Jakiego kierunku studiów szukasz?

Dialog i doradztwo społeczne

Studia na kierunku Dialog i doradztwo społeczne łączą elementy różnych nauk humanistycznych. Głównym ich celem jest wykształcenie specjalistów zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami społecznymi. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na kwestie związane z komunikacją interpersonalną oraz na umiejętności zarządzania i aktywizowania kapitału ludzkiego.

Osoby kończące dialog i doradztwo społeczne będą musiały wykazać się nietuzinkowymi zdolnościami w kontaktach z ludźmi i talentem szkoleniowym. Ich celem będzie bowiem rozwiązywanie skomplikowanych problemów społecznych, pobudzanie do działania jednostek i grup zagrożonych wypaleniem zawodowym lub też bezrobociem, czy wreszcie prowadzenie mediacji w sprawach cywilnych, karnych, itp.

Dostępne są specjalności:

 • Mediacja i aktywizacja potencjału ludzkiego,
 • Nauki o rodzinie.


Dla kogo studia na kierunku dialog i doradztwo społeczne

Dialog i doradztwo społeczne to studia dla osób, które interesuje świat międzyludzkich relacji. Kandydaci powinni wyróżniać się dużą empatią, łatwością nawiązywania kontaktu, komunikatywnością i ciekawością drugim człowiekiem.

Program kształcenia na kierunku dialog i doradztwo społeczne

Podczas studiów do najważniejszych przedmiotów wykładanych w trakcie studiów należą bez wątpienia: emisja głosu, sztuka argumentacji, psychologia społeczna, etyka w zawodzie trenera, coacha, doradcy, mediatora, socjologia komunikacji społecznej, itp.

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • Antropologia filozoficzna,
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej,
 • Mediacje społeczne,
 • Katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie,
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • Konflikty i ich rozwiązywanie,
 • Trening umiejętności wychowawczych,
 • Techniki twórczego myślenia w pracy grupowej,
 • Problemy i dysfunkcje w życiu rodzinnym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku dialog i doradztwo społeczne

Podczas rekrutacji punktowane będą trzy przedmioty wybrane spośród:

 • język polski
 • biologia
 • filozofia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku dialog i doradztwo społeczne

Perspektywy pracy po kierunku Dialog i doradztwo społeczne

Absolwenci będą w stanie podjąć pracę w instytucjach i organizacjach o charakterze społecznym, np. w poradniach, w urzędach, w szkołach, w organizacjach, w stowarzyszeniach, czy w fundacjach. Sprawdzą się, jako asystenci rodzinni, doradcy rodzinni czy tez mediatorzy.

Uzyskają uprawnienia do uczenia w szkołach przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie". Znajdą również zatrudnienie w roli trenerów, mediatorów oraz doradców public relations.

Opinie o kierunku dialog i doradztwo społeczne

Kierunek Dialog i doradztwo społeczne bazuje na chrześcijańskiej wizji człowieka i czerpie z jej bogatej tradycji. Studiowanie mają wpływ na kształtowaniem własnej osobowości. Program studiów umożliwia nabycia dobrych kompetencji mediacyjnych.

Kierunki pokrewne do kierunku dialog i doradztwo społeczne

Jakie uczelnie oferują kierunek dialog i doradztwo społeczne

W których miastach można studiować kierunek dialog i doradztwo społeczne

Komentarze (1)

Hermes
Nie polecamwiem tego kierunku. Wielki misz masz przedmiotów i żadnych konkretów. Po tych studiach nie zostaniesz trenerem, coachem, asystentem rodziny, pracownikiem HR, doradcą zawodowym. Możesz być za to mediotorem (ale nie trzeba mieć tych studiów by nim być :) Nieatrakcyjny wydział, brak inicjatyw studenckich, wyjazdów, zajęć dodatkowych. Ogólnie strata czasu, ale studia banalne. Każdy jest w stanie zaliczyć przedmioty.
03.10.2018

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu