Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia regionalne

Studia Regionalne to kierunek kształcenia, który jest odpowiedzią na powszechną w Europie potrzebę tworzenia strategii i diagnozy rozwoju gospodarczego opartego na świadomości regionu, tj. kompleksowej - przyrodniczej, gospodarczej i kulturowej wiedzy o regionie oraz określenia wyrazistego wizerunku regionów, co jest niezbędne przy marketingu terytorialnym. Polityka i gospodarka regionalna jest obecnie jednym z priorytetów UE. Absolwent tego kierunku będzie posiadać kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów o charakterze przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym, politycznym w skali regionów świata i Polski.

Dzięki nabytym umiejętnościom obsługi programów i technik GIS-owych, kompetencji w zakresie opracowywania ekspertyz i diagnoz regionalnych a także wiedzy o zasadach finansowania projektów międzynarodowych, student zyska przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych kierunków. Planowane praktyki studenckie w różnych instytucjach administracji samorządów terytorialnych stworzą szansę nabycia doświadczenia zawodowego już podczas studiów.

Absolwent Studiów regionalnych posiada posiada wiedzę o: współczesnych uwarunkowaniach rozwoju regionalnego oraz koncepcjach kształtowania jego rozwoju, zasadach regionalizacji świata, zasobach regionów i mechanizmach funkcjonowania regionów; podstawach prawnych i instrumentach planistycznych gospodarowania w regionie.

Zna zasady zrównoważonego rozwoju dla kształtowania krajobrazu miejskiego, przemysłowego, funkcjonowania samorządu terytorialnego, realizacji międzynarodowych programów rozwojowych i zasadach funkcjonowania regionalnych strukturach gospodarczych oraz formach współpracy międzyregionalnej. Zna metody gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych i informacji o regionie.

Ma umiejętności w zakresie:
 • Diagnozy potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu
 • Opracowywania scenariuszy, strategii i prognoz rozwoju regionu oraz ekspertyz regionalnych
 • Samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych w regionie (przestrzennych, gospodarczych, ekologicznych itp.),
 • Planowania i wdrażania zasad ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz kształtowania regionalnej tożsamości dla wzmocnienia społeczno-ekonomicznego potencjału regionu i poprawy jakości życia mieszkańców
 • Gromadzenia i przetwarzania wieloaspektowej informacji o regionie (tworzenie i dysponowanie bazami danych – SIP), posługiwania się narzędziami GIS
 • Stosowania narzędzi prawnych, technicznych, informacyjnych do zarządzania regionem
 • Sprawności merytorycznej w zakresie dycyzyjności i organizacji pracy na szczeblu samorządowym

Dla kogo studia na kierunku studia regionalne

To dobry wybór dla kandydatów zainteresowanych sprawami lokalnymi, mniejszych społeczności, problemami regionu. Osób aktywnych, kreatywnych, przyszłych samorządowców, ambasadorów polskich wsi, miasteczek, miast i regionów.

Program kształcenia na kierunku studia regionalne

Program studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak odwzorowanie gospodarczej i kulturowej mapy Polski na tle Europy i świata; odnajdywanie zależności między środowiskiem naturalnym, urbanistyką, transportem, mieszkalnictwem, technologiami, innowacyjnością a społeczno-gospodarczymi procesami rozwoju; analiza procesów metropolizacji, suburbanizacji, gentryfikacji; elementy urban studies; identyfikacja konfliktów przestrzennych z perspektywy teorii krytycznej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia regionalne

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku studia regionalne

Potencjalny rynek pracy dla absolwenta Studiów regionalnych:

 • Jednostki administracji samorządowej wszystkich szczebli oraz administracji państwowej
 • Instytucje europejskie i międzynarodowe
 • Biura planowania regionalnego i przestrzennego
 • Agencje urbanistyczne
 • Służby ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego (zabytków)
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID)
 • Instytucje informacyjne i promocyjne regionu
 • Organizacje pozarządowe
 • Instytucje analiz i prognoz gospodarczych
 • Firmy prywatne przygotowujące ekspertyzy regionalne i środowiskowe
 • Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (np. WODGiK)
 • Muzealnictwo
 • Biura turystyczne.

Opinie o kierunku studia regionalne

Studia regionalne przeżywają renesans. Stanowią mariaż podejścia ogólnoświatowego z lokalnym w odniesieniu do ekonomii, socjologii, geografii i gospodarki przestrzennej, jak również nauk o polityce i administracji.

Kierunki pokrewne do kierunku studia regionalne

Jakie uczelnie oferują kierunek studia regionalne

W których miastach można studiować kierunek studia regionalne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie