Jakiego kierunku studiów szukasz?

Stosowane nauki społeczne

Studia na kierunku Stosowane nauki społeczne są nastawione na przekazanie wiedzy na temat otaczającego świata, diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz wykształcenie umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy.
Program z jednej strony koncentruje się na teoretycznych podstawach zjawisk i procesów społecznych, z drugiej zaś na wykształceniu umiejętności praktycznych i nabyciu przez studentów specjalistycznych kwalifikacji oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym w stopniu pozwalającym na rozumienie tekstów naukowych i prawidłowe stosowanie terminologii z zakresu nauk społecznych.
Absolwent kierunku Stosowane nauki społeczne posiada umiejętność praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych oraz umiejętność analizy i diagnozy procesów zachodzących w bezpośrednim otoczeniu społecznym. Wyposażony jest w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze szeroko rozumianej komunikacji społecznej. W praktyce oznacza to wiedzę o specyfice wymiarów komunikowania społecznego (komunikacja interpersonalna, komunikacja masowa, komunikacja w organizacji).
Posiada umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie komunikacji interpersonalnej, medialnej i organizacyjnej. Potrafi nie tylko analizować zjawiska i procesy społeczne, przewidywać ich konsekwencje i reagować na nie, ale przede wszystkim stosuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych, polegających na projektowaniu i prowadzeniu badań socjologicznych, kampanii społecznych, a także w kierowaniu zespołem ludzkim i organizacją pracy w zespole.
Gdzie do pracy po kierunku Stosowane nauki społeczne?

Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach i ośrodkach badania opinii publicznej, agencjach badania rynku, agencjach reklamowych, placówkach doradztwa zawodowego, firmach konsultingowych, ośrodkach analiz statystycznych, w instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, agendach rządowych na poziomie regionalnym i lokalnym oraz organach administracji publicznej.

Dla kogo studia na kierunku stosowane nauki społeczne
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku stosowane nauki społeczne
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku stosowane nauki społeczne
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku stosowane nauki społeczne
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku stosowane nauki społeczne
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku stosowane nauki społeczne
Jakie uczelnie oferują kierunek stosowane nauki społeczne
W których miastach można studiować kierunek stosowane nauki społeczne
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni