Jakiego kierunku studiów szukasz?

Dialog i doradztwo społeczne

Studia na kierunku Dialog i doradztwo społeczne łączą elementy różnych nauk humanistycznych. Głównym ich celem jest wykształcenie specjalistów zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami społecznymi. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na kwestie związane z komunikacją interpersonalną oraz na umiejętności zarządzania i aktywizowania kapitału ludzkiego.

Osoby kończące dialog i doradztwo społeczne będą musiały wykazać się nietuzinkowymi zdolnościami w kontaktach z ludźmi i talentem szkoleniowym. Ich celem będzie bowiem rozwiązywanie skomplikowanych problemów społecznych, pobudzanie do działania jednostek i grup zagrożonych wypaleniem zawodowym lub też bezrobociem, czy wreszcie prowadzenie mediacji w sprawach cywilnych, karnych, itp.

Dostępne są specjalności:

 • Mediacja i aktywizacja potencjału ludzkiego,
 • Nauki o rodzinie.

Dla kogo studia na kierunku dialog i doradztwo społeczne

Dialog i doradztwo społeczne to studia dla osób, które interesuje świat międzyludzkich relacji. Kandydaci powinni wyróżniać się dużą empatią, łatwością nawiązywania kontaktu, komunikatywnością i ciekawością drugim człowiekiem.

Program kształcenia na kierunku dialog i doradztwo społeczne

Podczas studiów do najważniejszych przedmiotów wykładanych w trakcie studiów należą bez wątpienia: emisja głosu, sztuka argumentacji, psychologia społeczna, etyka w zawodzie trenera, coacha, doradcy, mediatora, socjologia komunikacji społecznej, itp.

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • Antropologia filozoficzna,
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej,
 • Mediacje społeczne,
 • Katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie,
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • Konflikty i ich rozwiązywanie,
 • Trening umiejętności wychowawczych,
 • Techniki twórczego myślenia w pracy grupowej,
 • Problemy i dysfunkcje w życiu rodzinnym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku dialog i doradztwo społeczne

Podczas rekrutacji punktowane będą trzy przedmioty wybrane spośród:

 • język polski
 • biologia
 • filozofia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku dialog i doradztwo społeczne

Perspektywy pracy po kierunku Dialog i doradztwo społeczne

Absolwenci będą w stanie podjąć pracę w instytucjach i organizacjach o charakterze społecznym, np. w poradniach, w urzędach, w szkołach, w organizacjach, w stowarzyszeniach, czy w fundacjach. Sprawdzą się, jako asystenci rodzinni, doradcy rodzinni czy tez mediatorzy.

Uzyskają uprawnienia do uczenia w szkołach przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie". Znajdą również zatrudnienie w roli trenerów, mediatorów oraz doradców public relations.

Opinie o kierunku dialog i doradztwo społeczne

Kierunek Dialog i doradztwo społeczne bazuje na chrześcijańskiej wizji człowieka i czerpie z jej bogatej tradycji. Studiowanie mają wpływ na kształtowaniem własnej osobowości. Program studiów umożliwia nabycia dobrych kompetencji mediacyjnych.

Kierunki pokrewne do kierunku dialog i doradztwo społeczne

Jakie uczelnie oferują kierunek dialog i doradztwo społeczne

W których miastach można studiować kierunek dialog i doradztwo społeczne

Komentarze (1)

Hermes
Nie polecamwiem tego kierunku. Wielki misz masz przedmiotów i żadnych konkretów. Po tych studiach nie zostaniesz trenerem, coachem, asystentem rodziny, pracownikiem HR, doradcą zawodowym. Możesz być za to mediotorem (ale nie trzeba mieć tych studiów by nim być :) Nieatrakcyjny wydział, brak inicjatyw studenckich, wyjazdów, zajęć dodatkowych. Ogólnie strata czasu, ale studia banalne. Każdy jest w stanie zaliczyć przedmioty.
03.10.2018

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Zamojska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie