Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia wschodnie

Studia wschodnie obejmują wiedzę z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa, ekonomii, nauk o kulturze oraz interdyscyplinarną wiedzę specjalistyczną ukierunkowaną na obszary i społeczeństw Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii.

Kierunek jest adresowany do wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę związaną z funkcjonowaniem państw postradzieckich. Umożliwia to studentom rozpoznawanie i analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na wschodzie.

Celem studiów jest zaprezentowanie szerokiego zakresu zagadnień: polityczno-prawnych; potencjału gospodarczego, militarnego, surowcowego, kulturalnego, a także polityki zagranicznej państw obszaru postradzieckiego, współpracy z Polską i z Unią Europejską.

Dostępne specjalności/moduły tematyczne:

 • ideologia, kultura, religia w państwach postradzieckich
 • dziedzictwo kulturowe i turystyka, historyczna wschodniego pogranicza UE.

.

Dla kogo studia na kierunku studia wschodnie

Studia na tym kierunku szczególnie zainteresują osoby pasjonujące się współczesnym światem, polityką, kulturą, religią.

Przydatna będzie łatwość nauki języków obcych, swoboda w komunikowaniu, otwartość, ciekawość.

Program kształcenia na kierunku studia wschodnie

Wybrane przedmioty toku studiów:

 • historia Europy Środkowej i Bałkanów do I wojny światowej
 • praktyczna nauka języka chińskiego
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • praktyczna nauka języka japońskiego
 • historia Chin
 • historia Japonii
 • historia ZSRR i obszaru postsowieckiego
 • realia społeczno-polityczne Chin
 • realia społeczno-polityczne Japonii
 • kultura rosyjska
 • korespondencja biznesowa w języku rosyjskim
 • gospodarka rosyjska
 • wybrane problemy z kultury Chin
 • kino radzieckie i rosyjskie
 • religie i systemy filozoficzne Wschodu
 • gospodarka chińska
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • wprowadzenie do antropologii Azji
 • wprowadzenie do historii i kultury marynistycznej Azji Wschodniej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia wschodnie

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze obowiązkowo z języka polskiego. Najczęściej kandydaci wybierają dwa wybrane przez siebie, najkorzystniejsze przedmioty spośród:

 • język obcy nowożytny
 • historia
 • historia sztuki
 • język mniejszości narodowych
 • język mniejszości etnicznych
 • język regionalny, geografia
 • matematyka
 • WOS

Zawsze wcześniej należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne na konkretnej uczelni. Informacje te znajdują się w serwisach rekrutacyjnych szkół wyższych.


Perspektywy pracy po kierunku studia wschodnie

Absolwent kierunku Studia wschodnie jest przygotowany do pracy: w administracji krajowej i samorządowej, w instytucjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach polskich współpracującymi z rynkami wschodnimi lub działających na tych rynkach, w organizacjach pozarządowych działających na obszarze zainteresowań.

Miejsca pracy przewidziane dla absolwentów :

 • firmy handlowe, reklamowe
 • agencje informacyjne
 • obsługa ruchu turystycznego
 • izby gospodarcze
 • własne firmy
 • ambasady i placówki konsularne
 • instytucje kulturowe.

Opinie o kierunku studia wschodnie

Przekonajcie się, jak to jest studiować na tym kierunku!


Kierunki pokrewne do kierunku studia wschodnie

Jakie uczelnie oferują kierunek studia wschodnie

W których miastach można studiować kierunek studia wschodnie

Komentarze (1)

studia wschodnie
Czy ktoś mógłby podzielić się swoją opinią na temat tego kierunku na UG? Jaki poziom reprezentują wykładowcy, czy warto wybrać ten kierunek?
30.05.2016

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu