Jakiego kierunku studiów szukasz?

Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne, w skrócie MISH-S, zostały uruchomione z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych, aktywnych, a zarazem gotowych wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego studiowania, za własne decyzje. Dobrymi kandydatami na MISH-S są osoby, które nie widzą możliwości zaspokojenia swej ciekawości poznawczej w ramach jednego tradycyjnego kierunku studiów, ale też takie, które nie chcą zbyt wcześnie dokonywać ostatecznego wyboru kierunku kształcenia.

Każdy student MISH-S wybiera swojego tutora, z którym współpracuje przez cały okres studiów. Rolą tutora jest pomoc w kształtowaniu indywidualnego planu studiów i rozwijaniu naukowych zainteresowań studenta.

Lista jednostek współtworzących MISH-S jest długa. To bowiem:

 • Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Instytut Filozofii, Instytut Nauk Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Instytut Socjologii)
 • Wydział Humanistyczny (Instytut Językoznawstwa, Instytut Literaturoznawstwa, Instytut Nauk o Kulturze)
 • Wydział Nauk Historycznych (Instytut Historii i Archiwistyki)
 • Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie (Instytut Nauk o Polityce, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie)
 • Wydział Sztuk Pięknych (Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa).

Dla kogo studia na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne

To studia dla ludzi z wyobraźnią, ciekawych świata, o szerokich zainteresowaniach humanistycznych, które trudno zaspokoić w tradycyjnym w systemie studiowania jednej dyscypliny akademickiej.

Program kształcenia na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne

Nie da się opisać jednego programu studiów - kształcenie w ramach MISH-S prowadzone jest w sposób indywidualny. Student, w porozumieniu z własnym opiekunem naukowym, ustala indywidualny program studiów obejmujący tzw. minimum wybranego kierunku studiów oraz przedmioty dodatkowe. Możliwa jest realizacja więcej niż jednego minimum, a w konsekwencji ukończenie więcej niż jednego kierunku w ramach MISH-S.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne

Konkurs świadectw dojrzałości przewiduje punkty z dwóch przedmiotów (części pisemnej przedmiotu obowiązkowego oraz dowolnego przedmiotu wybranego dodatkowo).

Perspektywy pracy po kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne

„Dwie filologie na UMK jest bardzo ciężko pogodzić. Dlaczego? Oba kierunki należą do działu nauk humanistycznych, a z racji zmian w regulaminie studiów jesteś zobligowana do realizacji przedmiotów na kierunku humanistycznym i społecznym.

Poza tym polecam MISH-S na UMK. Mimo dużego bałaganu, proszenia się o aktualne minima - jest ok.

Co do nauki? Zależy od osobistych predyspozycji...”

Autor: papie.rosek, źródło: https://forum.gazeta.pl/forum/w,245,151035560,1510...

Opinie o kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne

Jakie uczelnie oferują kierunek międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne

W których miastach można studiować kierunek międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu