Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie polityką społeczną

Studia na kierunku Zarządzanie polityką społeczną obejmują zagadnienia z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o polityce i administracji. Koncentrują się na analizie przyczyn, uwarunkowań i konsekwencji współczesnych problemów społecznych w ujęciu psychologicznym, ekonomicznym, prawnym, finansowym.

Studenci uczą się zarządzać transformacją spraw publicznych, w szczególności w obszarze polityki społecznej.

Poznają narzędzia umożliwiające reagowanie na bieżące i przyszłe wyzwania stojące przed rządami, samorządami, przedsiębiorstwami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Uzyskują wiedzę, jak wykorzystując nietradycyjne rozwiązania podejmować skuteczne decyzje zarządcze.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie polityką społeczną

To kierunek dla przyszłych menedżerów, liderów organizacji publicznych. Osób, którym nie są obojętne problemy społeczne, kandydatów aktywnych, zaradnych, kreatywnych.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie polityką społeczną

Program studiów przewiduje wizyty studyjne, ćwiczenia, specjalistyczne zajęcia informatyczne oraz uczestnictwo w licznych projektach naukowo-badawczych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie polityką społeczną

Podczas rekrutacji punktowany jest jeden przedmiot wybrany spośród:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wos
 • język łaciński i kultura antyczna.


Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie polityką społeczną

Absolwenci kierunku posiadają kompetencje do pracy w:

 • organizacjach publicznych, gospodarczych oraz pozarządowych,
 • realizowania zdań z obszaru polityki społecznej,
 • administracji lokalnej, krajowej, międzynarodowej,
 • agencjach rozwoju i pomocy regionalnej,
 • przedsiębiorstwach społecznych,
 • firmach konsultingowych,
 • partnerstwach sektora publicznego i prywatnego.

Opinie o kierunku zarządzanie polityką społeczną

Problemy społeczne to nieodłączny aspekt ludzkości. Ich diagnozowanie, przewidywanie i próba zaradzenia stanowią ogromne wyzwanie współczesności.

Absolwenci kierunku stają przed zawodowym wyzwaniem, jak wykorzystując znane narzędzia sprostać takim problemom.

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie polityką społeczną

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie polityką społeczną

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie polityką społeczną

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego