Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuki społeczne

Studia na kierunku Sztuki społeczne to nowatorska propozycja kształcenia II stopnia.

Program studiów oparty jest na idei “kształcenia w działaniu”. Łączy wiedzę humanistyczną z praktyką artystyczną i współpracą z ludźmi. Uczy, jak tworzyć otwarte i demokratyczne projekty w kulturze. Przygotowuje do pracy w instytucjach i środowiskach lokalnych.

W trakcie kształcenia na Sztukach społecznych student:

 • wybiera warsztaty zgodne z zainteresowaniami
 • poznaje metody partycypacyjne w sztuce
 • dowiaduje się, jak zaplanować i sfinansować projekt
 • otrzyma wsparcie doświadczonych praktyków
 • zrealizuje projekty poza murami uniwersytetu

Po ukończeniu studiów absolwent zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające:

 • rozumieć i badać kulturę współczesną
 • stosować narzędzia analizy antropologicznej i medialnej,
 • posługiwać się różnymi formami artystycznymi i tworzyć projekty zaangażowane społecznie;
 • pracować ze społecznościami lokalnymi i w instytucjach,
 • pracować z grupami zróżnicowanymi m.in. pod względem płci, wieku, sytuacji społecznej, miejsca zamieszkania etc.;
 • planować, organizować i finansować projekty kulturalne, artystyczne i społeczne.

Warsztaty twórcze odbywają się często poza Uczelnią - w instytucjach, organizacjach kulturalnych, galeriach oraz w przestrzeni publicznej. Studenci i studentki biorą udział w praktykach i wyjazdach terenowych na terenie całej Polski.

Studia kończą się projektem dyplomowym, zakładającym realizację własnego działania w kulturze.

Dla kogo studia na kierunku sztuki społeczne

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku sztuki społeczne

Program studiów obejmuje:

 • ćwiczenia dostarczające wiedzę i narzędzia krytycznego myślenia, m.in. stosowana antropologia kultury, media w kulturze, idee zaangażowania społecznego, konteksty sztuki partycypacyjnej;
 • warsztaty twórcze kształtujące umiejętność korzystania z konkretnych metod i narzędzi, m.in. diagnozy potrzeb, pracy środowiskowej, działań twórczych np. za pomocą fotografii, performansu czy filmu, planowania i finansowania projektu;
 • praktyki krajowe i zagraniczne włączające studentów w działanie konkretnych instytucji, organizacji i społeczności;
 • objazdy obejmujące warsztaty i spotkania z przedstawicielami instytucji i społeczności lokalnych;
 • pracownię terenową, czyli realizację projektu partycypacyjnego w wybranej społeczności lokalnej z jej udziałem;

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuki społeczne

Wymagania i forma rekrutacji:

 • tytuł licencjata w dowolnej dyscyplinie;
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2;
 • przesłanie listu motywacyjnego przedstawiającego dotychczasowe doświadczenia artystyczne, kulturalne i społeczne kandydata/kandydatki;
 • pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji dostępne są na stronie www Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku sztuki społeczne

Prezentowany kierunek przygotowuje do realizacji działań twórczych w różnych środowiskach społecznych oraz kontekstach instytucjonalnych:

 • teatrach,
 • muzeach,
 • domach kultury,
 • szkołach,
 • organizacjach pozarządowych,
 • niezależnych projektach.

Opinie o kierunku sztuki społeczne

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku sztuki społeczne

Jakie uczelnie oferują kierunek sztuki społeczne

W których miastach można studiować kierunek sztuki społeczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu