiów jest zaprezentowanie szerokiego zakresu zagadnień: polityczno-prawnych; potencjału gospodarczego, militarnego, surowcowego, kulturalnego, a także polityki zagranicznej państw obszaru postradzieckiego, współpracy z Polską i z Unią Europejską.

Dostępne specjalności/moduły tematyczne:

 • ideologia, kultura, religia w państwach postradzieckich
 • dziedzictwo kulturowe i turystyka, historyczna wschodniego pogranicza UE.

.

Dla kogo studia na kierunku studia wschodnie

Studia na tym kierunku szczególnie zainteresują osoby pasjonujące się współczesnym światem, polityką, kulturą, religią.

Przydatna będzie łatwość nauki języków obcych, swoboda w komunikowaniu, otwartość, ciekawość.

Program kształcenia na kierunku studia wschodnie

Wybrane przedmioty toku studiów:

 • historia Europy Środkowej i Bałkanów do I wojny światowej
 • praktyczna nauka języka chińskiego
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • praktyczna nauka języka japońskiego
 • historia Chin
 • historia Japonii
 • historia ZSRR i obszaru postsowieckiego
 • realia społeczno-polityczne Chin
 • realia społeczno-polityczne Japonii
 • kultura rosyjska
 • korespondencja biznesowa w języku rosyjskim
 • gospodarka rosyjska
 • wybrane problemy z kultury Chin
 • kino radzieckie i rosyjskie
 • religie i systemy filozoficzne Wschodu
 • gospodarka chińska
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • wprowadzenie do antropologii Azji
 • wprowadzenie do historii i kultury marynistycznej Azji Wschodniej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia wschodnie

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze obowiązkowo z języka polskiego. Najczęściej kandydaci wybierają dwa wybrane przez siebie, najkorzystniejsze przedmioty spośród:

 • język obcy nowożytny
 • historia
 • historia sztuki
 • język mniejszości narodowych
 • język mniejszości etnicznych
 • język regionalny, geografia
 • matematyka
 • WOS

Zawsze wcześniej należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne na konkretnej uczelni. Informacje te znajdują się w serwisach rekrutacyjnych szkół wyższych.


Perspektywy pracy po kierunku studia wschodnie

Absolwent kierunku Studia wschodnie jest przygotowany do pracy: w administracji krajowej i samorządowej, w instytucjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach polskich współpracującymi z rynkami wschodnimi lub działających na tych rynkach, w organizacjach pozarządowych działających na obszarze zainteresowań.

Miejsca pracy przewidziane dla absolwentów :

 • firmy handlowe, reklamowe
 • agencje informacyjne
 • obsługa ruchu turystycznego
 • izby gospodarcze
 • własne firmy
 • ambasady i placówki konsularne
 • instytucje kulturowe.

Opinie o kierunku studia wschodnie

Przekonajcie się, jak to jest studiować na tym kierunku!


Kierunki pokrewne do kierunku studia wschodnie

Jakie uczelnie oferują kierunek studia wschodnie

W których miastach można studiować kierunek studia wschodnie

Komentarze (1)

studia wschodnie
Czy ktoś mógłby podzielić się swoją opinią na temat tego kierunku na UG? Jaki poziom reprezentują wykładowcy, czy warto wybrać ten kierunek?
30.05.2016

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie