Jakiego kierunku studiów szukasz?

Regionalistyka kulturowa

Przedmiotem badań kierunku regionalistyka kulturowa jest obszar idei, który koncentruje się na koncepcjach teoretycznych dotyczących pojęcia regionu.

Kierunek został stworzony w celu kształcenia specjalistów, którzy wyjdą naprzeciw współczesnym zjawiskom zachodzącym w wielu dziedzinach życia społecznego, politycznego, a także kulturalnego.

Studia te mają interdyscyplinarny charakter i pozwalają na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu etnologii, antropologii kulturowej, filologii, historii, geografii, a także umiejętności praktycznych, które będą niezbędne w pracy zawodowej.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku regionalistyka kulturowa:

Absolwent kierunku regionalistyka kulturowa może podjąć pracę w charakterze wykwalifikowanego pracownika regionalnych instytucji kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz w mediach. Może pracować także jako pracownik urzędu miasta i gminy, czy instytucji europejskich.

Dodatkowo, po zdobyciu odpowiednich uprawnień, może również znaleźć pracę w szkolnictwie oraz jako dziennikarz.

Dla kogo studia na kierunku regionalistyka kulturowa

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku regionalistyka kulturowa

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku regionalistyka kulturowa

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku regionalistyka kulturowa

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku regionalistyka kulturowa

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku regionalistyka kulturowa

Jakie uczelnie oferują kierunek regionalistyka kulturowa

W których miastach można studiować kierunek regionalistyka kulturowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański