Jakiego kierunku studiów szukasz?

Lingwistyka kulturowa

Lingwistyka kulturowa to specjalność realizowana na kierunku Filologie regionów.

Obejmuje dwa obszary tematyczne:

 • region azjatycki: dalekowschodni
 • region europejski: bałtycki.

Lingwistyka kulturowa przewiduje intensywną naukę dwóch języków pochodzących z jednego regionu (przykładowo indonezyjskiego i japońskiego czy litewskiego i szwedzkiego) oraz jednego języka europejskiego.

Dodatkowo przewidziane są zajęcia kulturoznawcze, językoznawcze czy obejmujące historię danego regionu.

Dla kogo studia na kierunku lingwistyka kulturowa

Studia na lingwistyce kulturowej dedykowane są osobom pragnącym poznać niszowe języki obce oraz kulturę, historię czy literaturę z danego obszaru językowego.

To propozycja dla kandydatów otwartych na odległe kultury, komunikatywnych, ciekawych świata, posiadających predyspozycje językowe.

Program kształcenia na kierunku lingwistyka kulturowa

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • pierwszy język regionu
 • drugi język regionu
 • historia regionu
 • kultura regionu
 • wstęp do językoznawstwa
 • logika a język
 • elementy lingwistyki kulturowej
 • warsztat lingwisty
 • psycholingwistyka
 • socjolingwistyka
 • metodologia badań lingwistycznych
 • dane lingwistyczne - analiza i ewaluacja
 • tłumaczenie pierwszego/drugiego języka.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku lingwistyka kulturowa

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z:

 • języka obcego - części ustnej i pisemnej
 • przedmiotu wybranego spośród: język obcy, geografia, historia, matematyka, język mniejszości narodowej.

Perspektywy pracy po kierunku lingwistyka kulturowa

Intensywna nauka języków obcych określonego regionu pozwala absolwentom uzyskać kompetencje do przyszłej pracy w zawodzie tłumacza czy w innych obszarach komunikacji międzykulturowej, np. w międzynarodowych korporacjach, działach obsługi klienta, gdzie ceniona jest znajomość kilku języków, turystyce, dyplomacji, mediach, administracji.

Opinie o kierunku lingwistyka kulturowa

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku lingwistyka kulturowa

bałtyckie studia kulturoweeuropeistyka kulturowafilologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia angielska z lingwistyką stosowanąfilologia angielska z pedagogikąfilologia angielsko-celtyckafilologia bałkańska (bałkanistyka)filologia białoruska z językiem angielskimfilologia chorwacka z językiem serbskimfilologia czeskafilologia dalekowschodniafilologia duńskafilologia fińskafi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskimfilologia germańskafilologia germańska z dodatkowym językiemfilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia hiszpańska z amerykanistyką filologicznąfilologia hiszpańska z językiem angielskimfilologia indyjska (indologia)filologia klasycznafilologia klasyczna i studia śródziemnomorskiefilologia koreańskafilologia litewska i łotewska (bałtologia)filologia niderlandzkafilologia norweskafilologia nowogreckafilologia polskafilologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)filologia polska nauczycielskafilologia polska z językiem angielskimfilologia południowsłowiańskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia romańska z językiem obcymfilologia rosyjskafilologia rosyjska z dodatkowym językiem obcymfilologia rosyjsko-ukraińskafilologia rumuńskafilologia skandynawska (skandynawistyka)filologia słowiańskafilologia szwedzkafilologia ukraińskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia wietnamskafilologia włoskakomunikacja społeczna i lingwistyka kulturowakulturoznawstwokulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibówkulturoznawstwo europejskiekulturoznawstwo i wiedza o mediachkulturoznawstwo międzynarodowekulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnymlingwistyka stosowanalingwistyka w komunikacji specjalistycznejmiędzynarodowe studia kulturowepolsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie przekładoznawstwo literacko‐kulturoweregionalistyka kulturowastudia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)studia nad Azją Centralnąstudia nad Azją Południowo-Wschodniąstudia nad buddyzmemstudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Koreąstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia polonistyczno - germanistycznestudia polsko-niemieckiestudia polsko‐ukraińskiestudia regionalnestudia środkowo-wschodnioeuropejskiestudia śródziemnomorskiestudia wschodniestudies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societies

Jakie uczelnie oferują kierunek lingwistyka kulturowa

W których miastach można studiować kierunek lingwistyka kulturowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu